En

צור קשר

checked

להורדה: בקשה ליישוב סכסוך לפי תקנה 2 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו- 2016


בקשה ליישוב סכסוך לפי תקנה 2 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו- 2016
תאריך _____________
בערכאה השיפוטית __________
ב __________________
בעניין שבין המבקש: ______________________
תעודת זהות: __________________
מרחוב: _______________________
טלפון: __________________
אם המבקש מיוצג על ידי בא כוח:
בא כוח המבקש: _____________________
מרחוב _____________________
טלפון: ___________________
פקסימילי ה: ___________________
דואר אלקטרוני: _______________________
לבין המשיב: _____________________
תעודת זהות: ___________________
מרחוב : ______________________
טלפון: ___________________
פקסימילי ה:
דואר אלקטרוני: _______________________
הואיל ונתגלע סכסוך ביני לבין ____________________, שהוא בן זוגי/הורהו של ילדי/ילדי/אבי/אמי )מחק
את המיותר(
אני פונה לערכאה השיפוטית בבקשה ליישוב הסכסוך בלא התדיינות משפטית, ולהפניה ליחידת הסיוע שליד
הערכאה השיפוטית.
למיטב ידיעתי, לא הוגשה בקשה ליישוב סכסוך ביני ובין המשיב אשר עודנה תלויה ועומדת בערכאה

 

 

 

להורדת הטופס לחצ/י כאן

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה להורדה: בקשה ליישוב סכסוך לפי תקנה 2 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה התשע"ו- 2016: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד