חיפושדלג על חיפוש
En
עורך דין משפחה וגירושין בתל אביבדלג על עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב.   טלפון: 03-6161535  נייד: 0544705733  Email: office@rotenberglaw.co.il

צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
הסכם ממוןדלג על הסכם ממון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

האם חתימה על הסכם ממון ללא עורך דין מהווה עילה לביטול הסכם ממון? תלה"מ 30276-07-17 א. פ. נ' פ.

הסכם ממון ללא עורך דין

 

 

חתימה על הסכם ממון ללא ייצוג עורך דין הסכם ממון

לטענת בן הזוג הנתבע- לאחר אישור הסכם הממון נועצה גם נועצה התובעת עם עורך דין לגבי הסכם הממון ועם אחיה ואף-על-פי כן לא עשתה דבר לביטול הסכם הממון. טענות בת הזוג לביטול ההסכם כאשר לא הייתה מיוצגת על ידי עורך דין אינן אלא ניסיון, אגב גירושין, לקבל יותר מכפי המגיע לה. בן הזוג טוען, ההסכם ממון הוגן לחלוטין, לאור העובדה כי התובעת הגיעה לנישואין ללא רכוש; משך השנים לא חסכו דבר מפרי עבודתם וערב חתימת ההסכם ממון  שנעשה ללא ייצוג עורך דין בהסכם הממון  היו נישואיהם מוטלים בספק, לאור בעיה בחיי האישות. ההסכם הוגן גם כי התובעת זכאית על-פיו למחצית שווי דירת המגורים כשבעצם לא תרמה דבר מה משמעותי לרכישתה.

 

בת הזוג, התובעת את ביטול הסכם הממון טוענת כי ההסכם בלתי הוגן באופן קיצוני, נחתם מבלי שתיטול התובעת ייעוץ חיצוני על ידי עורך דין המתמחה בהסכמי ממון, היא אינה אלא אישה קטנה וחסרת ניסיון למול איש העולם הגדול שהיה מיוצג על ידי עורך דין במעמד חתימת הסכם הממון. לטענת האישה, ההסכם מקפח לרעה, שלא נועד אלא למראית עין בכך שלא היתה סיבה כי היא כבת זוגו של הבעל  תוותר בהסכם הממון כמעט על כל זכויותיה ועשתה זאת כשאינה מיוצגת על ידי עורך דין.

 

לא די בכך שלא הייתה מיוצגת על ידי עורך דין בהסכם הממון, הבעל אסר על האישה  להיוועץ עם עו"ד או עם מקורביה ואף קרא באוזניה רק "חלקים מן ההסכם", תוך שאין ולא נותר ברשותה עותק חתום מן ההסכם. הנתבע הבטיח להעביר מחצית הזכויות בדירת המגורים ובדירהעל שם האישה, בשונה מן ההסכם.

בן הזוג שהיה מיוצג על ידי עורך דין הסכם ממון היה המוציא והמביא לעניין ההסכם.
הסכם הממון אמנם הוקרא לאישה (שלא הייתה מיוצגת על ידי עורך דין הסכמי ממון) על-ידי בית המשפט, אך היא הקשיבה רק חלקית תוך שנאמר לה לא לשאול שאלות. מכאן שלא היתה לאישה גמירות דעת.

 

התייעצות עם עורך דין לאחר חתימת הסכם הממון

טענת הבעל - לאחר אישור ההסכם הממון התייעצה התובעת עם עורך דין ועם אחיה לגבי הסכם הממון ולמרות זאת  לא עשתה דבר לביטול ההסכם ממון. טענותיה כאן אינן אלא ניסיון, אגב גירושין, לקבל יותר מכפי המגיע לה.
ההסכם הוגן לחלוטין, לאור העובדה כי התובעת הגיעה לנישואין ללא רכוש; משך השנים לא חסכו דבר מפרי עבודתם וערב חתימת ההסכם אף היו נישואיהם מוטלים בספק, לאור בעיה בחיי האישות.
ההסכם הוגן גם כי התובעת זכאית על-פיו למחצית שווי דירת המגורים כשבעצם לא תרמה דבר מה משמעותי לרכישתה.


האם חתימה על הסכם ממון ללא עו" ד שוללת הסכמה?

גם אם אחד מבני הזוג לא מיוצג על ידי עו"ד הסכם ממון, הרי שלאחר קבלת אישור להסכם ממון בין בני זוג בבית המשפט, במעמד של שופט מבלי שהוגש ערעור על הליך האישור בבית המשפט, לא יכול בן זוג להישמע בטענה, שכרת את ההסכם בניגוד להצהרתו, מרצונו הטוב והחופשי.  אם הליך אישור הסכם הממון בבית המשפט גם ללא ייצוג עו"ד הסכם ממון אינו מבטיח את רצונו החופשי של החותם על ההסכם אין טעם להליך האישור.  הדרישה לאישור כזה, הבא לפי עצם טיבו וטבעו, להבטיח שבני הזוג יבינו היטב, את תוכן ההסכם ויסכימו לו מרצונם החופשי.


סיכוי טענת חוסר ייעוץ עו"ד בהסכם ממון לביטול הסכם הממון

הבחינה לביטול הסכם הממון, היא אובייקטיבית ואין בן הזוג החותם על הסכם ממון, גם אם לא היה מיוצג על ידי עו"ד הסכמי ממון או קיבל ייעוץ עורך דין בזמן חתימת הסכם הממון,  יכול להפטיר עצמו מחיובו על-פי פסק הדין באמירות כגון: לא הקשבתי היטב לבית המשפט במעמד אישור ההסכם, היו לי רק ימים ספורים להיוועץ ולא התייעצתי עם עו"ד או החלטתי כי ההסכם הממון טוב לנקודת זמן מסוימת או חשבתי כי הסכם הממון לא יוצג כנגדי אם נחליט להתגרש.

 במקרים נדירים בלבד, קיבלו בתי המשפט, תביעות לביטול הסכמי – ממון, שקיבלו תוקף של פסק דין, ובכל אחד מהמקרים שנדונו בפסיקה היו טעמים כבדי משקל: כמו, עושק, קיפוח שנבע מהיעדר ייצוג עו"ד הסכם ממון, מרמה."
 

ביטול הסכם ממון מחמת חוסר ייצוג עו"ד -  פרשת בן שושן

בפרשת בן שושן עובדות פסק-הדין שונות מנסיבות המקרה שבכאן. בעניין פרשת בן שושן, האישה אשר היתה בלתי מיוצגת על ידי עו"ד בהסכם הממון שחתמה עליו, ביקשה לדחות הדיונים לצורך מינוי עורך דין ורק לאחר שבקשותיה לדחיית מועד אישור הסכם הממון בבית המשפט נדחו, נאלצה לטעון לעצמה לגבי הסכם הממון, ללא עו"ד .במקרה שלפנינו, מן האישה לא נמנעה האפשרות להיות מיוצגת על ידי עורך דין לעניין הסכם הממון. האישה לא הביעה בפני בית המשפט רצון לדחות את הדיון לצורך קבלת ייצוג משפטי לפני החתימה על הסכם הממון או אישורו בבית המשפט. התובעת לא הייתה מיוצגת על ידי עו"ד  בשלב החתימה על ההסכם ממון ואישורו.

 

ביטול הסכם ממון בגלל חוסר ייצוג עו"ד - מדיניות משפטית

גם כעניין של מדיניות משפטית רצויה, כי לא ייתכן שכל אימת שבן זוג בוחר שלא להיות מיוצג על ידי עורך דין בהליך חתימת הסכם הממון, יבוטל ההסכם באין ייצוג ואומר עוד כי כשם שאנו מכבדים זכותו של אדם להיות מיוצג, מכבדים אנו זכותו שלא לעשות כן. בחירה בהעדר ייצוג אינו הופך את ההסכם לכזה שאינו הוגן או שתנאיו גרועים מן המקובל (וראה: רע"א 6810/97 בן שושן נ' בן שושן, נא(5) 375 {פמ"מ – 24/12/1997}). ואוסיף ואומר כי כעניין של מדיניות משפטית רצוייה, לא יהא זה ראוי לאפשר לאדם להתנער מהסכם, וליצור חוסר וודאות על דרך הבחירה שלא ליטול ייצוג לעת האישור.

 

הבחירה לא להיות מיוצג על ידי עו"ד בהסכם ממון

בת הזוג, האישה שחתמה על הסכם הממון ללא עו"ד היתה מודעת למעשיה, ובחרה מרצונה שלה, שלא לקבל ייעוץ משפטי על ידי עורך דין, היה ברור לה שעלול להיות שזכויותיה קופחו, ובכל זאת בחרה בחתימה על הסכם הממון, גם אם קיים חשד שהצדדים אינם מגלים את כל האמת, עדיין ניתנה להם ההזדמנות לחזור בהם מן ההסכם בבית המשפט. אם בת הזוג בוחרת מרצונה לחתום על הסכם ממון, יש לכבד רצונה, ועליה לשאת בתוצאות מעשייה.

 

 

פסיקה החלטת בית משפט

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה האם חתימה על הסכם ממון ללא עורך דין מהווה עילה לביטול הסכם ממון? תלה"מ 30276-07-17 א. פ. נ' פ.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
משרד עורכי דין מאיה רוטנברגדלג על משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

עורך דין גירושין | עורך דין משפחה

עדכונים: קורונה Covid-19 נקרא גם: 2019-nCov‏, ‎2019 Novel Coronavirus

במהלך הימים הללו,  משרדנו ממשיך לספק שירות ללקוחותינו בישראל ובעולם.

כחלק מהמחויבות המתמדת של משרדנו לספק שירות מקצועי בסטנדרט הגבוהה ביותר של משרדי עורכי הדין בתחום דיני המשפחה בישראל , הצוות שלנו ממשיך בזמינות מלאה עבור כל  לקוח לשאלות בקשר לשינויים הכרוכים בהתמודדות עם משבר הקורונה.

אנו עוקבים באופן רציף אחר הודעות מטעם הרשויות, לשכת עורכי הדין, בתי המשפט, ובתי הדין הרבניים ופועלים מיד לאסוף ולנתח את ההשלכות המשפטיות על תיקים מתנהלים בעקבות התפשטות נגיף ה- Coronavirus. 


לנוחיותכם, תוכלו למצוא עדכונים באתר בכל  הקשור בשינויים שננקטו על ידי רשויות הממשלה וכן ניתוח סוגיות משפטיות שהתעוררו ופסקי דין שנקבעו עקב התפתחות אחרונה זו.

התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה

 מדוע לבחור בנו? תשומת לב אישית של משרד עורכי דין מאיה רוטנברג בכל נושא שעוסק בדיני משפחה, גירושין או צוואות, עורך הדין המתאים יכול לעשות את ההבדל בתוצאה הסופית של העניין המשפטי הספציפי שלך. החלטה נבונה בבחירת עורך הדין המתאים יכולה להיות החלטה מכריעה, במיוחד אם אינך יודע לאן ללכת או מהן זכויותיך. 

מאמר חדש באתר: האם אתה זקוק לעורך דין כדי להתגרש?

עו"ד מאיה רוטנברג

כל החומרים והתכנים המופיעים באתר נמצאים תחת הקריטריונים של חוק זכויות יוצרים אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם,להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. 

למען הסר ספק, כל שימוש בתכנים וברעיונות ללא אישור מפורש בכתב מעורכת דין מאיה רוטנברג אסור בהחלט ובמידה וייעשה שימוש כזה, הוא יחויב בתשלום. כל הזכויות שמורות © 2020 משרד עורכי דין מאיה רוטנברג 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד