המדריך השלם צוואות וירושות - עורכת דין מאיה רוטנברג

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב טלפון: 03-6161535 נייד: 0544705733  Email:office@rotenberglaw.co.il

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

ניהול עזבונות – מתי צריך מנהל עזבון?

עזבון הוא מונח משפטי המתייחס לרכושו של אדם שנפטר. לרוב, חלוקת העזבון תיעשה על ידי היורשים עצמם, אולם לעיתים, עולה צורך במינוי של מנהל עזבון, אשר ירכז את נכסי העזבון, יטפל בסוגיות משפטיות שונות ויחלק את הנכסים בין היורשים. באלו מקרים נדרש מינוי של מנהל עזבון? מהו תפקידו וכיצד מתבצע המינוי?  

 

מתי צריך מנהל עיזבון? 

במרבית המקרים, בעת פטירתו של אדם, היורשים הם אלו אשר דואגים לניהול העזבון וחלוקתו. אולם, ישנם מצבים בהם נדרש סיוע של אדם חיצוני, ניטרלי. אז יש לפנות אל הרשם לענייני ירושה, אל בית הדין הרבני או אל בית המשפט לענייני משפחה, בבקשה למינוי מנהל עזבון. האפשרות להגשת בקשה זו, פתוחה בפני כל יורש, היות שאין בחוק רשימה סגורה של מקרים בהם ניתן למנות מנהל עזבון. יחד עם זאת, ניתן להצביע על מספר תרחישים נפוצים בהם נדרש בדרך כלל מינוי זה:  

 

  1. מחלוקת בין היורשים: כאשר אין הסכמה בין היורשים באשר לאופן חלוקת העזבון. מצב זה יכול להתעורר בין היתר כאשר נוסח הצוואה אינו ברור, כאשר יש ריבוי יורשים וכיו"ב. 
  2. כשרות משפטית: במצב שבו אחד או יותר מן היורשים הוא חסוי, קטין או נעדר, ישנה מורכבות בחלוקת העזבון בשל סוגיית הכשרות המשפטית (למשל בשל הצורך למנות אפוטרופוס ליורש חסוי)  ועל כן, נדרש מינוי של מנהל עזבון. 
  3. מטרה ציבורית: ישנם מקרים בהם כוללת הצוואה גם מטרה ציבורית כלשהי ואין המדובר רק בחלוקת הרכוש לבני משפחתו של המוריש. גם אז, בדרך כלל, יתקשו היורשים לטפל בעניין באופן עצמאי ויפנו בבקשה למינוי מנהל עזבון.  

 

 

מנהל עזבון – מהו תפקידו?  

תפקידו של מנהל העזבון ראשית כל, הוא לרכז את כל נכסיו של המנוח. לשם כך, הוא רשאי לבצע פעולות חקירה ולזמן עדים, על מנת לאתר את כלל הרכוש. משעשה כן, יפרסם מנהל העזבון הודעה על קיומו של העזבון ואם הותיר אחריו המנוח חובות, עליו לדאוג לפרעונם. רק לאחר מכן, יוכל מנהל העזבון לחלק ליורשים את יתרת הרכוש שנותרה. מנהל העזבון מחויב לשמור על ערכו של העזבון ועל כן ניתנה לו סמכות בחוק להשקיע את כספי העזבון, להשכיר נכסים ולבצע כל פעולה אחרת, אשר נועדה לשמור על ערכו. תפקיד נוסף וחשוב של מנהל העזבון הוא ניהול הליכים משפטיים בשם העזבון, למשל, כאשר ישנם כספים המגיעים לעזבון, עליו לנהל הליכי גבייה.  

 

כפי שנראה להלן, מנהל העזבון ממונה על ידי הרשם לענייני ירושה או על ידי אחת משתי ערכאות משפטיות: בית הדין הרבני ובית המשפט לענייני משפחה. בביצוע תפקידיו להלן, על מנהל העזבון להישמע להוראותיהם, ככל וניתנו והוא מחויב לשמור על אובייקטיביות במילוי תפקידו ולפעול ללא משוא פנים. מנהל העזבון אינו רשאי לנקוט בעמדה בעת מחלוקת בין היורשים ועליו לייצג את כלל היורשים ולהגן על אינטרסים של צדדים שלישיים, כגון נושים.  

 

מינוי מנהל עזבון 

חוק הירושה קובע כי מינוי מנהל עזבון ייעשה על ידי אחד מאלו: הרשם לענייני ירושה, בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. כאשר קיימת הסכמה באשר לזהות מנהל העזבון, ניתן להגיש את הבקשה לרשם, אולם בהעדר הסכמה, תוגש הבקשה לאחת מן הערכאות המשפטיות.  כאמור מעלה, האפשרות להגשת בקשה למינוי מנהל עזבון פתוחה בפני כל יורש. אולם, הרשם לענייני ירושה או בית המשפט ייעתרו לבקשה רק כאשר מצאו הצדקה מממשית לכך והם רשאים לסרב לבקשה, אף אם המנוח הורה בצוואתו על מינוי עזבון.  

 

מי רשאי להגיש בקשה למינוי מנהל עזבון? הבקשה יכול שתוגש על ידי מי מהיורשים, על ידי נושה וכן על ידי האפוטרופוס הכללי. כמנהל עזבון יתמנה מי שהמנוח ציין בצוואה כמנהל עזבון, אלא אם כן סבר הגורם לו הוגשה הבקשה, כי הוא אינו יכול למלא את תפקידו, למשל כאשר יש ניגוד עניינים ועל כן לא יוכל מנהל העזבון לשמור על ניטרליות במילוי תפקידו. אם המנוח לא ציין בצוואתו מי יהיה מנהל העזבון, או כי מדובר על ירושה על פי דין, ימונה מי שהיורשים מסכימים על מינויו ובהעדר הסכמה, בית המשפט ימנה את מנהל העזבון.  

 

 

 

סעיף 81 לחוק הירושה | שיקול דעתו של בית המשפט האם קיימת נחיצות במינוי מנהל עיזבון?| ת"ע 32991-03-14 עוה"ד מ' נגד ש.פ ואח'– התנגדות למינוי מנהל עיזבון


מינוי מנהל העיזבון הינו בשיקול דעתו של בית המשפט אשר יבחן, כל מקרה, בהתאם לנסיבותיו העובדתיות - האם קיימת נחיצות במינוי מנהל עיזבון והצורך במינוי אל מול הנזק העלול להיגרם לזוכים/ יורשים והאם יש במינוי להיות בלתי צודק.

נקודת המוצא הינה כי את רצונו של המת יש לכבד ככל שאפשר, ובכלל זה רצונו של המנוח בקביעת מנהל עיזבונו, עם זאת יבחן בית המשפט קיומן של נסיבות שיש בהן להפוך את המינוי לבלתי צודק.
דרג את הכתבהדירוג כתבה סעיף 81 לחוק הירושה | שיקול דעתו של בית המשפט האם קיימת נחיצות במינוי מנהל עיזבון?| ת"ע 32991-03-14 עוה"ד מ' נגד  ש.פ ואח'– התנגדות למינוי מנהל עיזבון: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

פיקוח על מנהלי עיזבון | שאלות ותשובות

דרג את הכתבהדירוג כתבה פיקוח על מנהלי עיזבון | שאלות ותשובות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

מדריך ירושות ועיזבונות | ניהול עיזבונות

דרג את הכתבהדירוג כתבה מדריך ירושות ועיזבונות | ניהול עיזבונות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
עבור לתוכן העמוד