En

צור קשר

checked

העברת דירה בין בני זוג ללא תמורה

עסקת העברה ללא תמורה
העברת זכויות בדירת מגורים בין בני זוג או בין בני משפחה (אחים, הורים לילדים)  היא עסקה בה צד אחד מעביר לצד האחר זכויות במקרקעין כגון דירה או נכס בחינם, היינו ללא תשלום (מלא או חלקי) בדרך של מתנה. חשוב להבהיר כי הגדרת עסקת העברה ללא תמורה היא עסקה המתבצעת בין צדדים ללא תשלום תמורה כל שהיא מאת הצד הנעבר לצד המעביר. המונח ללא תמורה מוגדר:  העברת נכס לא בכסף ולא בטובת הנאה, וללא תמורה עתידית.

 

עסקת העברת דירה ללא תמורה - העברת דירה במתנה

עסקת העברת דירה ללא תמורה/במתנה בקרב בני משפחה ובני זוג, היא פעולה משפטית נפוצה כאשר יש לה משמעות בהקשרים של מיסוי, כגון פטור ממס שבח ורכישה. כדי לעמוד בדרישות החוק להגדרת ההעברה כ"מתנה" העברת הזכות במקרקעין יש להקפיד לבצע את ההעברת הזכויות ללא תמורה כל שהיא. העברה של נכס או דירה שנעשתה בתמורה כל שהיא אפילו אם נראית כזניחה בעיניים לא משפטיות, תשלול את התקפות המשפטית של המונח "מתנה", וכתוצאה מכך סעיפי הפטור במס שבח ורכישה הקבועים בחוק לעניין עסקאות מתנה עלולים לא להיות תקפים בהקשר לעסקה.


.

דרג את הכתבהדירוג כתבה העברת דירה בין בני זוג ללא תמורה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד