משמורת ילדים של סבתא
En

צור קשר

checked

פס"ד המורה על מינוי סבתא כאפוטרופוס נוסף להורים

תמ״ש 51694-01-20 ההורים והסבתא ואח׳ נ׳ האפוטרופוס הכללי במחוז תל-אביב ואח׳

בפני כבוד השופטת תמר סנונית פורר

בעניין:                               הקטין

מבקשים:                           1. האב

2.      האם

3.      הסבתא

ע״י ב״כ עו״ד קטי טל

נגד

משיב:                                משרד הרווחה והשירותים החברתיים - תל אביב

ע״י ב״כ עו״ד שחר בריס

פסק דין

ביום 22.1.2020 הוגשה בקשה משותפת על ידי האב, האם והסבתא )אמו של האב).

במסגרת הבקשה המפורטת אליה גם צורפו נספחים ביקשו המבקשים כי הסבתא תתמנה במשותף ובהסכמה כאפוט׳ נוספת זמנית לבנם הקטין שהינו כבן שנה וחצי בלבד.

במסגרת הבקשה פירטו המבקשים באריכות נסיבות חיים קשות ומכמירות לב, בהתייחס להורים, אשר בשל חריגותן ביקשו להוסיף כי הסבתא תהיה אפוט׳ משותפת עמם לתקופת זמן מוגבלת ותחומה.

לאחר בחינת הטענות בכתב והשלמת הטיעון בע״פ יש מקום והכרח להיעתר לבקשה במלואה, למעט ההסכמה שצויינה במסגרת הדיון כי הצו לא יתייחס לגבי נסיעות לחו״ל.

במסגרת הבקשה פרטו ההורים והסבתא את הנסיבות הקשורות לאב ולאם אשר ימנעו מהם בשנה הקרובה לקבל החלטות באופן קבוע ושוטף כאפוט׳ לבנם המשותף.

לגבי האם צוין כי האם מתמודדת כיום עם מצב נפשי מורכב והיא נדרשת לאשפוזים ולטיפול תכוף בשל מצבה.

לגבי האב צוין כי הוא הורשע על פי הודאתו בעבירה של ייבוא וייצוא ואספקה של קנביס ועונשו נגזר לשנה וכן פירוט נוסף אשר צורף לגבי תנאי עונשו. אין מחלוקת כי הוא אמור להתחיל לרצות את עונשו בסוף חודש מרץ שנה זו.

יודגש כי האם והאב מתגוררים כבר עם הסבתא ומדובר על פי הבקשה, וכן מההתרשמות בדיון בפניי, ממשפחה מלוכדת וחמה אשר ערה לקשיים ולאתגרים הנוכחיים ואלה העומדים להגיע בשנה הקרובה.

גם בתגובת היועמ״ש רווחה צויין כי הסבתא מסייעת ותומכת בהורים בגידולו של הקטין.

חוק הכשרות המשפטית והאפוט׳ קובע בסעיף 30 כי בית משפט יכול למנות אפוט׳ בנוסף על הורה אם קיימת סיבה מיוחדת לכך לטובת הקטין ולאחר שניתנה הזדמנות להורה להשמיע טענותיו. סעיף 45 לחוק הכשרות המשפטית קובע את סמכותו של ביהמ״ש למנות לאדם יותר מאפוט׳ אחד.

לכך יש להוסיף את סמכותו הכללית של ביהמ״ש בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לנקוט באמצעים לשמירת עניינו וטובתו של קטין.

אין מחלוקת כי המשפחה איננה "משפחה מטופלת רווחה". גם היום אין המשפחה מבקשת סיוע מגורמי הרווחה לא כספי ולא אחר. כל אשר מבקשת המשפחה הוא כי ביהמ״ש יכיר לטובת הקטין לפרק זמן מוגבל ביכולתה וסמכותה של הסבתא ליטול חלק משמעותי ומחוייב עבורו במסגרת האפוט׳.

יצויין עוד כי חוק הנוער )טיפול והשגחה) וכן חוק אומנה לילדים מכירים באפשרות שבה בנוסף להורים אשר הינם אפוט׳ טבעיים של קטין, יהיו גורמים נוספים אשר יוכלו לקבל החלטות עבורו ובשמו של קטין.

יצויין עוד כי חוק אומנה לילדים מציין בסעיף 36)א))7) כי בעת השמת ילד במשפחת אומנה נדרש להכין תכנית טיפול ובמסגרתה גם לבחון את הצורך במינוי אפוט׳ לילד במקום בנוסף עליו. קרי, גם חוק אומנה לילדים מכיר במצבים כאשר ילד מוצא מהבית למשפחת אומנה כי ניתן יהיה לבנות תכנית טיפולית יחד עם ההורים של הקטין או בנוסף להם לטובתו של הקטין. יתרה מכך, סעיף 43)א) לחוק אומנה לילדים קובע מפורשות את הכלל כי בכל עניין הקשור בחיי היום יום של הילד ניתנת למשפחת האומנה סמכות בלעדית לתת הסכמה ולאשר פעולות של הילד.

בחינת כל החוקים הללו ובפרט הקבוע בחוק הכשרות המשפטית והאפוט׳ הביאה אותי למסקנה כי הבקשה עולה בקנה אחד עם טובתו של הקטין, משקפת את מציאות חייו ותאפשר ליתן לו את התנאים המטיבים ביותר בשנה הקרובה.

יצויין כי אני סבורה כי העובדה שבקשה זו הינה יוזמה של ההורים והסבתא מהווה גילוי של אחריות ומימוש החובה ההורית במובנה הפשוט, אך שאינו מובן מאליו. ההורים הבינו כי בנסיבות החיים הנוכחיות הם זקוקים לעזרה וליווי של הסבתא והם מבינים כי בשנה הקרובה יידרשו שניהם להתמודד כל אחד עם אתגרים הקשורים לשגשוגו, בריאותו וחייו האישיים. בכנות הם פרטו בבקשה את הקשיים עמם התמודדו מילדות כל אחד מהם. בנסיבות הללו, אני סבורה כי האומץ להגיש בקשה מסוג זה לביהמ״ש ולהודות כי הם זקוקים לעזרה וסיוע ראוי לכל הערכה והוא גילוי של הורות מטיבה אשר מבינה את מגבלותיה.

יצויין עוד כי בבקשה פורט באריכות לגבי מחוייבותה של הסבתא, הבנתה העמוקה לאחריות הנדרשת ממנה באופן יום יומי לטיפול בקטין, אך לא רק בו. אין מחלוקת גם כי המפרנסת העיקרית של התא המשפחתי הנ״ל היא הסבתא. בנסיבות הללו, נכונותה של הסבתא לקחת חובה זו על כתפיה ראויה לכל הערכה גם היא, וגם היא איננה מובנת מאליה כלל.

הכלל אליו כיוונה ב״כ יועמ״ש רווחה נכון וראוי אך אין הוא מתאים לכל המשפחות ובפרט אין הוא מתאים לכל הקטינים. אין מדובר במקרה כפי שציינתי בדיון של משפחה מסוכסכת אשר בה אחד הצדדים מבקש להצר או להגביל את האפוט׳ הקשורה לקטין. אין גם מדובר בדוגמאות אשר ניתנו בפסקי דין אחרונים לגבי תאים משפחתיים חדשים בהם אישר ביהמ״ש לענייני משפחה אפוט׳ נוסף )ראו: תמ״ש 30567-06-18 של כב׳ השופטת אייזנברג ותמ״ש 1540-12-18 של כב׳ השופט שקד). מקרים אלה לא דומים למקרה שבפנינו.

אשר על כן, אני ממנה את הסבתא עם סמכויות יחד ולחוד החל מיום 1.3.2020 ועד ליום 1.4.2021 במינוי משותף יחד עם הוריו של הקטין.

ביהמ״ש מאחל להורים ולסבתא כי יטיבו להתמודד עם האתגרים הנוספים שיבואו, ויזכו להמשיך וליהנות מפרי משפחתם המלוכדת גם בעתיד.

פסק הדין ניתן לפרסום ללא פרטים מזהים.


22.         ב״כ המבקשים תגיש פסיקתא מתאימה לחתימתי אשר יירשם בה מפורשות כי איננה כוללת נסיעות לחו״ל.

23.         המזכירות - תסגור את התיק.

<»?»>

ניתנה והודעה היום כ״ט שבט תש׳׳פ, 24/02/2020 במעמד הנוכחים.

דרג את הכתבהדירוג כתבה פס"ד המורה על מינוי סבתא כאפוטרופוס נוסף להורים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד