מזונות ילדים Chid Support

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב טלפון: 03-6161535 נייד: 0544705733  Email:office@rotenberglaw.co.il

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

מזונות ילדים

הגדרה

מזונות ילדים (באנגלית: child support or child maintenance) משמעותם תשלום חודשי קבוע, הנועד לספק את צרכי הילדים בעקבות גירושין, סיום זוגיות או בעקבות קביעת אבהות. בעיקרון דמי מזונות הילדים משולמים להורה המשמורן בהתאם לצרכי הקיום של הילדים. גובה דמי מזונות ילדים בגירושין יכול להיקבע בהסכמה, אשר תעוגן בהסכם גירושין ובהעדר הסכמה, יכריע בסוגיה בית המשפט לענייני משפחה, או בית הדין המוסמך (בית דין דתי). 

 

חוק מזונות ילדים

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט - 1959 

הסעיפים הרלוונטיים אל מול הדין העברי

 

3. מזונות לילדים קטינים
(א) אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, והוראות חוק זה לא יחולו על מזונות אלה.
(ב) אדם שאינו חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן-זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו, או שלא חל עליו דין אישי, חייב במזונותיהם, והוראות חוק זה יחולו על מזונות אלה.

 

3א. מזונות קטין
(א) אביו ואמו של קטין חייבים במזונותיו.
(ב) בלי להתחשב בעובדה בידי מי מוחזק קטין יחולו המזונות על הוריו בשיעור יחסי להכנסותיהם מכל מקור שהוא.

 

מזונות ילדים – הסבר כללי

הדין העברי מחלק את חובת מזונות ילדים לשני סוגים:

הסוג הראשון הוא מזונות ילדים ההכרחיים, הכוללים את הצרכים הבסיסיים ביותר של הילד לאחר הגירושין כמו קורת גג, אוכל, טיפול רפואי וחינוך. דמי מזונות אלו הנם באחריותו הבלעדית של האב והוא מחויב לעמוד בהם, ללא כל קשר למצבו הכלכלי.

 

הסוג השני, הוא דמי מזונות מדין צדקה, הניתנים בגין צרכים שאינם נחשבים להכרחיים עבור הילד, כגון חופשות וכד'. התשלום עבור דמי מזונות אלו נמצא באחריותו הבלעדית של האב עד אשר הילדים מגיעים לגיל 6 - חזקת הגיל הרך. לאחר מכן, יישאו ההורים בנטל זה יחד, בהתאם לרמת הכנסתם. גובה מזונות ילדים נקבע מושפע מאוד מהסדר המשמורת, כאשר יש לשקול את צרכי הילדים ואת היכולת הכלכלית. 

 

לחצ/י כאן למדריך מלא על מזונות 

 

גובה מזונות ילדים

בהעדר הסכמה בין ההורים, באשר לגובה מזונות ילדים, העניין יוכרע על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. השיקולים המנחים את בית המשפט בקביעת גובה מזונות ילדים הם שניים:

 1. צרכי הילדים, כאשר המגמה היא לשמור עד כמה שניתן על רמת החיים אלה הורגלו והיכולת הכלכלית של האב, הנקבעת על פי רמת הכנסה, פוטנציאל השתכרות וקיומו של רכוש נוסף.

 2. הסדר המשמורת וחלוקת זמני השהות משפיע על גובה מזונות הילדים. מדוע? משום שכאשר מדובר על משמורת מלאה, נושא ההורה המשמורן במרבית הנטל הכלכלי של גידול הילדים, אולם כאשר ישנה משמורת משותפת, הרי שהילדים שוהים עם ההורים שווה בשווה ובהתאם לכך, גם חולקים בעלויות גידולם ולדבר יש השפעה ישירה על גובה מזונות ילדים.

הפחתת מזונות

במקרים של משמורת משותפת, ישנה לרוב הפחתה בדמי המזונות בשיעור של 25% (בעקבות תקדים פסיקת בית המשפט העליון בתיק בע"מ 919/15 בייצוגה של עו"ד מאיה רוטנברג חל שינוי במגמה וכיום יותר ויותר נוטים להתחשב בשכר ההורים ולא לפסוק מזונות לאב כאשר מתקיימת משמורת משותפת על הילדים ושכרם של ההורים דומה) . זאת בשל כך כי ההורים חולקים בנטל גידול הילדים, ולפיכך, גם בעלויות ואין מקום להטיל עוד חיוב מזונות ילדים מלא על האב, כפי שנעשה במקרה של משמורת מלאה.

 

יתרה מזאת, לאחרונה, ניתן פסק דין תקדימי וחדשני בעניין השפעת משמורת על מזונות ילדים (תמ"ש 16785-09-12) בו מייצגת עו"ד מאיה רוטנברג את האב ובו נקבע כי כאשר בני הזוג משתכרים משכורת דומה ונושאים במשמורת משותפת, אין מקום לחייב את האב בדמי מזונות ילדים. זוהי החלטה חדשנית ואמיצה, אשר יוצרת מצב חדש של משמורת משותפת ללא מזונות. 

 

גביית חוב מזונות ילדים

למרבה הצער, ישנם מקרים רבים בהם האב אינו ממלא אחר חובתו לתשלום מזונות ילדים. במצב כזה, נאלצת האם לפעול באמצעים שונים, על מנת לבצע גביית חוב מזונות ילדים, כאשר לרשותה שני גופים לעניין זה : המוסד לביטוח לאומי וההוצאה לפועל.

 

ככלל, עורך דין דיני משפחה ימליץ על גביית חוב מזונות ילדים באמצעות ההוצאה לפועל ולא דרך המוסד לביטוח לאומי, היות שהסכום שהאם תקבל מן המוסד לביטוח לאומי, יכול להיות נמוך יותר מזה שפסק בית המשפט. לעומת זאת, גביית חוב מזונות דרך ההוצאה לפועל, תאפשר לאם לקבל את מלוא הסכום.

 

ההוצאה לפועל מאפשרת כיום גביית חוב מזונות בשני מסלולים:

 • המסלול הרגיל, בו האם מנהלת את תיק ההוצאה לפועל באופן עצמאי או באמצעות עורך דין דיני משפחה.

 • מסלול מזונות, במסגרתו פקידי ההוצאה לפועל דואגים לגביית המזונות, עם התערבות מינימאלית של האם.

  חשוב מאוד לציין כי בשל מורכבותם של הליכי הוצאה לפועל, מומלץ לפנות אל עורך דין גירושין/דיני משפחה, לשם גביית מזונות ילדים. עורך הדין יבחן את נסיבות המקרה ויפעל לגביית המזונות באופן היעיל ביותר.

 

 

Q&A

שאלות ותשובות בנושא מזונות ילדים

 

חישוב מזונות ילדים- כיצד הוא נעשה?

קביעת הסכום היא פונקציה של שני פרמטרים מרכזיים: היקף צרכיהם של הילדים ורמת הכנסתו של האב. לעניין זה חשוב לציין כי בית המשפט בוחן לא רק את רמת ההכנסה הקיימת, אלא גם את פוטנציאל ההשתכרות. 

 

מה ההבדל בין מזונות הכרחיים למזונות מדין צדקה?

מזונות הכרחיים מתייחסים לצרכים בסיסיים כגון קורת גג, צרכים רפואיים, הוצאות חינוך, ביגוד וכיו"ב. מזונות מדין צדקה, נועדו בעבור צרכים שאינם הכרחיים, אלא יותר בגדר של מותרות, כגון חופשות, טיולים, בגדי מותגים וכיו"ב.

 

מזונות ילדים ביטוח לאומי – האם אפשר לקבל?

בהחלט! אם האב אינו משלם את דמי מזונות הילדים, ניתן לפנות לביטוח לאומי. חשוב לציין כי ביטוח לאומי אינו משלם תמיד את מלוא סכום המזונות שנפסק בפסק הדין, אולם כאשר הוא פועל לגביית החוב מן האב, הוא גובה את מלוא הסכום שנפסק ולכן אם האב ישלם, יועבר ההפרש של התשלום לאם.

 

האב פושט רגל – האם ניתן לקבל מזונות ילדים?

תשלום מזונות ילדים נועד להבטיח את מחייתם של הילדים ועל כן ניתן לקבל תשלום זה גם כאשר האב נמצא בפשיטת רגל. אולם חשוב לומר כי לעיתים הדבר כרוך בפרוצדורה משפטית מורכבת ועל כן חשוב להיעזר בעו"ד.

 

מה מכסים דמי מזונות הילדים?

ישנה תפיסה לא נכונה שמזונות הילדים מכסים רק הוצאות בסיסיות כגון ביגוד ומזון, למעשה מזונות הילדים כוללים גם הוצאות שוטפות על בריאות שאינה במסגרת סל הבריאות, תרבות, הוצאות שונות להשכלה ובית הספר וגם צרכים מיוחדים של ילדים.

 

עו"ד ומגשרת מאיה רוטנברג העומדת בראש מחלקת דיני משפחה ברוטנברג, משרד עורכי דין, הינה בעלת ניסיון של מעל 15 שנים בתחום דיני המשפחה, מאחוריה ניסיון עשיר בניהול תיקים של גירושין הכרוכים בתביעת מזונות ילדים. לרשותה צוות עורכי דין בעלי מומחיות מגוונת בעולם המשפט.

 

*
*
טען קובץ
checked

 הצעת חוק מזונות לילד בגיר (תיקוני חקיקה), התשע"ה-2015

..

שוויון הנטל במזונות ילדים – על הצעת החוק החדשה

 

מזונות ילדים – שוויון בנטל: הצעת החוק החדשה של שרת המשפטים, איילת שקד, מבקשת לבטל את חובת האב במזונות ילדים ולחייב את שני ההורים בתשלום זה, בהתאם לזמני השהות ומצבם הכלכלי.

 

שרת המשפטים איילת שקד, יזמה לפני זמן מה, הצעת חוק אשר עניינה חלוקה שוויונית של מזונות הילדים בין ההורים, בהתאם לזמני השהות וליכולת הכלכלית שלהם. היה וחוק זה יתקבל בסופו של יום, מדובר במהפכה של ממש שהרי כיום, על אף מספר פסקי דין יוצאי דופן, נושא האב בתשלום מלוא דמי המזונות, ללא קשר להסדר משמורת הילדים ולרמת השתכרותה של האם.  

 

חובת תשלום המזונות 

כל אב בישראל, חב בתשלום מזונות ילדיו וחובה זו מקורה במשפט העברי, הקובע חלוקה כדלקמן: עד גיל 6, מדובר בחיוב אבסולוטי של האב הכולל מזונות הכרחיים ומזונות מדין צדקה. בין הגילאים 6 עד 15, חיוב האב הוא במזונות הכרחיים בלבד ומגיל 15 ועד 18, יישא האב במזונות ההכרחיים ואילו החיוב של מזונות מדין צדקה, יתחלק בין ההורים, בהתאם להכנסותיהם. הלכה למעשה, במרביתם המכריע של המקרים, מצבה הכלכלי של האם אינו נלקח כלל בחשבון והאב מחויב במלוא דמי המזונות עד גיל 18 ובניכוי מסוים עד הגיעם של הילדים לגיל 21, או סיום שירותם הצבאי.  

 

מטרתם של דמי מזונות הילדים הוא לדאוג לצרכיהם ומשכך, שנים רבות דובר על כך שאין זה מן ההיגיון כי תשלום המזונות אינו נקבע בהתאם לזמני השהות של ההורים עם הילדים. כך נוצר מצב שבו האב למעשה משלם את הוצאות הילדים הן כאשר הם שוהים עמו והן כאשר הם שוהים עם האם. הצעת החוק החדשה מבקשת לשנות את המצב הקיים ולהחיל מצב שבו שני ההורים יישאו בתשלום דמי המזונות, בהתאם להסדר המשמורת שנקבע בגירושין ובהתאם לרמת הכנסתם.  

 

שוויו בנטל המזונות- אודות הצעת החוק 

הצעת החוק של שרת המשפטים, זוכה לתמיכה רחבה בקרב הציבור ובעיקר בקרב האבות הגרושים, אשר חלקם הגדול חווה קריסה כלכלית לאחר הגירושין בשל תשלום המזונות. תומכי ההצעה סבורים כי זו תואמת את העידן המודרני בו אבות רבים פעילים ומעורבים בחיי הילדים ולראייה לכך, בשנים האחרונות עלה מספרם של הזוגות הבוחרים במשמורת משותפת. אולם, לצד שינוי זה, סוגיית תשלום המזונות נותרה על כנה.  לדידם של התומכים בהצעת החוק, זו גם מתיישבת עם הניסיונות להביא לביטולה של חזקת הגיל הרך,

 

צעד נוסף בדרך לקידום השוויון בין אבות לאימהות. יוזמה זו נולדה מתוך ההבנה כי לכל אב מגיעה הזדמנות שווה לקבל משמורת מלאה על ילדיו והקביעה האוטומטית כי האם היא ההורה המתאים יותר, איננה מתיישבת עם השינויים שחלו במבנה המשפחה בישראל.  

 

נכון לימים אלו, הצעת החוק לשוויון בנטל המזונות איננה מקודמת דיה ובקהילה המשפטית, ממתינים ליום בו בית המשפט העליון יאמר את דברו בעניין. יחד עם זאת,  חשוב לציין כי המהפכה בעניין זה כבר החלה משניתן לראות בשנים האחרונות יותר ויותר פסקי דין של בתי המשפט לענייני משפחה, המורים על הפחתת מזונות במשמורת משותפת ואף מבטלים לחלוטין את חובת האב במזונות, עת שרמת הכנסתם של ההורים זהה או דומה.

 

הפחתת דמי מזונות ילדים 

בחלוף השנים, מתאימים בתי המשפט לענייני משפחה את פסיקותיהם לרוח הזמן והדבר בא לידי ביטוי גם בסוגיה של מזונות ילדים. ראשית היה זה השינוי החשוב במסגרתו נולדה התובנה כי יש להפחית את שיעור המזונות במקרה של משמורת משותפת. ואכן, בלא מעט מן המקרים מפחית בית המשפט את גובה התשלום המוטל על האב, עד ל25% מסכום המזונות אשר היה נקבע לו היה מדובר על משמורת מלאה. אמנם, ההפחתה איננה אוטומטית והדבר נבחן בכל מקרה לגופו, על פי נסיבותיו, אולם זוהי מגמה ברורה ויחסית יציבה בקרב תביעות של מזונות ילדים. הצעד הבא אשר עומד בקנה אחד עם הצעת החוק של שרת המשפטים, היה לבטל את חיוב מזונות הילדים במקרה של משמורת משותפת, אשר בו רמת הכנסתם של ההורים זהה או דומה.  

 

משמורת משותפת ללא מזונות 

אחת הדוגמאות לכך הוא פסק דין תמ"ש 16785-09-12 בו ניתנה החלטה פורצת דרך, בעקבות הייצוג של עו"ד מאיה רוטנברג, שם קבע בית המשפט כי משבני הזוג משתכרים שכר דומה וחולקים את זמני השהות עם הילדים שווה בשווה, במסגרת משמורת משותפת, הרי שאין הצדקה להטיל חיוב מזונות על האב.

 

מאז פסק הדין הזה, ניתנו עוד מספר פסיקות דומות אשר בבסיסן עומדת התובנה כי אין זה ראוי כי האב יישא בחיוב מזונות כפול, הן על זמני שהותו עם הילדים והן על זמני האישה. כללי המשפט העברי אשר קבעו את חבות האב למזונות,  היו רלוונטיים בזמנים בהם האב היה המפרנס היחיד או העיקרי ואילו כיום, נשים רבות מפתחות קריירה ובעלות כושר השתכרות גבוה. במצב דברים זה, אין זה נכון להותיר את חיוב המזונות על כנו ויש לאמץ מודל שוויוני הבוחן הן את היקף זמני השהות של ההורים עם הילדים והן את רמת הכנסתם של שני הצדדים.  

 

 עדכון: פסק דין בית המשפט העליון בע"ם 919/15 בייצוגה של עו"ד מאיה רוטנברג בהרכב של 7 שופטים שינה את ההלכה על פי הדין העברי כי אב חייב באופן אוטומטי במזונות ילדיו גם אם הוא שותף מלא במשמורת הילדים ומשכורתו אינה עולה על  שכר האם.

 

 

כיצד ניתן לגבות את מזונות הילדים? חובות ופשיטת רגל כלכלית של הורה

כיצד ניתן לגבות את מזונות הילדים? חובות ופשיטת רגל כלכלית של הורה

חוב מזונות בעת פשיטת רגל – כיצד תוכל/י לדאוג לילדייך ולקבל את דמי המזונות ? האם יש חשיבות לשאלה מתי נוצר חוב המזונות? על כך ועוד במאמר שלפניכם
דרג את הכתבהדירוג כתבה כיצד ניתן לגבות את מזונות הילדים? חובות ופשיטת רגל כלכלית של הורה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים
חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות),תשי"ט ­1959

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות),תשי"ט ­1959

דרג את הכתבהדירוג כתבה חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות),תשי"ט ­1959: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

סיוע בגביית מזונות חו"ל

בין מדינת ישראל לבין מדינות חוץ רבות (כ- 50 מדינות) קיימת "אמנה של ועידת האו"ם בדבר חיובי מזונות" משנת 1956 (להלן- "אמנת ניו-יורק"). על פי אמנה זו, מקבלים ילדים הזכאים למזונות בישראל סיוע בגביית מזונות מחייבים במזונות במדינות חוץ החתומות על האמנה.
דרג את הכתבהדירוג כתבה סיוע בגביית מזונות חו"ל: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים

דוח שיפמן- דוח הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדים בישראל

דרג את הכתבהדירוג כתבה דוח שיפמן- דוח הוועדה לבחינת נושא מזונות הילדים בישראל: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים

חיוב אם במזונות ילדיה תמ"ש 28050/04

פסיקה על פי הדין העברי בבית המשפט לענייני משפחה בכפר סבא

ילדיו הקטינים של הנתבע תובעים ממנו מזונות באמצעות אמם. הנתבע טוען כי מצבו הכלכלי הוא בכי רע וכי אין ביכולתו לשאת אף לא בצרכיהם ההכרחיים. לטענתו, יש להתחשב אף בהשתכרותה של אם הקטינים לצורך השתתפותה בהוצאותיהם ההכרחיות. במסגרת פסק הדין, בית המשפט מעלה הצעה ליישב בין הוראות המשפט העברי להחלטות שניתנו לאחרונה בסוגיה זו על ידי בית המשפט העליון. פסק הדין ניתן בכ' באדר תשס"ו (20.3.06).
דרג את הכתבהדירוג כתבה חיוב אם במזונות ילדיה תמ"ש 28050/04: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

Child Support Enforcement and the Hague Convention on Recovery of International Child Support

The Convention contains procedures for processing international child support cases that are intended to be uniform, simple, efficient, accessible, and cost-free to U.S. citizens seeking child support in other countries.
דרג את הכתבהדירוג כתבה Child Support Enforcement and the Hague Convention on Recovery of International Child Support: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים

תביעה להשבת דמי מזונות ששולמו ביתר

תביעה כספית להשבת תשלומי מזונות קטינה שהאב ששילם לפי הנטען האב התובע לאם ביתר על פי הוראות הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין. האב התובע טוען כי שילם במהלך 10 השנים האחרונות דמי מזונות ביתר מידי חודש. האב טוען כי הוא שילם בהוראת קבע את הסכום את היתר בטעות וטעות זו התגלתה לו רק לאחר 10 שנים. לפיכך נתבע הסכום דלעיל. התובע משית על הוראות סעיף 16 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) ועל דיני עשיית עושר ולא במשפט.
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה להשבת דמי מזונות ששולמו ביתר: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

תובענת אם למזונות קטין, מדור וסעדים נוספים | תלה"מ 13548-04-17 א. נ. נ' נ

הגמרא, מסכמת את חיובו המשפטי של האב במזונות ילדיו עד גיל 6 ( קטני קטנים), כך: "אף על פי שאמרו אין אדם זו בניו ובנותיו שהם קטנים, אבל זן קטני קטנים, עד כמה, עד בן שש".

על בסיס דברי הגמרא הללו, באשר לחובת מזונות של אב כלפי ילדיו הקטני קטנים, פסק הרמב"ם בהלכות אישות, בזו הלשון: "כשם שאדם חייב במזונות אשתו כך הוא חייב במזונות בניו ובנותיו הקטנים עד שיהיו בני שש, מכאן ואילך מאכילן עד שיגדלו כתקנת חכמים".

וכן, בשולחן ערוך כך: "חייב אדם לזון בניו ובנותיו עד שיהיו בני שש....ומשם ואילך זנן כתקנת חכמים עד שיגדלו".

למזונות ההכרחיים, שהם בגדר חיובו המוחלט של האב, הדין העברי מכיר אף בחובתו של האב במזונות נוספים, אם ידו משגת, והיא מכונה חובת מזונות מ"דין צדקה", בה יחויבו שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם, תוך שהחלוקה ביניהם תיקבע על-פי יכולתם הכלכלית ושיעורי ההשתכרות שלהם
דרג את הכתבהדירוג כתבה תובענת אם למזונות קטין, מדור וסעדים נוספים | תלה"מ 13548-04-17 א. נ. נ' נ: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים

CHILD SUPPORT:Questions and Answers

דרג את הכתבהדירוג כתבה CHILD SUPPORT:Questions and Answers: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים

CHILD SUPPORT STANDARDS CHART

דרג את הכתבהדירוג כתבה CHILD SUPPORT STANDARDS CHART: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

חלוקת הנטל בין ההורים על פי יחס הכנסותיהם כאשר האב חסר דת | תמ"ש 5909-07-14 ק. ואח' נ' ק.

האם הינה יהודיה והאב הינו חסר דת, האם הגישה לבית המשפט תביעה למזונות ומדור עבור הקטינים. האב הגיש בקשה, בה עתר להפחית את מזונות הקטינה לכדי מחצית. זאת בשל סרבנות הקשר. כן עתר לבטל את דמי המזונות, במידה והקשר לא יחודש.

בעלי הדין אינם משתייכים לאותה עדה דתית מוכרת שכן התובעת יהודיה והנתבע חסר דת. הקטינים הינם במשמורתה הבלעדית של התובעת. לא מתקיימים הסדרי ביקורים בין האב לבין הקטינים. עם הקטינה ועם הקטין.

האב טוען כי מכיוון שהדין העברי אינו חל עליו הקריטריון היחיד לקביעת השיעור היחסי בנטל המזונות, הינו הכנסות ההורים מכל מקור שהוא, מבלי להתחשב בעובדה בידי מי מוחזק הקטינים.

האם טוענת כי יש להתחשב בעובדה, כי הקטינים במשמורתה הבלעדית וכי הנתבע אינו מקיים הסדרי ראיה ולפיכך יש להשית עליו נטל גבוה יותר בתשלום המזונות.

במקרה דנן, בשים לב להיות האב חסר דת, חיוב במזונות הקטינים ייקבע על פי חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) תשי"ט-1959 סעיף 3 א (ב) בלי להתחשב בעובדה בידי מי מוחזק קטין יחולו המזונות על הוריו בשיעור יחסי להכנסותיהם מכל מקור שהוא.

על פי לשון החוק, בעת פסיקת דמי המזונות, בית המשפט אינו אמור להביא בחשבון את שיעור החזקת הקטינים אצל כל הורה. זה היה המצב עד שבא לעולם פסק דין תקדימי במזונות ילדים.

כך נקבע עיקרון "קופה המשותפת" על פיו תיווצר קופה משותפת לנשיאה בצרכי הקטין כאשר הנשיאה בקופה זאת, יכול ותעשה בתשלום ויכול ותעשה כשווה ערך לתשלום. הדבר יעשה בשלבים:

בשלב הראשון, יש לקבוע את צרכי הקטין, כולל הצרכים הכלליים באופן מלא, וללא קשר לשאלת החזקתו בפועל על ידי מי מהוריו. קביעה זו תיעשה לפי הצרכים שהקטין הורגל אליהם ובהתחשב ביכולת הכלכלית של ההורים גם יחד.

בשלב השני, במנותק מהקביעה האמורה, נבחן לפי הוראות סעיף א' לחוק, ושוב ללא זיקה לשאלת החזקתו של הקטין, את השיעור היחסי בנטל המזונות, בהתאם לשיעור היחסי של ההכנסות הפנויות של כל אחד מההורים.

בשלב השלישי, יש לבחון את שיעור החזקתו של הקטין אצל כל אחד מההורים תוך בחינת השתתפותו של כל אחד מההורים בקופה המשותפת.

על פי עמדת הפסיקה כיום צרכים של קטין אחד מוערכים בסך של 1,450 ₪ לחודש, בשים לב לקבוע בהלכת ורד, על פיה סכום המזונות עבור מספר ילדים אינו מכפלה של מספר הילדים בסכום המזונות עבור ילד אחד התקבלה עתירת האם על הצד הנמוך ונקבע כי צרכים הבסיסיים של כל קטין עומדים על סך של 1,500₪.

מדור: הסכם השכירות מלמד כי עלות השכירות מגיעה ל-7,000 ₪ לחודש. האם ביקשה לזקוף לזכותה סך של 4,000 ₪ מעלות המדור ואחזקתו כאשר סך זה מגיע ל- 800 ₪ לחודש לכל קטין בחלוקה יחסית.

האב יישא בשיעור המדור כנגזרת מחלקה של האם במדור השכור חלקה של האם במדור הינו 1/3 מהסך של 7,000 ש"ח, קרי על סך של 2,333 ₪ חלקם של שני הקטינים הינו 40% מחלקה של והעובדה כי המזונות נפסקים על פי החוק אינה משנה את חלקו היחסי של הקטין במדור חלקם שני הקטינים במדור הינו סך של 932 ₪ 466 ₪ לחודש עבור כל קטין. .באשר להוצאות אחזקת המדור, קביעתו תעשה על דרך אומדנא.

כאשר נלקחת בחשבון הכנסתו של האב על פי תלושי השכר וההכנסות הנוספות אגב עשיית שימוש בין היתר במכשיר האומדנא האב בעל יכולת השתכרות בשיעור של כ-15,000 ₪ בחודש.

דוחות מאזן שהוגשו על ידי האם אינם חתומים ולא ניתן ללמוד מדוחות אלה מהכנסותיה אמיתיות של האם. במצב דברים זה – ובהעדר כל אפשרות אחרת – קביעת הכנסת האם תעשה על סמך עיון בתדפיסי חשבון
דרג את הכתבהדירוג כתבה חלוקת הנטל בין ההורים על פי יחס הכנסותיהם כאשר האב חסר דת | תמ"ש 5909-07-14 ק. ואח' נ' ק.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים

הגדלת מזונות ילדים עקב שינוי נסיבות | תמ"ש 14957-11-14 פלונית ואח' נגד פלוני

ככל וייקבע כי מדובר בתביעה להגדלת מזונות, לאחר שנערך הסכם-גירושין שאושר כפסק דין, בהתאם להסכמותיהם של הצדדים – יש להוכיח שינוי נסיבות מהותי לצורך הגדלת המזונות, שהרי הכלל הינו כי הסכמים יש לכבד.

רק נסיבות היורדות לשורשו של פסק הדין הקודם המשפיעות ממשית על עצם החבות, יכולות להוות את השינוי המהותי הדרוש כדי שלבית המשפט תהא האפשרות שבדין לבחון ולשקול מחדש את שיעור המזונות שנפסק בעבר.

המצב בעבר בעת מתן פסק הדין, הוא נקודת המוצא המחייבת. יש לזהות את ההסכמות שעל יסודן הושגה ההסכמה ולבחון האם מאז חל שינוי מהותי בנסיבות שמצדיק את שינוי פסק מאחר ושינוי הנסיבות נדרש להיות מעת מתן פסק הדין ועד למצב הנוכחי, אשר לא היה בזמן 1 מתן פסק הדין, עליו להיות שינוי משמעותי ולא שינוי של מה בכך.

הלכת בית המשפט העליון בע"מ 919/15 (ביימוגה של עו"ד מאיה רוטנברג) קובעת כי אין להתעלם מהכנסתה של האם, והדבר נכון גם שעה בה באים לבחון את שינוי הנסיבות בגינו מתבקש להגדיל את סכום המזונות.

האם מדובר ב'סכום מקפח' של מזונות לקטינות? התשובה שלילית לא הוכח כי הסכום מקפח, בפרט בנסיבות כאן - כאשר האב היוון את מדור הקטינות וחלק ממזונותיהן, בדרך של העברת זכויותיו בדירה לידי האם התובעת.

רכיב נטען אחד לא היה צפוי בין ההורים, כך עלה מהחקירות, הצורך של הבנות באיבחון. שני ההורים ישאו בחלקים שווים, בהוצאות איבחון שייערך לבנות בהמלצת הגורם החינוכי בבית הספר: מורה מחנך/מקצועי/יועצת בית הספר.
דרג את הכתבהדירוג כתבה הגדלת מזונות ילדים עקב שינוי נסיבות | תמ"ש 14957-11-14 פלונית ואח' נגד פלוני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים

קבלת ערעור הגדלת מזונות קטין בהתחשבות יכולת השתכרותה של האם | עמ"ש 46291-01-16 פלונית נגד פלוני


בית המשפט המחוזי בתל אביב - יפו בשבתו כבית-משפט לערעורים

אין מקום להתעלם כליל מיכולת השתכרותה של האם, ואף השתכרותה בפועל בעבר. בנסיבות שכאלו, סבורני כי ב"מבט על" ובדומה לאשר הוצע עוד במסגרת קדם הערעור, יש מקום להוספת סכום של 150 ₪ לחודש.

אמנם לא מדובר בסכום משמעותי, אולם מאידך דומה כי יהיה בסכום זה, לשקף בנסיבותיו של המקרה דנן, את אשר יש מקום לחייב את האב במזונות הילדה. כך גם סבורני כי יש להגדיל את תקרת שווי השכירות, לסכום של 4,000 ₪ במקום הסכום של 3,200 ₪ שקבע בית משפט קמא ובהתחשב בדיור בר השגה, כאשר יש מקום לאפשר לאם, ככל שהמצב יאפשר גם שכירת דירה בסכום דלעיל.

עוד בעמ"ש 1057/09 ש.ת נ' ד.ג מצאתי לנכון לציין כי "ובצדק, ציין בית משפט קמא שני גורמים לתוספת ראויה לאותו סכום מינמאלי – האחד, השינויים משך השנים בשיערוך אותן הוצאות מינימאליות והשני יכולתו הבלתי מבוטלת של המשיב" וכן בהמשך פסק דין זה "דומה כי הגיעה העת להעלות את סכומי הסף אשר נקבעו בפסיקה, אולם לפני שנים רבות"

ייתכן ואכן הגיעה העת לעריכת שינוי נוסף בעת קביעת סכום המזונות ההכרחיים ובמיוחד לאור הצרכים שהתווספו, כגון כל הקשור באמצעי התקשורת השונים והמחשוב, אשר ניתן לראות בהם, כיום כצרכים הכרחיים.
דרג את הכתבהדירוג כתבה קבלת ערעור הגדלת מזונות קטין בהתחשבות יכולת השתכרותה של האם | עמ"ש 46291-01-16 פלונית נגד פלוני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים

האם חייב אב לשאת במזונות בגירה הלומדת במכללה/אוניברסיטה | תמ"ש 22971-04-16 ש.ל נגד ל.ר

על האב לשלם המזונות עד לסוף חודש יולי מועד סיום לימודיה של בתו בבית הספר התיכון למרות שהבתבגרה והגיעה לגיל 18 עוד קודם לכן.
אין על האב לשלם מזונות בתקופת הלימודים האקדמיים לא באוניברסיטה וגם לא במכללה ומיום אחדבאוגוסט 2017 נפסק חיובו במזונות.
דרג את הכתבהדירוג כתבה האם חייב אב לשאת במזונות בגירה הלומדת במכללה/אוניברסיטה | תמ"ש 22971-04-16 ש.ל נגד ל.ר: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים

תביעת מזונות קטינות שגילן מעל 6 שנים שהגיש אביהן כנגד אמן מכח חיוב מדין צדקה | תמ"ש 56446-06-16 ו' ואח' נ' ו'

במסגרת הליך המשמורת שהתקיים בארה"ב נקבע בפסק דין כי התובע הוא ההורה המשמורן של הקטינות והן שבו להתגורר עמו בישראל בעוד הנתבעת נותרה בארה"ב. כמו כן, נקבע כי פסק הדין ניתן לאכיפה בישראל. בהמשך שבה אף הנתבעת ארצה אך היא נוסעת לארה"ב מעת לעת משום שעיקר פרנסתה שם.

הקטינות מצויות אפוא במשמורתו של התובע ומתגוררות עמו והליך של הסדרי התראותן עם הנתבעת מתנהל בנפרד. למרבה הצער לא מתקיים כל קשר בין האם לשתי בנות, וקשר עם שתי הבנות מתוך הארבעה קיים אחת לשבוע למשך כשעתיים ומחצה .

בכתב התביעה טען התובע כי הנתבעת חייבת במלוא מזונותיהן של התובעות - שגילן מעל שנה, ובמזונות התובעות הבוגרות מעבר לצרכיהן ההכרחיים אשר הועמדו על ידו וזאת בהתאם להכנסתה אשר לדבריו גבוהה עשרות מונים משלו ולרכושה.
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת מזונות קטינות שגילן מעל 6 שנים שהגיש אביהן כנגד אמן מכח חיוב מדין צדקה | תמ"ש 56446-06-16 ו' ואח' נ' ו': 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים

תובענה לחיוב האם בתשלום מזונות הילדים | תמ"ש 37192-06-13 ד.י. נ' ל.י.

כאמור, התובע עתר בכתב התביעה לתשלום מזונות כולל בסך 10,105 ₪ לחודש הכולל רכיב מדור. בתצהיר האחרון העמיד התובע את סכום המזונות על סך כולל של 10,505 ₪ לחודש. 3,025 ₪ עבור הוצאות מדור ואחזקתו (צורף לתצהיר הסכם שכירות).

באשר לשיעור המזונות לו עתר, אציין, כי אף בטרם אכריע בשאלת חיוב הנתבעת במזונות, הרי שמדובר בסכום החורג לטעמי מן הסביר ואינו עולה בקנה אחד עם גובה שכרה של הנתבעת.

נכונים הדברים ביתר שאת לאור היקף החיוב על פי הדין העברי הנסוב סביב חיוב מדין צדקה בלבד ובהתחשב בכך שעל פי הסכם הגירושין היה על התובע לשלם לנתבעת בשעתו אך 2,300 ₪ עבור מזונות הילדים.

יצוין, כי הוצאת מדור אינה עומדת על הפרק כיום שעה שהתובע העיד כאמור שהוא אינו נושא בתשלום דמי שכירות. אינדיקציה עדכנית באשר לגובה הוצאות אחזקת המדור בו מתגוררים הילדים לא הוגשה על ידי התובע שאך העיד כי הוא זוכה להנחות בתשלומים בגין הוצאות אלו.
דרג את הכתבהדירוג כתבה תובענה לחיוב האם בתשלום מזונות הילדים | תמ"ש 37192-06-13 ד.י. נ' ל.י.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים

זכות קטינים למזונות מן העיזבון: תמ"ש 57045/03/16 פלונית ואח' נגד אלמונית והאפוטרופוס הכללי

מזונות אשר התובעים זכאים לקבל לפי סעיף 2-3 לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) - בשים לב לגילם של התובעים 2-4 עפ"י הדין האישי החבות בצרכיהם ההכרחיים מוטלת על האב באופן אבסולוטי, תוך שיש להתחשב בהכנסותיה של האם- התובעת 1 ביחוד בכל הנוגע לצרכים שאינם הכרחיים (מדין צדקה).
דרג את הכתבהדירוג כתבה זכות קטינים למזונות מן העיזבון: תמ"ש 57045/03/16 פלונית ואח' נגד אלמונית והאפוטרופוס הכללי: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
4 מדרגים

מרדנות ילד בגיר וילד קטין- כיצד יחושבו מזונות הילדים כאשר המשמורת מפוצלת בין ההורים: תמ"ש 31222-01-11 ע.א נגד ר.א

בפני כב' השופטת רות אטדגי-פריאנטה

"אמידות" בהקשר למזונות ילדים אין פירושה "עושר" וככל שיש בידה של האם לזון את עצמה על פי צרכיה ועדיין נותרת בידה יכולת כלכלית- אמידה תיקרא.

הלכה היא כי כאשר ישנו בן מרדן אשר מסרב לקיים קשר עם מי מהוריו, ניתן לצמצם את חובת המזונות כלפיו, כולה או מקצתה.

בחינת נסיבות המקרה שבפניי ובחינת השיקולים המנחים כאמור, מביאה אותי למסקנה כי אין להמשיך ולחייב את האב במזונות הקטין מדין צדקה.

במקרה של מרדנות בגיר, עשוי האב להיות פטור ממזונותיו ללא הוכחת סייגים הקיימים בילד קטין בשים לב לגילה של הבת מצופה ממנה להבין את תוצאות סרבנותה.
דרג את הכתבהדירוג כתבה מרדנות ילד בגיר וילד קטין- כיצד יחושבו מזונות הילדים כאשר המשמורת מפוצלת בין ההורים: תמ"ש 31222-01-11 ע.א נגד ר.א: 4 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
6 מדרגים

אב מחויב בתשלום מזונות זמניים לארבעת ילדיו הקטינים למרות נכותו: רמ"ש 47299-12-16 א.א.ג נגד ק.ג.

הלכה פסוקה היא כי יכולתו הכלכלית של אב נקבעת לא רק על פי ההכנסה בפועל, אלא גם על פי היכולת למצות את כישוריו ולהגדיל את הכנסתו. הכלל המשפטי קובע, כי על אב, חלה חובה להתאמץ עד קצה גבול היכולת ולעשות כל שביכולתו לשם קיום חובותיו כלפי משפחתו.

הפסיקה הטילה חיוב במזונות גם על אבות נעדרי כושר השתכרות לזו את ילדיהם, כ אפילו ביחס לאב נכה, שכל הכנסתו היא גמלת נכות.
דרג את הכתבהדירוג כתבה אב מחויב בתשלום מזונות זמניים לארבעת ילדיו הקטינים למרות נכותו: רמ"ש 47299-12-16 א.א.ג נגד ק.ג.: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

עמ"ש 10881-01-16 מ. נ' מ. ואח' - התחשבות ביכולת הכלכלית של שני ההורים בפסיקת מזונות ילדים

בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד

ערעור על פסק דינו של בית המשפט לענייני משפחה בפתח תקווה (כב' הש' נ. גדיש) שניתן ביום
19.11.15 ובמסגרתו חויב המערער במזונות בתו הקטינה בשיעור של 2000 ₪ לחודש ובהוצאות
מדור בשיעור של 30% מעלות דמי השכירות עד לסך של 1500 ₪ לחודש וכן במחצית הוצאות
חינוך והוצאות רפואיות חריגות.

בפני כבוד השופטת קיציס
כבוד השופטת פלאוט – אב"ד
כבוד השופט ויצמן
דרג את הכתבהדירוג כתבה עמ"ש 10881-01-16 מ. נ' מ. ואח' - התחשבות ביכולת הכלכלית של שני ההורים בפסיקת מזונות ילדים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

בע"מ 1715/07 פלוני נ. פלוני | מאזן ראוי בין הכנסות הצדדים וצורכיהם בפסיקת מזונות

סוגיית צמצום מזונות ילדים תוך התחשבות בצרכי מחייתו של האב
דרג את הכתבהדירוג כתבה בע"מ 1715/07 פלוני נ. פלוני | מאזן ראוי בין הכנסות הצדדים וצורכיהם בפסיקת מזונות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

ע"א 2704/99 משה מילשטיין נגד פקיד השומה ת"א | משלמי מזונות ילדים וזכאות לנקודות זיכוי מס

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים
ע"א 2704/99
ע"א 2875/00
דרג את הכתבהדירוג כתבה ע"א 2704/99 משה מילשטיין נגד פקיד השומה ת"א | משלמי מזונות ילדים וזכאות לנקודות זיכוי מס: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ג–1972 נוסח מלא ומעודכן

דרג את הכתבהדירוג כתבה תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ג–1972 נוסח מלא ומעודכן: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון - תשלום מזונות ילדים לזוכה שיש לו הכנסה), התשע"ו-2015

מטרת התיקון המוצע להגשים את תכלית חוק המזונות (הבטחת תשלום) שהיא הבטחת תשלום מזונות לילדים כאשר החייב נמנע מלשלמם, או מלשלמם במועד.

דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון - תשלום מזונות ילדים לזוכה שיש לו הכנסה), התשע"ו-2015: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

הצעת חוק אכיפת פסקי דין למזונות ילדים, התשס"ט-2009

מטרת החוק לדאוג לביטחונם הכלכלי של ילדים הזכאים לקבל דמי מזונות, ולהעביר את נטל תשלום המזונות מן המדינה אל ההורים החייבים. הנחת היסוד היא כי מזונות ילדים הם חלק מהמחויבות ההורית, ועל המדינה לפעול לאכיפת מחויבות זו ולהבטיח את תשלומי המזונות לילדים בזמן ובאופן מלא.

דרג את הכתבהדירוג כתבה הצעת חוק אכיפת פסקי דין למזונות ילדים, התשס"ט-2009: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

זכות קטינים לקבל מזונות מאביהם בר"ע 3284/07 מ.פ נ' א.פ

בבית משפט המחוזי בירושלים
דרג את הכתבהדירוג כתבה זכות קטינים לקבל מזונות מאביהם בר"ע 3284/07 מ.פ נ' א.פ: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

שיהוי בהגשת תביעת מזונות בע"מ 7664/05 פלונית ואח' נ' פלוני

בבית המשפט העליון
דרג את הכתבהדירוג כתבה שיהוי בהגשת תביעת מזונות בע"מ 7664/05 פלונית ואח' נ' פלוני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים

לקריאה נוספת - מזונות אישה, ילדים והורים ואמצעי אכיפתם

דרג את הכתבהדירוג כתבה לקריאה נוספת - מזונות אישה, ילדים והורים ואמצעי אכיפתם: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

מקומות אליהם ניתן לשלוח בקשה מישראל בעניין מזונות

דרג את הכתבהדירוג כתבה מקומות אליהם ניתן לשלוח בקשה מישראל בעניין מזונות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים

הסדרים לתשלום מזונות ילדים

דרג את הכתבהדירוג כתבה הסדרים לתשלום מזונות ילדים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
עבור לתוכן העמוד