En

צור קשר

checked

טופס תעודת פטירה - בקשה למתן תיעוד ממרשם האוכלוסין | Death certificate Hebrew form download

יש לצרף תעודת פטירה מקורית או העתק נאמן למקור. תעודת פטירה ניתן להוציא רק עבור מי שנפטר בארץ.  השירות ניתן עבור בן/בת הזוג, ילדיו, הוריו, או בעל עניין אחר - בצירוף מכתב הסבר (בלשכה בלבד). השירות אינו כרוך בתשלום. אם הבקשה עבור אדם שנפטר לפני 1955 חשוב לציין את מקום מגוריו בשעת הפטירה, בנוסף למקום הפטירה. על מבקש השירות להציג:  מספר הזהות של מי שעבורו מבוקשת הבקשה.   פרטים אישיים של מי שעבורו מבוקשת הבקשה, חשוב לציין את הפרטים המקוריים כפי שנרשמו בשעת הפטירה.   טופס בקשה למתן תיעוד ממרשם האוכלוסין ממולא כנדרש. התעודה תשלח אליכם בחזרה בדואר רגיל לכתובתכם כפי שהיא מופיעה במרשם התושבים. וודאו כי כתובתכם מעודכנת.

לחצ/י על התמונה להורדת הטופס

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס תעודת פטירה - בקשה למתן תיעוד ממרשם האוכלוסין | Death certificate Hebrew form download: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד