En

צור קשר

checked

הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – שינוי סף המעבר), התשע"ט–2018

הוראת שעה זו מוצעת בעקבות הרפורמה שנעשתה בבחינת ההסמכה לעריכת דין בשנים האחרונות. מאז תחילת הרפורמה נחשפו פגמים וכשלים רבים במבחני הלשכה אשר הועלו בבית המשפט בע"מ 3717/18, ד"ר עופר פרץ נ' הוועדה הבוחנת של לשכת עורכי הדין בישראל, בדיוני ועדת החוקה חוק ומשפט ובדיוני הוועדה לביקורת המדינה.

בעקבות התלונות כנגד המבחנים הוחלט לבצע משמעותיים במתכונת הבחינה, ובהם הוספת זמן.ואולם, שינויים אלו יחולו מכאן ואילך ולא יסייעו לנבחני המועדים הקודמים שנפגעו מהרפורמה החדשה. מאז הרפורמה שנכנסה לתוקף במועד דצמבר 2017, אחוזי ההצלחה של הנבחנים היו נמוכים מאד–44% מהנבחנים בלבד עברו את המבחן שהתקיים בדצמבר 2017, ו-32% בלבד (לאחר שנעשו תיקונים) עברו את הבחינה שנערכה במועד יוני 2018.

זמן קצר לאחר התקיימותן של שתי הבחינות האמורות, פנו חבר כנסת רבים לשרת המשפטים, ליו"ר הוועדה הבוחנת, וליו"ר לשכת עורכי הדין, בדרישה למתן תוספת נקודות (פקטור) לנבחני דצמבר 2017 ויוני 2018, אך מכלל הגורמים ניתן סירוב בנימוק של היעדר סמכות. הוראת שעה זו מטרתה לתקן ולהביא לריפוי הפגם.

לפיכך, מוצע לתקן את הנזק שנגרם לנבחנים במועדי דצמבר 2017 ויוני 2018 ולקבוע בהוראת שעה שציון עובר במבחן יעמוד על 50 אחוזים לפחות בציון הכולל המשכלל את כלל מרכיבי הבחינה.
עוד, מוצע לקבוע בחקיקה את הציון העובר של המבחן, שיעמוד על 60 אחוזים לפחות בציון הכולל המשכלל את כלל מרכיבי הבחינה.

דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – שינוי סף המעבר), התשע"ט–2018: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד