En

צור קשר

checked

צו הורות פסיקתי למתן צו הורות לעובר העתיד להיוולד | תמ"ש 10261-02-18פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח'

בנסיבות העניין כאן, כאשר הוכח כי המבקשות הן זוג מזה מספר שנים, ולהן כבר בת משותפת, מצאתי כי הדבר ישרת גם את טובתו של הרך העתיד להיוולד, וגם בראיית טובתו שלו יש לאשר הבקשה.

החוק הכיר במספר מצבים בהם ניתנה התייחסות לעובר. כך חוק הירושה, התשכ"ח- 1965, קובע בסעיף 3 (ב) כי עובר זכאי לרשת את הורהו גם אם נפטר בטרם לידתו. לא ינתן הצו, הרי שככל שיארע דבר מה למבקשת  בטרם הלידה, לא יוכל הרך הילוד לרשת אותה.

כך גם חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, ,מעלה אפשרות למנות אפוטרופוס לעוברהכרה זו אינה שוללת האפשרות ליתן צו הורות כבר כיום. בנסיבות הענין כאן העתרות לבקשה עולה בקנה אחד עם טובתו של הרך העתיד להיוולד, תוך שיוסדרו החובות כלפיו וזכויותיו הוא ברצף, וללא שיהוי, ועל מנת למנוע פגיעה מיותרת אפשרית

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה צו הורות פסיקתי למתן צו הורות לעובר העתיד להיוולד | תמ"ש 10261-02-18פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד