מחשבון מזונות ילדים בהתאם להלכה החדשה של בית המשפט העליון בע"מ 919/15

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב טלפון: 03-6161535 נייד: 0544705733  Email:office@rotenberglaw.co.il

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

מחשבון מזונות

 
מחשבון מזונות ילדים מעודכן 2019
 
ניתן להשתמש במחשבון זה כדי לחשב את גובה מזונות הילדים שהורה צריך לשלם. הנתונים נשלחים למשרדנו ולא מועברים לאף גורם אחר. צוות עורכי הדין של משרד עורכי דין מאיה רוטנברג שלנו יחשב את סכום המזונות המוערך על פי ההלכה החדשה בעליון (משרדנו ייצג את האב בתיק שקבע את ההלכה בעליון). המחשבון: נותן לך את הסכום כדי לחשב ולהסכים עם ההורה השני כמה כל אחד מההורים יישא בנטל המזונות.

מחשבון מזונות ילדים
מחשבון מזונות ילדים מעודכן בהתאם להלכה החדשה של בית המשפט העליון (הלכת בע"מ 919/15) פס"ד בו נקבע שלגבי ילדים מעל גיל 6 סכום המזונות יקבע בהתאם ליחס ההכנסות שני ההורים וחלוקת זמני השהות, חישוב מזונות במשמורת משותפת כך שהאב אינו משלם מזונות לאם.
 

הלכה החדשה למזונות ילדים – מחשבון מזונות
חוק חדש בחישוב מזונות ילדים נולד בעקבות פסק הדין תקדימי בהישג משרדנו. לא מדובר בחוק מזונות שחוקק בכנסת אלא בהלכה חדשה שנקבעה למזונות ילדים מעל גיל 6. ביום 19.07.2017 זכה משרדנו בפסק הדין של בית המשפט העליון בבע"מ 919/15 ובאותו היום נקבעה נוסחה חדשה לחישוב מזונות ילדים במשמורת משותפת, בחישוב נלקח בחשבון יחס זמני שהות הילד עם ההורים, יחס השתכרות ההורים (האב מול האם), מול צרכי הילד. אך כל מקרה תמיד נבחן לגופו, וכמובן לא ניתן ליצור מחשבון מזונות שמיושם בדיוק בבית משפט ללא בדיקה של עורך דין מומחה למזונות ילדים.

 

עקב התקדים שקבע משרדנו בבית המשפט העליון ובעקבות הביקוש הרב לחישוב נכון של דמי המזונות על פי ההלכה החדשה, משרדנו יצר כלי עזר - מחשבון אונליין. זהו מחשבון מקוון בהתאם להלכה החדשה במזונות שבעזרתו ניתן להזין את הפרטים הרלוונטיים הנדרשים לחישוב תשלום מזונות ואנו נספק לכם תחשיב מעודכן בהתאם לפסיקה הנכונה להיום (פסקי דין במזונות ילדים שנתנו בשנים 2017,2018,2019). 

 

מה נקבע בפסק הדין שקבע את ההלכה החדשה?

פסק הדין של בית המשפט העליון קבע שחישוב סכום המזונות עבור ילדים מעל גיל 6 ועד 18 יחושב בהתאם לפרמטרים של יחס ההכנסות הפנויות של שני ההורים והסדרי הראיה של הילדים - חלוקת זמני השהות.

 

בפסק הדין נקבע כי בגילאי 15-6 חבים שני ההורים במזונות ילדיהם מדין צדקה. פרשנות זו של הדין העברי הובילה לכך שבגילאים 15-6 תחושב החבות במזונות באופן שווה על שני ההורים.

 

המשמעות היא שחלוקת החיוב בין האב לאם תחושב על סמך בחינת יכולותיהם הכלכליות היחסיות של ההורים מכלל המקורות שלרשותם (ההכנסה הפנויה) בכך נכלל שכר עבודה, נכסים, הסדר משמורת הילדים הפיזית שנקבע בהסכם או בפסק דין, ובנוסף התחשבות ביתר הנסיבות הרלוונטיות למקרה.

 

מידע נוסף: כיצד לחשב מזונות ילדים?

 

מכיוון שההלכה בעליון התייחסה בפסק הדין לילדים מעל גיל 6, נותרה ההלכה על פי הדין העברי הקובעת כי תשלום המזונות עבור הצרכים ההכרחיים של הילדים עד גיל 6 חלים על האב. עם זאת, במקרים מסוימים הפסיקה כיום מיישמת חישוב של פחתה בסכום המזונות בהתאם להסדרי המשמורת. בהתאם לנסיבות,  נכללים בחישוב זמני השהות עם הילדים בבתי הדין הרבניים וכן בבתי המשפט למשפחה. ראו בנושא זה דפים באתר - הפחתת מזונות, כיצד נקבעים מזונות ילדים ופסקי דין רבים מצורפים.

 

 

מחשבון מזונות : ההלכה החדשה בעניין מזונות ילדים, אשר קבע בית המשפט העליון ביולי 2017, ( פס"ד בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית ) מחייבת לאמץ נוסחה חדשה של חישוב דמי המזונות בהם יחויב כל הורה. עורכת דין מאיה רוטנברג ייצגה את האב לאורך הליך הגירושין ועד לקביעת התקדים בעליון, עורכת דין מאיה רוטנברג נחשבת כיום  כעו"ד המובילה בתחום . 

 

במאמר זה מוצגים הפרמטרים המרכזיים שעל פיהם ייקבע סכום דמי המזונות במשמורת משותפת: זמני השהות, סך ההכנסה של כל הורה והיקף ההוצאות של הילדים. תוכלו לשלוח פרטים דרך מחשבון המזונות, אודות המקרה שלכם ועורכת דין תחזור אליכם עם תחשיב מעודכן בהתאם למומחיותה והתפתחות הפסיקה בעקבות הלכת 919/15.

 

איך מחשבים מזונות ילדים? מהם הפרמטרים שיש לבחון טרם קביעת סכום המזונות? ומה השתנה מאז קבע בית המשפט העליון, שוויון בנטל המזונות במשמורת משותפת.

 

חלוקה בנטל

בחודש יולי 2017, נתן בית המשפט העליון פסק דין תקדימי אשר קבע הלכה חדשה בכל הנוגע לתשלום מזונות ילדים. על פיה, לאחר גיל 6, כאשר הילדים הנם במשמורת משותפת, החיוב במזונות מוטל על שני ההורים ולא על האב בלבד. חלוקת החיוב ביניהם תיעשה בהתאם ליכולת הכלכלית.

 

כיצד הדבר שונה מן המצב שהיה קודם? ובכן, טרם ניתן פסק דין זה, האב היה נושא בחובת מזונות הילדים לבדו, גם כאשר בחרו ההורים במשמורת משותפת. משמעות הדבר היא כי האב היה משלם כפל תשלום, גם עבור הוצאות הילדים כאשר הם אצל האם וגם כאשר הם עמו. לכל היותר, יכול היה האב לקבל הפחתה בסכום דמי המזונות של עד 50% מסכום המזונות של משמורת מלאה. בית המשפט העליון סבר כי מצב זה איננו ראוי וקבע אפוא חלוקה בנטל בין ההורים.

 

מחשבון מזונות ילדים בהתאם להלכה החדשה של בית המשפט העליון2019

מזונות ילדים במשמורת מלאה

למרות העלייה הניכרת במספרם של הזוגות הגרושים הבוחרים במשמורת משותפת, במרבית מקרי הגירושין, הילדים עוברים למשמורת מלאה של האם. במצב זה, נטל המזונות נותר כולו הלכה למעשה על האב היות והאם נושאת במרבית הוצאות הילדים, שהרי הם שוהים עמה מרבית הזמן.

 

גובה דמי מזונות לילד אחד - הבסיס לחישוב דמי מזונות במשמורת מלאה הוא בדרך כלל 1,250 ₪ המהווה את סכום המזונות המינימלי לילד ועל סכום זה מתווסף תשלום המדור (ניתן להזין במחשבון המזונות).

 

כמובן שבבואו של בית המשפט לענייני משפחה, לקבוע את גובה דמי המזונות, מתחשב הוא בנתונים הספציפיים של המקרה שלפניו. כך למשל, כאשר רמת ההכנסה של האב או האם גבוהה מאוד, או כאשר לאחד ההורים רכוש רב, סביר להניח שכך בהתאם יגדל או יפחת סכום המזונות, על מנת לשמור על רמת החיים אליה הורגלו הילדים.

 

מזונות במשמורת משותפת

עד למתן פסק הדין של בית המשפט העליון, לא היה למעשה כל הבדל בין אופן חישוב מזונות הילדים במשמורת מלאה, לבין משמורת משותפת. כאשר בני זוג היו מחליטים על משמורת משותפת, מחשבון המזונות של בית המשפט היה מחשב מהו סכום מזונות הילדים אותו היה על האב לשלם לו היה מדובר במשמורת מלאה ומסכום זה היה בית המשפט מבצע הפחתה, בהתאם לנסיבות המקרה.

 

במגמה ההולכת וגוברת כיום, כאשר ההורים נושאים באופן שווה בנטל המזונות בהסדרי משמורת משותפת, יש צורך בחשיבה מחודשת באשר לאופן חישוב מזונות הילדים. אנו נציג להלן את הפרמטרים העיקריים שיש להביא בחשבון בעת פסיקת מזונות ילדים במשמורת משותפת.

 

סכומי מזונות מקובלים בהתאם להלכה החדשה של בית המשפט העליון

בטרם נקבעה ההלכה החדשה במזונות הלכת בע"מ 919/15  בתי המשפט למשפחה נהגו לאמוד את צרכיו החודשיים של קטין בשיעור של כ – 1,400 ש"ח אך הערכה זו נגעה אך ורק באשר לצרכיו ההכרחיים של ילד אחד.

 

מאז שניתנה הלכת 919/15 חישוב גובה המזונות השתנה, חישוב המזונות המקובל הוא לאמוד את הצרכים בכללותם ולא לחלק בין צרכים הכרחיים לאלו שאינם הכרחיים.

 

חשוב לציין כי צרכיו של קטין המתגורר בשני בתים בהתאם להסדרי הראיה והמשמורת בין ההורים, עולים על צרכיו של קטין המתגורר בבית אחד חישוב מזונות לילד אחד אינו דומה לחישוב מזונות ל2 ילדים או 3 ילדים, נוכח הכפילויות הנדרשות מטבעם של דברים בחלק מהוצאותיו, כיום המגמה היא לחשב את גובה המזונות לילד בסך של 2,250 ש"ח לחודש חישוב לקטין, לא מזונות ילד בגיר.

 

חישוב מזונות בהתאם לזמני שהות

הפרמטר הראשון לחישוב מזונות ילדים הוא זמני השהות, כאשר מקובל לקבוע זמני שהות במחזוריות של 14 יום בזמן שגרה. במחשבון המזונות יש כמובן גם לקחת בחשבון את זמני השהות של הילדים אצל כל הורה בחופשות ובחגים. כמו כן, כאשר ישנם ימים בהם הילדים שוהים אצל הורה מסוים אך אינם ישנם בביתו, כדאי לעשות חישוב ולו כללי של מספר השעות.

 

הכנסתו הכוללת של כל הורה

כאמור מעלה, חלוקת הנטל בין ההורים בדבר חובת מזונות הילדים, תיעשה בהתאם ליכולת הכלכלית של כל הורה. על מנת לדעת מהי, יש לקחת את סך ההכנסה של כל אחד מן הצדדים כפי ולהזין במחשבון נתונים אלו נשלחים אלינו ומחושבים בהתאם לפסיקה המעודכנת. הכנסה זו כוללת לא רק את השכר מעבודה, אלא גם כל הכנסה נוספת אחרת. אחת הדוגמאות הנפוצות היא הכנסה המגיעה משכר דירה של דירה מושכרת הנמצאת בבעלות אחד מן הצדדים.

 

הוצאות ישירות וחריגות

במשמורת משותפת, כל הורה יישא בהוצאות הישירות של הילדים כאשר הם בחזקתו ומדובר למעשה בהוצאות התלויות זמני שהות. כאשר ישנן הוצאות חריגות של הילדים כגון שיעורי עזר, טיפולים רפואיים, חוגים וכיו"ב, ההורים יחלקו את העלות, בהתאם להכנסתם הפנויה. ומה בדבר תשלום מדור? כל הורה מלין את ילדיו בביתו שלו ולכן דואג הוא ישירות למדור שלהם.

 

כל מקרה לגופו

הרכיבים שפורטו לעיל, הם המשמשים את הבסיס לחישוב דמי מזונות ילדים. אולם חשוב לזכור כי פסיקת מזונות תיעשה תמיד בהתחשב במכלול הנסיבות של הצדדים. בית המשפט לענייני משפחה יבחן אפוא את הנסיבות הפרטניות של כל מקרה ומקרה וזאת כדי להבטיח חלוקת נטל הולמת של תשלום המזונות, תוך שמירה על טובת הילד ורווחתו אצל שני הוריו.

 

עקרון זה, משמעותו גם כי פסיקת המזונות איננה דבר מוחלט והיא נתונה לשינוי, בהתאם לנסיבות. ועל כן מחשבון המזונות מאפשר לכם לשלוח נתונים לעורך דין מומחה ולבצע חישוב מזונות פרטני למקרה שלכם בהתאם להלכה החדשה והשפעותיה.

 
חישוב מזונות ילדים לפי מרכיבי העלויות
פרטים להזנה בטופס מחשבון המזונות:
עורכת דין מאיה רוטנברג תחזור אליכם לצורך תשאול לגבי פרמטרים נוספים לפי המקרה.
 
הוצאות הילדים
הוצאות שכ"ד / משכנתא
הוצאות ארנונה
הוצאות מים וביוב
הוצאות חשמל
הוצאות טלפון
הוצאות טלויזיה/כבלים
הוצאות אינטרנט
גז
רכישות / מכשירים / כלים / ריהוט וציוד לבית
מנקה/ חומרי ניקוי / כלי ניקוי
ועד בית
 
מספר ילדים מתחת לגיל 6:
מספר ילדים מעל גיל 6:עד גיל 15 
מספר ילדים בין גיל 15 ל 18 
מספר ילדים בין גיל 18 ל 21
 
צרכים מיוחדים לילד: פרט/י.

צרכי כל ילד (ללא מדור והוצאות חריגות):

אנא פרט/י את כל הוצאה בנפרד תוך ציון אם ההוצאה תלוית שהות/לא תלוית שהות:

 

חלוקת זמני השהות :

ציין עבור כל ילד מי ההורה המשמורן:

מספר ימים בשבוע שהילד שוהה אצל האב:

פרט/י חלוקת חגים וחופשות:

 

פרט/י עבודת ההורה:

פרט/י הכשרות מקצועיות ופוטנציאל השתכרות

פרט/י הכנסות מנכסים, שכירות, השקעות וכד':

פרט/י הכנסות מתא משפחתי והאם ההכנסה קבועה או לא

שכר חודשי של האב ברוטו

שכר חודשישל האם ברוטו

 ניתן להעלות את הפרטים בטופס להלן ולצרף מסמכים.
עורכת דין מאיה רוטנברג תחזור אליכם עם תחשיב מעודכן על פי הפסיקה האחרונה.
 
*
*
טען קובץ

 
 
 
 

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל      

 

מיקוד :  6971915 

 

טלפון :   03-6161535

 

פקס :  03-6161913   

 

נייד :     0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2th floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code : 6971915

 

Tel :       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile : +972-54-4705733

+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 
*
*
טען קובץ

 
 
 
מחשבון מזונות ילדים אפליקציה
 
מחשבון מזונות עד גיל 6
 
מחשבון מזונות אישה ומזונות ילדים
 
חישוב דמי מזונות מינימליים
 
 
פרמטרים נוספים לחישוב מזונות הילדים
מחשבון גירושין, חישוב מזונות ילדים - חישוב של אומדן דמי מזונות 
כדי שהשימוש במחשבון המזונות יהיה יעיל ומדויק יותר, ניתן להזין באופן מפורט מידע נוסף בשדה הטקסט החופשי.
 
נא לציין האם משמורת משותפת
 
הכנסות התא המשפחתי
הזנ/י נתונים על התא המשפחתי:  הנתונים משמשים לחישוב כמה כל הורה אמור לשאת על פי יחס סה”כ הכנסות.
 
כדי לקבל חישוב מדויק של המזונות יש לציין סך הכל הכנסות מכל מקור ופירוט על מדור שנושא כל הורה. 
מחשבון מזונות צמוד למדד
 
פרטים שיש לציין לגבי הכנסה:
במידה והאב או האם עצמאים יש לציין במחשבון את סה"כ ההכנסה שנתית החייבת במס חלקי.
 
הורה שכיר - לצורך חישוב מדויק יותר, לשכר החודשי של האב/האם יש להוסיף גם הכנסות שוטפות החייבות במס. הכנסות שאינן מוגדרות מיגיעה אישית כשכר חודשי משוערך ברוטו לפני מס.
 
בטופס המחשבון נא להזין למחשבון הכנסה של כל הורה
הורה 1 אב/אם -  בעל הכנסה גבוהה (לפי חישוב נטו)
הורה 2 אב/אם  - בעל הכנסה נמוכה (נטו)
 
צרכי הילדים
ציינו את צרכי הילד 1 או מספר ילדים  יש להזין נתונים ללא הוצאות חריגות  
 
הוצאות מדור ילדים
בהזנת הנתונים במחשבון מומלץ לציין הוצאות מדור חודשיות מלאות

הוצאות שכ"ד
הוצאות משכנתא (ההורה המשלם)
ועד בית
הוצאות חשמל
תשלומי גז 
הוצאות טלויזיה/כבלים/ מנויים
הוצאות אינטרנט 
הוצאות ארנונה 
הוצאות מים וביוב 
הוצאות טלפון 
רכישות עבור הבית:  מכשירים / כלים / ריהוט וציוד לבית 
הוצאות ניקיון: מנקה/ חומרי ניקוי / כלי ניקוי 
 
החישוב דמי המדור משוערכים עבור הילדים
 
חלוקת משמורת ילדים/קטינים
מספר ילדים במשמורת האם
 
מספר ילדים במשמורת האב
 
השפעת גיל הילדים על חישוב המזונות במחשבון: עבור כל קבוצת גיל שיערוך דמי המזונות וכן חישוב החלק היחסי של תשלום המדור מסך הוצאות המדור המלאות של ההורים יהיה יחסי ושונה בהתאם לפסיקה הרלוונטית - יחוס ההוצאות יחושב מחשבון מזונות ומדור לפי הפסיקה  המקובלת בבתי המשפט לענייני משפחה ועל פי העקרונות שקבע בית המשפט העליון בהלכה החדשה (בע"ם 919/15)

מספר הילדים עד גיל 6
 
מספר ילדים גיל 6 עד גיל 15 

מספר ילדים בין גיל 15 ל 18 

מספר ילדים בין גיל 18 ל 21 
 
נתוני זמני שהות (הסדרי הראיה)
כדי לחשב כמה הורה נושא בפועל בזמני השהות יש להזין מידע:
זמני שהות אצל הורה 1, זמני שהות אצל הורה 2:  כמה ימים הילד שוהה אצל ההורה מתוך 14 יום. בהתאם לכך יתבצע חישוב של יחס זמני השהות.

..

Child Support Worksheet and Schedules

דרג את הכתבהדירוג כתבה Child Support Worksheet and Schedules: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

2019 CHILD SUPPORT GUIDELINE CALCULATION TABLE

דרג את הכתבהדירוג כתבה 2019 CHILD SUPPORT GUIDELINE CALCULATION TABLE: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

Child Support Calculator

דרג את הכתבהדירוג כתבה Child Support Calculator: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

חישוב סכום דמי מזונות

מחשבון מזונות ילדים חינם
דרג את הכתבהדירוג כתבה חישוב סכום דמי מזונות: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
8 מדרגים

חיוב מזונות שלא על פי תחשיב מתמטי דקדקני | מחשבון מזונות 2018 על פי ההלכה החדשה

דרג את הכתבהדירוג כתבה חיוב מזונות שלא על פי תחשיב מתמטי דקדקני | מחשבון מזונות 2018 על פי ההלכה החדשה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים
עבור לתוכן העמוד
עורך דין גירושין