En

צור קשר

checked

01/11/2018 דחיית רשות ערעור בסוגיית מזונות זמניים | כבוד השופט חננאל שרעבי | פסק דין רמש 34826-10-18)

 

ההתערבות של ערכאת הערעור בהחלטת מזונות זמניים

הפסיקה במזונות זמניים מלמדת כי מידת ההתערבות של ערכאת הערעור בהחלטת מזונות זמניים, על-פיה הסמכות ושיקול הדעת המוענקים לבית המשפט לענייני משפחה, בבואו לקבוע תשלום מזונות זמניים, עומד ביחס הפוך לצמצום שיקול הדעת של הליך הערעור. ההכרעה של בית המשפט לענייני משפחה על אודות מזונות זמניים, חייבת להיות מהירה, עניינית, ומטבעה נשענת על תמונה חלקית. התוצאה היא, כי קביעת בית המשפט לענייני משפחה בנושא גובה מזונות זמניים ניזונה מממצאים עובדתיים חלקיים. ההנחה כי מדובר על פסיקת מזונות ללא קבלת הנתונים המלאים תורמת לריסון שעל ערכאת הערעור לנקוט בבואה לבקר החלטת הערכאה המבררת. 

החלטת מזונות זמניים אינה סופית

החלטת מזונות זמניים אינה סופית. ככל שיתברר לאחר שמיעת ראיות שנפלה טעות בקביעת המזונות הזמניים, ניתן לקזז סכומים אלה מהמזונות העתידיים באופן רטרואקטיבי. דברים אלה מבטאים את השינוי בפסיקת מזונות על ידי בית המשפט מהכרעה שהיא בגדר "סיוע ראשוני", מזונות זמניים, להכרעה שהיא תולדה של בירור עובדתי מקיף – מזונות קבועים במסגרת פסק דין.

שינוי מזונות זמניים בערעור - במקרים חריגים

פסיקתה של הערכאה הדיונית בנושא מזונות זמניים אינה חסינה מפני שינוי פסיקת המזונות על ידי בית המשפט הדן בערעור, הכלל בפסיקה הוא כי על ערכאת הערעור להימנע מהתערבות בקביעתם של בתי המשפט לענייני משפחה בדבר שיעור המזונות הזמניים, אלא אם כן מדובר במקרה חריג ויוצא דופן.

 

המזונות הזמניים יישקלו מחדש כשיוצגו ראיות

בית משפט לענייני משפחה קבע בהחלטה שעליה מערער האב, כי ישקול מחדש את שיעור המזונות הזמניים ומועד תחילת חיובם בישיבה הקרובה לנוכח טענות הצדדים  בפניו והאסמכתאות שיגישו לעיונו, גם בנוגע לרמת הכנסותיהם.

 

מועד תחילת החיוב בדמי מזונות זמניים

בית המשפט למשפחה קבע את מועד תחילת החיוב במזונות זמניים לתאריך מסויים וללא פריסה תשלומים. על כך מערער האב, וטוען למצב כלכלי קשה, שלא יאפשר לו לעמוד בכך.

גם האישה בבקשתה לפסיקת מזונות זמניים תיארה מצב כלכלי קשה ואף  נעזרת בעורך דין מהסיוע המשפטי, וסירוב האב להשתתף במזונות הקטינים ועלויות החינוך.

מכיוון שרמת ההכנסה האמיתית של המבקש אינה ברורה, אך לכאורה על פי הבקשה לפסיקת מזונות  זמניים הכנסת האב גבוהה משמעותית מזה של האם, היה מקום לכאורה לחיוב בדמי מזונות רטרואקטיבית זמניים  בכל אופן, בדיון הבא בתיק ישמע בית משפט קמא את טענות הצדדים גם לענין מועד תחילת החיוב.

דרג את הכתבהדירוג כתבה 01/11/2018 דחיית רשות ערעור בסוגיית מזונות זמניים | כבוד השופט חננאל שרעבי | פסק דין  רמש 34826-10-18): 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד