En

צור קשר

checked

זכויות אישה בגירושין: האם אישה תהיה זכאית לפנסיה מצה"ל 18 שנים לאחר שהתגרשו בהסכם עם תניית סילוק והעדר תביעות? תמ"ש 14331-11-15

 

תובענה לאיזון משאבים: מה חלקה של האישה בזכויות סוציאליות של הבעל בגירושין?
 לטענת האישה היא מעולם לא ויתרה על חלקה בזכויות הסוציאליות והפנסיוניות של הבעל באשר נצברו בתקופת נישואיהם;
בחלוף כ-18 שנים וחצי ממועד הגירושין של הצדדים שלפניי זה מזו, הוגשה תביעה בתובענה לאיזון משאבים מחמת שיהוי לחלוקת רכוש במסגרתה עותרת האישה בעיקר, כי ייקבע שהיא זכאית לחלקה בזכויות שקיבל הבעל אגב פרישתו מצה"ל.

טענות האישה בתביעה לאיזון משאבים

 

בני הזוג לא היו מיוצגים ע"י עו"ד בשלב המו"מ להסכם הגירושין
בשעת  החתימה על הסכם הגירושין ובמשא ומתן לא היו בני הזוג מיוצגים על ידי עורך דין גירושין. האישה נטלה דוגמת הסכם גירושין ממשרד עורכי הדין בו עבדה, תוך שהצדדים ערכו בה שינויים לאחר שנוהל ביניהם מו"מ.

האישה לא ידעה כי היא זכאית לחלק מזכויות הפנסיה של הבעל
בעת החתימה על הסכם הגירושין, האישה לא ידעה כלל כי היא זכאית לחלק מזכויות הפנסיה של הבעל, ולכן הנושא לא עלה במסגרת המו"מ בין הצדדים;
הזכאות לזכויות בפנסיה נודעה לאישה במקרה אגב ביקור של אחותה במספרה שם שמעה האחות, כי הבעל התגרש בשנית, וכי עובר לגירושיו קיבלה רעייתו השנייה חלקה בזכויות הסוציאליות שלו, ובעקבות זאת החליטה לברר העניין באינטרנט אז נודע לה לראשונה כי היא זכאית למחצית מן הזכויות שנצברו ע"י הבעל בתקופת נישואיהם.


 

בני הזוג לא הסדירו בהסכם את זכויות האישה בזכויות הסוציאליות
הסכמות הצדדים בענייני הרכוש המשותף נוגעות לסוגיות שהיו נושא למו"מ ביניהם, ברם הזכויות הסוציאליות אינן נמנות עליהן, שעה שהיא לא ידעה כלל על קיומן. משכך נהיר, כי לא יכולה הייתה לוותר על זכות שלה אשר כלל לא ידעה על קיומה.


 

האישה לא ידעה על זכויותיה בפנסיה ולכן לא יכלה לוותר עליהן
האישה טוענת כי ככל שכנגד הוויתור שלה על הזכות האמורה הייתה מקבלת דבר מה מן הבעל, היה מוצא הדבר ביטוי מפורש בהסכם הגירושין.


 

תקפות תניית היעדר תביעות על פנסיה עתידית
תניית היעדר התביעות תקפה ביחס לזכויות עליהן ידעה במועד עריכת ההסכם בלבד; לא חלה התיישנות על תביעתה, שעה שהבעל פרש מצה"ל רק בשלהי שנת 2015 וזכויותיו נושא התובענה התגבשו רק במועד זה.
האישה טוענת כי המועד הקובע לתחילת מרוץ ההתיישנות הוא מועד גמילת הזכויות או מועד הפרישה של הבעל מן השרות בצה"ל.

 

 

חלוקת זכויות פנסיה

 

טענות הבעל בתביעה לאיזון משאבים

 

תביעת איזון המשאבים חד צדית מכוונת לזכויות הפנסיונית ולא איזון זכויות בין הצדדים
מנגד טוען הבעל, כי התובענה שלפנינו אינה תובענה לאיזון משאבים, כי אם תביעה חד צדית בה נתבע חלק מזכויותיו הפנסיונית ולא איזון זכויות בין הצדדים, וממילא לא ניתן לאזן רק חלק מן הזכויות והחובות שלהם או של מי מהם.

 

האישה יזמה את החתימה על הסכם הגירושין וקיבלה ייעוץ מעורך דין

הסכם הגירושין איננו שוויוני, שעה שהבעל ויתר במסגרתו על סכומי כסף גבוהים, ובתוך כך נטל על עצמו תשלום חובות משותפים של הצדדים, והותיר הרכב ומלוא המיטלטלין המשותפים בידי האישה; האישה יזמה את החתימה על הסכם הגירושין, וערכה אותו לאחר שקיבלה ייעוץ מעורכי הדין במשרד בו עבדה.


תביעה לאיזון זכויות סוציאליות - טענת התיישנות ושיהוי
לטענת הבעל, התובענה הוגשה בשיהוי ניכר עת הזכות לאיזון הזכויות הסוציאליות נוצרת במועד הקרע ולא במועד הפרישה ממקום העבודה

 

תביעה לאיזון משאבים הוגשה לאחר 19 שנים לאחר שהבעל נישא בשנית והתגרש

התביעה הוגשה בחלוף 19 שנים ממועד הגירושין במהלכן לא פנתה האישה כלל לבעל בעניין נושא דיוננו, והוא שינה מצבו לרעה, נישא בשנית, הקים משפחה חדשה ובה שלושה ילדים נוספים והתגרש.

 

פנסיה צבאית: הזכות הפנסיונית מצה"ל התגבשה לאחר הגירושין

עת גובש הסכם הגירושין עם רעייתו השנייה הסתמך על הכספים והזכויות שנצברו על ידו במסגרת שירותו הצבאי, ואף הביאם בחשבון עת רכש לעצמו בית; כתוצאה מהשיהוי נגרם לו נזק ראייתי חמור; בסיכומיו הוסיף וטען הבעל, כי מניהול ההליך התברר שהסכם הגירושין היה למראית עין, וכי בפועל נהגו הצדדים בדיוק הפוך מן ההסדרים שנקבעו בו; וכי במועד החתימה על הסכם הגירושין כלל לא קמה לו הזכות לקבלת זכויות פנסיוניות, כי אם בחלוף 10 שנים מתחילת שירותו הצבאי בלבד.

 

 

 

 

 

 

תמ"ש 14331-11-15
דרג את הכתבהדירוג כתבה זכויות אישה בגירושין: האם אישה תהיה זכאית לפנסיה מצה"ל 18 שנים לאחר שהתגרשו בהסכם עם  תניית סילוק והעדר תביעות? תמ"ש 14331-11-15: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד