En

צור קשר

checked

זכות קטינים למזונות מן העיזבון: תמ"ש 57045/03/16 פלונית ואח' נגד אלמונית והאפוטרופוס הכללי

לאחר שעיינתי בחומר שהונח בפני ביחס לצרכי הקטינים והכנסות התובעת 1 ,ולאחר שקלול הפרמטרים האמורים בהתאם לקבוע בסעיף 59 לחוק הירושה, ולאחר קיזוז קצבת השאירים לה זכאים התובעים 4-2 ותוך ששקללתי והערכתי את הוצאותיהם החריגות הצפויות של התובעים 4-2 במסגרת המזונות השוטפים, מצאתי לקבוע כי התובעים זכאים למזונות מן העיזבון בסכומים כדלקמן: התובעת 2 -1,000 ₪ בחודש, התובע 3 -800 , ₪ התובעת 4  -750 ₪ וזאת החל ממועד פטירת המנוח וזאת 10 מכח סמכותי עפ"י סעיף 64 (ב) לחוק הירושה.

דרג את הכתבהדירוג כתבה זכות קטינים למזונות מן העיזבון:  תמ"ש 57045/03/16 פלונית ואח' נגד אלמונית והאפוטרופוס הכללי: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד