En

צור קשר

checked

חישוב מזונות ילדים בהתחשב במשמורת הפיזית ויכולתם הכלכלית היחסית של ההורים בהתאם להלכת 919/15

חישוב מזונות ילדים

 

 

 

 

חישוב מזונות בהתאם ליכולת כלכלית יחסית

בפס"ד בע"מ 919/15 (פס"ד בייצוגה של עו"ד מאיה רוטנברג) נקבע כי חישוב מזונות ילדים יתבצע על בסיס מכלול הנתונים, ובהם גם הסדר המשמורת הפיזית שנקבע – את  חלוקת המזונות שתבטיח ככל הניתן את טובת הילד בנסיבות העניין.

 

למעשה זוהי למעשה החלופה הפרשנית לתקנת תש"ד, לפי ההלכה החדשה במזונות שני ההורים חייבים במשותף במזונות הקטין מדין צדקה. דמי המזונות יחושבו בהתאם ליכולתם הכלכלית היחסית של האב והאם בנפרד. ההלכה החדשה 919/15 מבטלת את חיובו האפריורי של האב בתשלום המזונות ההכרחיים, ומותירה בידי בית המשפט שיקול דעת רחב לקבוע בכל  מקרה לגופו.

 

חישוב מזונות ילדים השתנה גם במקרים בהם אין מדובר בחלוקת זמני שהות שווים

הלכת בע"מ 919/15 קבעה כללים חדשים בחישוב מזונות כאשר מדובר במשמורת משותפת בין שני ההורים, עם זאת ניתן ליישם את הכללים  לחישוב מזוזות ילדים שהותוו על ידי בית המשפט העליון גם במקרים בהם אין מדובר בחלוקת זמני שהות שווים.  למעשה נוצר כלי חישוב פרשני אשר מהווה כלי שרת בידי השופט היושב בדין, להכרעה בשים לב למכלול נסיבות העניין.

חישוב מזונות לילדים בני 6 עד 15 שאינם מקיימים חלוקת זמני שהיה שוויונית ממש בין הוריהם
בית המשפט רשאי לעשות שימוש במסקנות בע"מ 919/15 גם במקרה שהסדרי הראיה אינם שווים ולא מתקיים הסדר משמורת משותפת בין ההורים שהרי אין זה סביר שיהיה דין אישי אחד לילדים החולקים זמני השהיה בשוויוניות ואלו שלא.

ביהמ"ש לא יהיה מחויב לנוסחאות אריתמטיות נוקשות בחישוב דמי המזונות  אלא יוכל לשקול שיקולים שונים העולים ממכלול הנסיבות המשפחתיות.

דרג את הכתבהדירוג כתבה חישוב מזונות ילדים בהתחשב במשמורת הפיזית ויכולתם הכלכלית היחסית של ההורים  בהתאם להלכת 919/15: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד