En

צור קשר

checked

ביטול עיכוב יציאה מהארץ של הקטינים | בית הדין הרבני תיק 1229440/1

האם מתנגדת למצב שבו יבוטל צו עיכוב היציאה שהוצא לילדי הזוג, אך בעיקר לצורת הערבות שהורה בית הדין לאב להביא לפני בית הדין ושבעקבותיה ביטל בית הדין באופן זמני ולתקופה מוגבלת את צו עיכוב היציאה שהיה לילדים. לדברי האם היה מקום שבית הדין יעמיד דרישות מחמירות לפני שיבוטל צו עיכוב היציאה.

 

צו עיכוב יציאה ניתן בעבר נגד הילדים והשאלה העומדת היא אם לבטלו זמנית או לא.

 

החלטה בעניין של עיכוב יציאה הינה 'החלטת ביניים' למתן סעד

כל החלטה בעניין של הוצאת או ביטול של עיכוב יציאה אינה החלטה הגומרת את הדיון שבין הצדדים באופן שלא יינתן עוד פסק דין בעניינם. בפועל עסקינן בהליך שמהותו מתן או ביטול של סעד מסוים. סעד זה בכל מקרה אין הוא בא לגמור את הדיונים המתנהלים בין הצדדים אלא משמש מעין ביטוח לצורך המטרה –לוודא כי מי שהוצא נגדו יבוא לדיונים, לשמירה מפני מצב של עיגון או להבטחה שצד מסוים לא יבריח את הילדים במהלך הדיונים או לאחריהם.

 

בין שיוצא עיכוב יציאה נגד פלוני ובין שלא יוצא אין בו כדי למנוע או לסיים את כל ההליכים והדיונים בין הצדדים. מעשים בכל יום שבתי הדין מוציאים צו עיכוב יציאה כנגד צד מסוים במהלך הדיונים המתקיימים בתביעות המונחות לפני בית הדין.


הווה אומר: כל החלטה בעניין זה של עיכוב יציאה הינה 'החלטת ביניים' למתן סעד. בית הדין במקרה זה סבור שלדעתו הוא ישיג את מטרה זו על ידי הערבות שניתנה וכך יבטיח את חזרת הילדים, ולמערערת לא נראה כן.

 

סעדים זמניים בהליכי גירושין

..

הסרת צו עיכוב יציאה בתנאים מגבילים 

אין מדובר בהחלטה גורפת לבטל את עיכוב היציאה של הילדים, אלא אך בהחלטה להסירו בתנאים מגבילים ובערבות ואך ורק לזמן מתוחם של שלושה שבועות. בית הדין האזורי הדגיש זאת בכותבו כי מייד לאחר חזרתם לארץ כפי הנדרש, יוצא מחדש צו עיכוב יציאה כנגד הילדים כאשר בית הדין האזורי מטיל חובה לדאוג לכך על האב עצמו.

 

 

 

*
*
*


 

דרג את הכתבהדירוג כתבה ביטול עיכוב יציאה מהארץ של הקטינים | בית הדין הרבני  תיק 1229440/1: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד