En

צור קשר

checked

מזונות זמניים - פסיקה

סקירת פסיקה של מזונות זמניים


בקשת רשות ערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה במסגרתה חויב האב לשלם למזונותיהם הזמניים  של שתי בנותיו הקטינות לתקופה מיום הגשת הבקשה לישוב סכסוך ובכל  לחודש שלאחריו, וזאת  מעבר לקצבת הילדים המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי עבור הקטינות שתשולם לידי אימן.

ביהמ"ש המחוזי חיפה, שופט סארי ג'יוסי פס"ד רמ"ש 43520-02-19 פ' נ' ק'

 

הנימוק המרכזי העומד במוקד אותה תביעה, כמי שמקיים אחר התנאי של  שינוי נסיבות המצדיק התערבות ושינוי של שיעור המזונות המוסכם, היה זה שנסוב סביב נסיבות  מכירת חלקה של האישה בעסק – החברה, גדיעת מקור ההכנסה וגדיעת אותו מקור הכנסה  חודשי.

 

השינוי לו טוענת האישה – מכירת חלקה בעסק וגדיעת מקור ההכנסה, אינו מעמיד את האישה כחסרת כל, שאינה יכולה להמשיך ולקיים אחר הסכם  הגירושין, לפיו, בזמן שהייתם של הקטינים אצלה, היא תישא בהוצאותיהם ותספק את צרכיהם,  ולשם כך, גם אם נגדע מקור הפרנסה, הרי שבמקביל, התקבלו לידיה כספים נזילים בסכום של  מעל למיליון שקלים.

 

בנסיבות דנן, סכום זה, כאשר לצדו עומדים לרשות המשיבה מקורות הכנסה נוספים, בהחלט יכול לשמש מקור לתשלום דמי המזונות. 

 

 בנסיבות דנן נכון יותר היה, לאור היכולת הכלכלית האיתנה של האישה, לפחות בתקופה הקרובה, שלא להורות בשונה מהסכמות הצדדים מן העבר, ולא היה נגרם כל נזק לאישה אילו הצדדים היו ממשיכים לנהוג בהתאם לאותן הסכמות, כאשר רק בסוף ההליך, ועל יסוד הראיות  שייבחנו על ידי בית משפט קמא, יוכרע גורל התביעה. רוצה לומר – כי לא הייתה כל דחיפות במתן  סעד זמני במסגרת תובענה כזו.

 

 

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה מזונות זמניים - פסיקה: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד