En

צור קשר

checked

הודעה נלווית לתובענה בעניין סכסוך משפחתי

טופס הודעה נלווית לתובענה בעניין סכסוך משפחתי לפי תקנה 9 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, מהווה מתן מידע אודות הבקשה לישוב סכסוך שקדמה לתביעה.

 

למי מיועד הטופס? צדדים המעוניינים להגיש הודעה נלווית לתובענה בעניין סכסוך משפחתי לאחר שמסתיימת תקופת עיכוב הליכים.
הודעה זו תצורף לכל תביעה שמוגשת בחלוף תקופת עיכוב ההליכים.

   

  

 טופס הודעה נלווית לתובענה בעניין סכסוך משפחתי

 

פרטים שיש למלא בטופס

לציין לאיזו ערכאה שיפוטית הוגשה הבקשה ליישוב סכסוך ומיקומה.

 

יש למלא הפרטים המלאים שם תעודת זהות של המבקש והמשיב.


תאריך מועד הגשת התובענה בעניין סכסוך משפחתי.

 

מספר התיק של התובענה.

לציין האם הוארכה תקופת עיכוב ההליכים של התובענה. כן/לא

 

אם הוארכה תקופת עיכוב ההליכים, יש לציין תאריכי תקופת ההארכה המוסכמת.

 

יש לצרף לטופס הודעה בקשות והחלטות בעניין סעדים זמניים ודחופים שהוגשו בתקופת עיכוב ההליכים.

 

כיצד להגיש את הבקשה
יש למלא את הטופס להדפיסו בשלושה העתקים ולהגישו למזכירות בית המשפט לענייני משפחה.

 

עלויות

פתיחת הליך זה כרוך בתשלום אגרה על פי תקנות בית המשפט לענייני משפחה (אגרות), תשנ"ו- 1995. סכום האגרה מתעדכן פעמים בשנה בחודשים יולי וינואר.

 

איך מבצעים את תשלום אגרה?

 

על המבקש לשלם אגרה באמצעות כרטיס אשראי או במזומן, במזכירות בית המשפט.

 

ניתן לשלם במזומן בסניף הדואר בשובר תשלום המונפק במזכירות בית המשפט.

דרג את הכתבהדירוג כתבה הודעה נלווית לתובענה בעניין סכסוך משפחתי: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד