מחשבון מזונות

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב טלפון: 03-6161535 נייד: 0544705733  Email:office@rotenberglaw.co.il

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

ייעוץ תשלום מזונות מעו"ד מאיה רוטנברג שייצגה את האב בבית המשפט העליון

 

 

מחשבון מזונות
 

מחשבון מזונות: ההלכה החדשה בעניין מזונות ילדים, אשר קבע בית המשפט העליון ביולי 2017, (פס"ד בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית) מחייבת לאמץ נוסחה חדשה של חישוב דמי המזונות בהם יחויב כל הורה. עורכת דין מאיה רוטנברג ייצגה את האב לאורך הליך הגירושין ועד לקביעת התקדים בעליון, עורכת דין מאיה רוטנברג נחשבת כיום כעו"ד המובילה בתחום. במאמר זה נציג את הפרמטרים המרכזיים שעל פיהם ייקבע סכום דמי המזונות במשמורת משותפת: זמני השהות, סך ההכנסה של כל הורה והיקף ההוצאות של הילדים. תוכלו לשלוח פרטים דרך מחשבון המזונות, אודות המקרה שלכם ועורכת דין תחזור אליכם עם תחשיב מעודכן בהתאם למומחיותה והתפתחות הפסיקה בעקבות הלכת 919/15.

 

איך מחשבים מזונות ילדים? מהם הפרמטרים שיש לבחון טרם קביעת סכום המזונות? ומה השתנה מאז קבע בית המשפט העליון, שוויון בנטל המזונות במשמורת משותפת.

 

חלוקה בנטל

בחודש יולי 2017, נתן בית המשפט העליון פסק דין תקדימי אשר קבע הלכה חדשה בכל הנוגע לתשלום מזונות ילדים. על פיה, לאחר גיל 6, כאשר הילדים הנם במשמורת משותפת, החיוב במזונות מוטל על שני ההורים ולא על האב בלבד. חלוקת החיוב ביניהם תיעשה בהתאם ליכולת הכלכלית. כיצד הדבר שונה מן המצב שהיה קודם? ובכן, טרם ניתן פסק דין זה, האב היה נושא בחובת מזונות הילדים לבדו, גם כאשר בחרו ההורים במשמורת משותפת. משמעות הדבר היא כי האב היה משלם כפל תשלום, גם עבור הוצאות הילדים כאשר הם אצל האם וגם כאשר הם עמו. לכל היותר, יכול היה האב לקבל הפחתה בסכום דמי המזונות של עד 50% מסכום המזונות של משמורת מלאה. בית המשפט העליון סבר כי מצב זה איננו ראוי וקבע אפוא חלוקה בנטל בין ההורים.

 

מזונות ילדים במשמורת מלאה

למרות העלייה הניכרת במספרם של הזוגות הגרושים הבוחרים במשמורת משותפת, במרבית מקרי הגירושין, הילדים עוברים למשמורת מלאה של האם. במצב זה, נטל המזונות נותר כולו הלכה למעשה על האב היות והאם נושאת במרבית הוצאות הילדים, שהרי הם שוהים עמה מרבית הזמן. הבסיס לחישוב דמי מזונות במשמורת מלאה הוא בדרך כלל 1,250 ₪ המהווה את סכום המזונות המינימלי לילד ועל סכום זה מתווסף תשלום המדור (ניתן להזין במחשבון המזונות).

 

כמובן שבבואו של בית המשפט לענייני משפחה, לקבוע את גובה דמי המזונות, מתחשב הוא בנתונים הספציפיים של המקרה שלפניו. כך למשל, כאשר רמת ההכנסה של האב גבוהה מאוד, סביר להניח שכך בהתאם יגדל סכום המזונות, על מנת לשמור על רמת החיים אליה הורגלו הילדים.

 

מזונות במשמורת משותפת

עד למתן פסק הדין של בית המשפט העליון, לא היה למעשה כל הבדל בין אופן חישוב מזונות הילדים במשמורת מלאה, לבין משמורת משותפת. כאשר בני זוג היו מחליטים על משמורת משותפת, מחשבון המזונות של בית המשפט היה מחשב מהו סכום מזונות הילדים אותו היה על האב לשלם לו היה מדובר במשמורת מלאה ומסכום זה היה בית המשפט מבצע הפחתה, בהתאם לנסיבות המקרה. עתה, כאשר ההורים נושאים באופן שווה בנטל המזונות, יש צורך בחשיבה מחודשת באשר לאופן חישוב מזונות הילדים. אנו נציג להלן את הפרמטרים העיקריים שיש להביא בחשבון בעת פסיקת מזונות ילדים במשמורת משותפת.

  

זמני שהות

הפרמטר הראשון לחישוב מזונות ילדים הוא זמני השהות, כאשר מקובל לקבוע זמני שהות במחזוריות של 14 יום בזמן שגרה. במחשבון המזונות יש כמובן גם לקחת בחשבון את זמני השהות של הילדים אצל כל הורה בחופשות ובחגים. כמו כן, כאשר ישנם ימים בהם הילדים שוהים אצל הורה מסוים אך אינם ישנם בביתו, כדאי לעשות חישוב ולו כללי של מספר השעות.

 

הכנסתו הכוללת של כל הורה

כאמור מעלה, חלוקת הנטל בין ההורים בדבר חובת מזונות הילדים, תיעשה בהתאם ליכולת הכלכלית של כל הורה. על מנת לדעת מהי, יש לקחת את סך ההכנסה של כל אחד מן הצדדים כפי שמופיע במחשבון. זו כוללת לא רק את השכר מעבודה, אלא גם כל הכנסה נוספת אחרת. אחת הדוגמאות הנפוצות היא הכנסה המגיעה משכר דירה של דירה מושכרת הנמצאת בבעלות אחד מן הצדדים.

 

הוצאות ישירות וחריגות

במשמורת משותפת, כל הורה יישא בהוצאות הישירות של הילדים כאשר הם בחזקתו ומדובר למעשה בהוצאות התלויות זמני שהות. כאשר ישנן הוצאות חריגות של הילדים כגון שיעורי עזר, טיפולים רפואיים, חוגים וכיו"ב, ההורים יחלקו את העלות, בהתאם להכנסתם הפנויה. ומה בדבר תשלום מדור? כל הורה מלין את ילדיו בביתו שלו ולכן דואג הוא ישירות למדור שלהם.

 

כל מקרה לגופו

הרכיבים שפורטו לעיל, הם המשמשים את הבסיס לחישוב דמי מזונות ילדים. אולם חשוב לזכור כי פסיקת מזונות תיעשה תמיד בהתחשב במכלול הנסיבות של הצדדים. בית המשפט לענייני משפחה יבחן אפוא את הנסיבות הפרטניות של כל מקרה ומקרה וזאת כדי להבטיח חלוקת נטל הולמת של תשלום המזונות, תוך שמירה על טובת הילד ורווחתו אצל שני הוריו. עקרון זה, משמעותו גם כי פסיקת המזונות איננה דבר מוחלט והיא נתונה לשינוי, בהתאם לנסיבות. ועל כן מחשבון המזונות מאפשר לכם לשלוח נתונים לעורך דין מומחה ולבצע חישוב מזונות פרטני למקרה שלכם בהתאם להלכה החדשה והשפעותיה.

 
 
פרטים להזנה בטופס מחשבון המזונות:
עורכת דין מאיה רוטנברג תחזור אליכם לצורך תשאול לגבי פרמטרים נוספים לפי המקרה.
 
הוצאות הילדים
 
מספר ילדים מעל גיל 6:
מספר ילדים מתחת לגיל 6:
 
צרכים מיוחדים לילד: פרט/י.

צרכי כל ילד (ללא מדור והוצאות חריגות):

אנא פרט/י את כל הוצאה בנפרד תוך ציון אם ההוצאה תלוית שהות/לא תלוית שהות:

 

חלוקת זמני השהות :

ציין עבור כל ילד מי ההורה המשמורן:

מספר ימים בשבוע שהילד שוהה אצל האב:

פרט/י חלוקת חגים וחופשות:

 

פרט/י עבודת ההורה:

פרט/י הכשרות מקצועיות ופוטנציאל השתכרות

פרט/י הכנסות מנכסים, שכירות, השקעות וכד':

פרט/י הכנסות מתא משפחתי והאם ההכנסה קבועה או לא

 

 ניתן להעלות את הפרטים בטופס להלן ולצרף מסמכים.
עורכת דין מאיה רוטנברג תחזור אליכם עם תחשיב מעודכן על פי הפסיקה האחרונה.
 
*
*
טען קובץ

 
 
 
 

ניתן לפנות אלינו דרך טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
אנו זמינים באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2th floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

חיוב מזונות שלא על פי תחשיב מתמטי דקדקני | מחשבון מזונות 2018 על פי ההלכה החדשה

עבור לתוכן העמוד