En

צור קשר

checked

טבלת פסיקה ניכור הורי בבימ"ש מחוזי

פרטי התיק

גיל הילדים

ההורה המנוכר

חיוב מזונות בתיק העיקרי

החלטה הפחתה/ ביטול

הנמקה

תמ״ש )ת״א) 29195-11-17 ר.ה. נ׳ ד.ל (פורסם בנבו 18.01.20).

15

אבא

₪ 5000

דחיית תביעה - אי הפחתה

הבן השני במשמורת האב ללא הסדרים עם האם. לא הוכח שהאב מנוכר ואין שינוי נסיבות.

תלה״מ )ת״א) 29195-11-17 פלוני נ׳ פלונית )פורסם בנבו 23.09.19).

15.5

אבא

₪ 5400

הפחתה ל - 3,000 ₪, היתרה בחסכון לקטין

ההפחתה היא רק ביחס לאם, הנטל על האב לא הופחת כי אין להעניש הקטין שלא חטא אלא הושפע.

תלה״מ )ירי) 65003-01-17 פלוני נ׳ פלונית )פורסם בנבו 29.01.2019)

2 ילדים מעל 6

אבא

2200 + 40% מדור

הפחתה ל - 1000 ₪ לשניהם

ניכור + שינוי נסיבות + "האב אינו כספומט"

תלה״מ )ירי) 2025-11-16 ב.ש.

נ׳ ש.ש. )פורסם בנבו

02.10.2018)

בגיר, 19 עדיין תלמידה, 17,14 פנימייה

אבא

1400 לבת 19 עד סיום ביה״ס 14 ו- 17 - 700 ₪ לכ"א

ללא שינוי

אין שינוי נסיבות המצדיק ביטול או הפחתת מזונות

תמ״ש )ת״א) 7364-12-16 ט.ת נ׳ ר.ל )פורסם בנבו 14.6.17)

13.5

אבא

₪ 1900

אין הפחתה

המזונות הופחתו בהסכמה לאחר נתק של שנתיים, כעת לאחר 10 שנים אין סיבה להפחתה נוספת

תמ״ש )ב״ש) 31222-01-11 ע.א נ׳ ר.א. )פורסם בנבו 23.08.16)

,16 ,19 ,20

16

אבא

1450 ₪ לכ״א

2 ילדים אצל האב 2 אצל האם - ביטול מזונות

נטל משמורת שווה, בגירת חלק מהילדים, היעדר קשר מוחלט עם הקטין שבחזקת האם, ככל שיהא חידוש - יהיו מזונות

תמ״ש (פ״ת) 19229-07-11 פלונית נ׳ פלוני (פורסם בנבו 14.12.15)

,17.5 ,20.5

15

אבא

₪1700לכ״א

הפחתה

הפחתה של 300 ₪ לכל ילד שיופקדו בתוכנית חסכון על שמו, אשם שוויוני להיעדר קשר

תמ"ש (ב׳׳ש) 40554-03-13 א.א. נ׳ מ.א. (פורסם בנבו 11.05.15.)

11

אבא

 

אין הפחתה

ביהמ״ש לא שוכנע שהתובע עשה את מירב המאמצים לחדש את הסדרי השהייה שמעולם לא קויימו

תמ׳יש (ב׳׳ש) 27194-11-13 י.ר נ׳ נ.מ (פורסם בנבו 27.01.15.)

17 ,19

אבא

₪ 2600

אין הפחתה

הבנות מעט לפני בגירות, אין לסכל את האפשרות להמשך קשר עתידי, ביהמ״ש קבע היעדר הקשר נוכח התנהלות האב

תמ"ש (ת"א) 47086-12-11 פלוני (קטין) נ׳ פלונית (פורסם בנבו 30.07.14)

הקטין היה במשמורת האם ללא קשר עם האב, ועבר לאב.

15

אמא

הקטין תובע מזונות מהאם

אין חיוב

נסיונות האם לחידוש הקשר לאחר שעבר לאביו נתקלו בהשפלות, דחייה ואלימות מצד הקטין - התנהגות הקטין שוללת מזונותיו.

תמ"ש (ת"א) 30589-10-12 ש.ה. נ׳ א.ה (פורסם בנבו 04.12.13)

15 ,18

אבא

₪ 1,000

אין הפחתה

האב לקה בסכיזופרניה, לא עשה מאמץ אמיתי לקשר עם הקטין.

תמ׳יש (חיפה) 42858-03-10 האב נ׳ האם (פורסם בנבו 20.02.13)

10

אמא

₪ 1,400

ביטול מזונות

נוכח התנהגות האם ובעלה, פיתחה הקטינה סרבנות קשר ולפיכך יש לבטל החיוב.

דרג את הכתבהדירוג כתבה טבלת פסיקה ניכור הורי בבימ"ש מחוזי: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד