En

צור קשר

checked

זוג חד מיני: בקשה לצו הורות פסיקתי בטרם הלידה | תמ"ש 49944-01-18 פלונית נגד היועץ המשפטי לממשלה

לא קיים כל הסדר חוקי או משפטי המאפשר קביעת יחסי הורות בשלב העוברות, בין אם מדובר בזוג בני אותו מין ובין אם מדובר בזוג הטרוסקסואלי. הבקשה למתן צו הורות פסיקתי טרם לידת העובר, מנוגדת איפוא לכל הסדר חוקי ומשפטי.

צו הורות פסיקתי כשמו כן הוא – הנו יציר הפסיקה, וככזה על בתי המשפט, קל וחומר על הערכאה הדיונית, שלא להרחיבו מעבר לצורך ולהשאיר את מלאכת החקיקה, בוודאי בנושאים שמהותם לבר משפטיים, למחוקק.  אני ער לפסק דינה של כבוד השופטת גרינוולד – רנד מיום .. בתמ"ש 118565/12/17 אליו מפנות המבקשות, אך יחד עם זאת וכאמור לעיל דעתי שונה.  ה. צו הורות פסיקתי הנו צו קונסטרוקטיבי, דהיינו צו המכונן הורות ואינו מצהיר על הורות קיימת.  

משהילד טרם נולד, הרי שטרם הגיעה העת לכונן קשר הורות ביחס אליו.  ראה לעניין זה חוק האימוץ וכן החוק לנשיאת עוברים אשר מכוחם צווי ההורות הנם קונסטרוקטיביים, וברי כי מעמדו של צו הורות פסיקתי, שכאמור הנו יציר הפסיקה, לא יכול לעלות על מעמדם של צווי ההורות מכוח החוק

בשים לב לדברי המבקשות כי המבקשת עתידה ללדת בימים הקרובים אינני מורה על מחיקת התובענה, והמבקשות תוכלנה לפנות בבקשה מתאימה במסגרת תיק זה לאחר לידת הילד.

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה זוג חד מיני: בקשה לצו הורות פסיקתי בטרם הלידה | תמ"ש 49944-01-18 פלונית  נגד  היועץ המשפטי לממשלה: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד