חיפושדלג על חיפוש
En
עורך דין משפחה וגירושין בתל אביבדלג על עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב.   טלפון: 03-6161535  נייד: 0544705733  Email: office@rotenberglaw.co.il

צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
מזונותדלג על מזונות
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מזונות

מזונות

 

על מזונות בגירושין

לפי ההגדרה המשפטית, מזונות הם התחייבות כספית של אדם לספק תמיכה כלכלית לבן / בת הזוג או בן משפחה לפני או אחרי פרידה או גירושין. החובה למזונות נובעת מדיני גירושין או דיני משפחה הנקבעים על ידי מקורות החקיקה והפסיקה בכל מדינה. תשלום המזונות יכול להיקבע על ידי בית המשפט או בהסכם לחייב אדם לשלם לבן משפחתו:  לילד, לבן זוג או לבגיר שאינו יכול לפרנס את בעצמו את הוצאות מחייתו. 

 

בעולם דיני המשפחה והגירושין המונח מזונות הוא אחד החשובים ביותר. הסיבה לכך היא כי הוא מייצג את זכותה של אישה לתשלום מזונות אישה וזכותם של הילדים לקבלת מזונות ילדים. המזונות הנפוצים ביותר הם מזונות הילדים, אלו מזונות המשולמים  בתשלום שוטף ומתמשך על ידי הורה לבן הזוג האחר שהילדים נמצאים במשמורתו, עבור צרכיו הכספיים של ילד (או הורה, מטפל, אפוטרופוס או מדינה) במשפחה שבה ההורים נפרדו לאחר סיום הנישואין או מערכת יחסים אחרת.

 

במאמר זה נסביר בהרחבה אודות כל אחד מסוגי תשלומי המזונות הללו, במדינת ישראל ומדינות נוספות, ומתי קמה הזכאות למזונות בגירושין, באלו סכומים מדובר ועוד עובדות מעניינות וחשובות.

 

דמי מזונות – מהם?
עומדים בפני הליך גירושין? הנחת המוצא של מרבית הזוגות היא כי במסגרת זו עומדים על הפרק מזונות ילדים בלבד. אולם למעשה, ישנו סוג מזונות נוסף, הוא מזונות אישה. נתחיל במזונות הילדים: כל ילד זכאי כי הוריו ידאגו לצרכיו החל מיום שנולד ועד הגיעו לגיל 18, או סיום השירות הצבאי. כפי שנראה מיד, חובת המזונות חלה על האב בלבד עד גיל 6 ולאחר מכן, חולקים בה ההורים, הכיצד ומהם דמי מזונות מינימאליים, מיד נסביר.

 

נדגיש כי הסוגיה של מזונות ילדים רלוונטית בכל פרידה של ההורים, בין אם היו נשואים ועתה הם מתגרשים ובין אם היו ידועים בציבור שנפרדו. ונעבור אל מזונות אישה: זוהי חובה שחלה על הבעל ומוגבלת לתקופת הנישואין בלבד. משמעותה היא כי על הבעל לדאוג לכל צרכיה של אשתו ולשמור על רמת החיים אליה הורגלו בשנות חייה עמו. 

 

מזונות אישה
על פי המשפט העברי, לכל בעל קיימת חובה לדאוג לצרכיה של אשתו בכל תקופת נישואיהם. כל עוד בני הזוג חיים יחד, הרי שחובה זו מסופקת, אולם עם פרידתם, יכולה האישה להיוותר ללא אמצעי כלכלה. אז, תוכל היא להגיש תביעה נגד הבעל לתשלום מזונות אישה ובמסגרתה, ייפסק לטובתה סכום חודשי אותו ישלם הבעל עד למתן הגט.

 

גובה דמי המזונות צריך להספיק לכל צרכיה של האישה, מהבסיסיים ביותר ועד למותרות, כאשר המטרה היא לקיים את הכלל "עולה עמו ואינה יורדת" כלומר שהאישה זכאית לשמור על אורח ורמת החיים אליהם הורגלה לאורך הנישואין. עם זאת, יודגש כי סכום המזונות שיפסוק בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה, יהיה תואם גם למצבו הכספי של הבעל. כך, אם זה השתנה לרעה מאז תקופת חייהם של בני הזוג יחד, הערכאה הדנה בתביעת המזונות, תתחשב בכך בפסיקת הסכום.

 

 מזונות

 

שלילת מזונות אישה
אמרנו כי חובת מזונות אישה תחול על הבעל עד למתן הגט, שהרי עליו לדאוג לאשתו כל עוד הם נשואים. אולם לכלל זה יש חריג: אם יוכיח הבעל כי מתקיימת אחת או יותר מן העילות לשלילת מזונות אישה, חובה זו תפקע גם לפני מתן הגט. למשל, במקרה של אישה שבגדה בבעלה, היא תוכרז כמורדת ומזונותיה ישללו ממנה. דוגמא אחרת היא אישה אשר עזבה את הבית שלא בשל יחס אלים או בלתי לא הולם מהבעל.

 

מקרה נוסף אשר בו לא יהיה מחויב הבעל במזונות הוא כאשר האישה עובדת מחוץ לבית והכנסתה מספיקה לכל צרכיה. אז אם תגיש האישה תביעה למזונות, זו תידחה. יודגש כי ככל וההכנסה מעבודתה אינה מכסה את כל הוצאותיה, אזי יחויב הבעל בהפרש, כלומר יידרש לשלם מזונות אישה אך בסכום נמוך יותר. 

 

מזונות ילדים
עד כה הסברנו בפרוטרוט מהם מזונות אישה ועתה נפנה אל מזונות הילדים. בעת פרידתם של ההורים, אם כזוג נשוי אשר מתגרש ואם כידועים בציבור, אשר נפרדים יש כמובן לדאוג לצרכיהם של הילדים. לצורך כך, נקבעה חובה של תשלום דמי מזונות ילדים אשר עומדת עד אשר הילד מגיע לגיל 18 או מסיים את שירותו הצבאי. עד שנת 2017, חובה זו הייתה מוטלת על האב בלבד, אולם ביולי של אותה שנה יצאה הלכה חדשה של ביהמ"ש העליון (בע"מ 919/15) במסגרתה נקבע שוויון בנטל בין ההורים בתשלום מזונות הילדים ומיד נרחיב על כך. עורכת הדין מאיה רוטנברג ייצגה את האב בתיק זה וטיעוניה תרמו רבות להלכה מהפכנית זו ששינתה מהקצה אל הקצה את המצב הקיים.

 

שוויון בנטל המזונות
בית המשפט העליון קבע כי מגיל 6 ואילך, שני ההורים נושאים יחד בחובת מזונות הילדים וזאת בהתאם לשני פרמטרים: זמני השהות של כל אחד מהם עם הילד ורמת הכנסתם. עד הגיעו של הילד לגיל 6, חובה זו נשארת כחובתו של האב בשל חזקת הגיל הרך. על פיה, ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת מלאה של האם, אז היא זו הנושאת ברוב הוצאותיהם וזקוקה אפוא לתשלום מזונות ילדים מהאב. מגיל 6 ואילך חובת מזונות ילדים הנה על שני ההורים גם יחד.

 

ההלכה החדשה מקדמת את עקרון השוויון על פיו ראוי כי כל אחד מההורים יישא בהוצאות הילדים כאשר הם עמו ואין זה צודק להטיל חובה זו על האב בלבד. בוודאי לאור העובדה כי כיום, נשים רבות מפתחות קריירה ועצמאות כלכלית ובעת גירושין, יכולות הן לתרום לכלכלת הילדים. מצב זה שונה לאין ערוך מכפי שהיה בעבר, אז הבעל היה המפרנס הבלעדי או העיקרי ולכן מן ההיגיון היה כי חובת המזונות תחול עליו.

 

שינוי מזונות עקב שינוי נסיבות

בקשה לשינוי מזונות בתחום המזונות בית המשפט רשאי לבחון בנסיבות ראויות את קיומו של שינוי נסיבות. אך כאשר מדובר על סכום מזונות שנקבע בהסכם הגירושין בין ההורים, שאושר על ידי בית המשפט, אין לשנות את המזונות כפי שנקבעו על נקלה אלא אך ורק במקרים של שינוי נסיבות מהותי שלא ניתן היה ניתן לצפות בעת חתימת הסכם המזונות.

 

הסדרת מזונות בהסכם: מדוע בית משפט יחמיר עם בקשה לשינוי / הפחתה/הגדלה של מזונות שנקבעו בהסכם?  הסכם גירושין הוא בדרך כלל בגדר הסדר כולל של נקודות רבות שהיו במחלוקת במסגרת המו"מ לגירושין ובית המשפט  יבחן אותו כשלמות אחת הנטייה היא לנסות ולהקנות לחוזה שנחתם  אמינות ויציבות כדי לכבד הסדרים מוסכמים בין בני זוג שנפלה ביניהם מחלוקת שאינה ניתנת ליישוב. אם הסכמי גירושין שנחתמו לא יכובדו,  בני זוג לא יחתמו על הסכמים בהליכי גירושין שכן לא יהיה ערך להסכם גירושין וכל הסכם יהיה רק בגדר שלב ביניים עד לפניה חוזרת לבית המשפט בעתיד.

 

 

דמי מזונות מינימאליים
מטבע הדברים, גובה מזונות הילדים יחושב בכל מקרה על פי נסיבותיו. ראשית כל ישנו היקף הצרכים של כל ילד שיש לעמוד עליו, כאשר יש לנסות ולשמור על רמת החיים אליה הורגלו הילדים. כמו כן להסדר המשמורת השפעה מכרעת על סכום המזונות, אם בעבר הייתה חלוקה דיכוטומית של משמורת מלאה או משותפת, הרי שכיום זמני השהות מחושבים באחוזים. כך שכל הורה משלם את הוצאות הילדים כאשר הם שוהים עמו. לנתונים הללו גם משקללים את יחס ההכנסות בין ההורים כדי שאכן יתקיים שוויון בנטל. לצד העובדה כי כל תיק מזונות נבחן לגופו.


ניתן לומר כי כיום (שנת 2019) הסכום המינימאלי כיום נע סביב 2,200 ₪ לילד. סכום זה כולל את כל צרכיו של הילד, ההכרחיים ואלו שאינם, כאשר בעבר סכום זה היה נמוך בהרבה משהרף המינימאלי התייחס לצרכים הבסיסיים בלבד.  

 

עו"ד גירושין ומגשרת מאיה רוטנברג - קבעה את תקדים בע"מ 919/15 בעליון שהוביל למהפכה בדיני מזונות, מתמחה בתחום דיני המשפחה ובעלת ניסיון עשיר מעל 15 שנים בתחום. במהלכן, טיפלה במאות תיקי גירושין ומזונות לרבות תיקים מורכבים. אם הנכם עומדים בפני גירושין, פנו אלי ואלווה אתכם לאורך ההליך, תוך שמירה על זכויותיכם באופן המיטבי לרבות בסוגיית המזונות.

 

*
*

 תשלומי מזונות גירושין

 

מזונות- הגדרה

המונח המשפטי דמי מזונות, טומן בחובו שני סוגים של דמי מזונות בגירושין : ⇐ מזונות אישה  ומזונות ילדים . חובת תשלום מזונות אישה, חלה על הבעל, בתקופת הנישואים ועל פיה, מחויב הוא לדאוג לכל צרכיה של האישה, על פי רמת החיים אליה הורגלה לפני הגירושין. מזונות ילדים הוא תשלום חודשי קבוע עד להגיעם של הילדים לבגרות. חיוב זה מוטל על שני ההורים הגרושים, בכפוף להסדר המשמורת והמצב הכלכלי.

 

המהפכה בדיני מזונות

תקדים במזונות ילדים- בחודש יולי 2017, פורסם פסק דין תקדימי בבית משפט העליון בהרכב של שבעה שופטים, בית המשפט פסק לראשונה פסק דין מחייב לכל ערכאות המשפטיות, כי בהתקיים הסדר של משמורת משותפת בין ההורים (חלוקת זמני השהות של הילדים שווה) עבור ילדים מעל גיל 6 יחלקו ההורים שווה בשווה בנטל המזונות, בהתחשב ברמת השתכרותם.

 

עורכת דין מאיה רוטנברג ייצגה את האב לאורך ההליך החל מהפסיקה הראשונית בערכאת בית משפט לענייני משפחה בראשון לציון, על פסק דין זה ערערה האם לבית משפט מחוזי וזכתה, אך משרדנו הגיש ערעור לבית משפט העליון, וזכה עבור האב. פסק הדין בעליון: בע"מ 919/15 פלוני נ' פלונית

 

לקריאה נוספת על המהפכה בדיני מזונות

 

חישוב מזונות ילדים

מזונות ילדים בגירושין הוא תשלום חודשי קבוע, אשר גובהו נקבע בהתאם לשלושה פרמטרים:

 

  1. הסדר המשמורת: כאשר מדובר על משמורת מלאה, ההורה המשמורן (לרוב האם) נושא במרבית העלויות של גידול הילדים לאחר הגירושין, אולם במקרה של משמורת משותפת, נטל זה מתחלק בין ההורים ולפיכך, חיוב המזונות משתנה.
  1. צרכי הילדים: בשונה מתשלום מזונות אישה, כאשר מדובר במזונות הילדים ישנה הפרדה בין מזונות הכרחיים , אשר האב מחויב לעמוד בהם לאחר הגירושין ללא כל קשר למצבו הכלכלי, לבין מזונות מדין צדקה , אשר חיוב בגינם יתבצע בהתאם ליכולת הכלכלית.
  1. היכולת הכלכלית: קביעת גובה מזונות ילדים, מתחשבת גם ביכולת הכלכלית של האב וזו נבחנת על ידי רמת הכנסה, פוטנציאל השתכרות וקיומו של רכוש נוסף. מצבה הכלכלי של האם גם הוא רלוונטי משניתן להטיל גם עליה חיוב מזונות ילדים.  (ראה פסק הדין תמ"ש 16785-09-12 ל.ר ואח' נ' ד.ר )

 לחצ/י כאן למאמר מפורט בנושא מזונות ילדים   

 

חוק המזונות

חובת מזונות ילדים מקורה בדין האישי, אולם לצדו ישנו החוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), תשי"ט – 1959, אשר חל במקרים של אי תחולת הדין האישי. על פי חוק המזונות, הוריו של קטין, חייבים לשלם דמי מזונות ילדים עבורו, ללא שאלה של משמורת אלא בהתאם לגובה הכנסתם .

 

חוק זה עומד בקנה אחד עם מגמת בתי המשפט להפחית בגובה דמי מזונות ילדים, במקרה של משמורת משותפת. שיעור ההפחתה המקובל כיום הוא 25% ובפסיקה עדכנית בייצוג עו"ד מאיה רוטנברג ופסיקה עדכנית לשנת 2015 נפסק עד כ50% הפחתה במזונות האב - לסקירת פסיקה אחרונה נרחבת לחץ כאן  (ראה כאשר כל מקרה נבחן לגופו והכנסת ההורים משמשת פרמטר מרכזי לקביעת שיעור ההפחתה.

 

מזונות לבן/בת הזוג

לפי הדין העברי, זוהי חובתו של הבעל לדאוג לצרכיה של אשתו (מזונות אישה), לאורך כל תקופת הנישואים. חובה זו פוקעת בשני מקרים: בעת גירושין, או כאשר נוצרה עילה השוללת את זכותה האישה למזונותיה, למשל, אם בגדה בבעלה, או אם עזבה את הבית שלא עקב התנהגות הבעל.

 

חובת תשלום מזונות אישה בגירושין היא רחבה מאוד וכוללת את כל צרכי האישה, כאשר הבעל מחויב לשמור על רמת החיים אליה הורגלה האישה בתקופת הנישואים וזו תהווה שיקול מרכזי בקביעת גובה המזונות בגירושין . במקרים בהם הבעל אינו ממלא את חובתו לתשלום מזונות אישה, רשאית האישה להגיש תביעת מזונות בבית המשפט לענייני משפחה, או בבית הדין הרבני.

 

  לחצ/י כאן למאמר מפורט בנושא מזונות אישה

 

לחצ/י כאן -  מדריך להגשת תביעה למזונות

 

בדיון על חבות מזונות ילדים כשמתקיימת משמורת משותפת יילקח בחשבון כי לאחרונה ניתן פסק דין תקדימי וחדשני בעניין מזונות ילדים ( תמ"ש 16785-09-12 ) בו ייצגה עו"ד מאיה רוטנברג את האב ובו נקבע כי כאשר בני הזוג משתכרים משכורת שווה ונושאים במשמורת משותפת של הילדים, אין מקום לחייב את האב בדמי מזונות ילדים. זוהי החלטה חדשנית ואמיצה, אשר יוצרת מצב חדש של משמורת משותפת ללא מזונות  וכיום נמצאת במבחן בית המשפט העליון ב בע"מ 919/15

 

 

 

 

 

שאלות ותשובות בנושא דמי מזונות

 

ש: מהם מזונות אישה?

ת: אישה נשואה זכאית למזונות אישה בכל תקופת הנישואים וזכות זו פגה ככלל, רק במתן גט.

 

ש: מהם מזונות ילדים?

ת: תשלום אשר נועד להבטיח את קיומם של הילדים ולספק את צרכיהם. חובה המוטלת בעיקרה על האב והיא נוצרת מרגע היוולדו של הילד ועד לגיל 21 או עד סיום השירות הצבאי.

 

ש: מדור מזונות: מה נכלל בהוצאות המדור ?

ת: הוצאות המדור כוללות כל מה שמיוחס להוצאות מגורים כגון: חשמל, מים, ארנונה, ועד בית וכד'

 

ש: כיצד נקבעים דמי מזונות?

ת: בין אם מדובר במזונות אישה ובין אם במזונות ילדים, בני הזוג יכולים להגיע להסכמה בעניין ובהעדר הסכמה, יש להגיש תביעה אל בית המשפט לענייני משפחה או אל בית הדין הרבני, אשר יכריע בעניין.

 

ש: מזונות ילדים עד איזה גיל?

ת: נהוג לחשוב כי החובה של תשלום מזונות ילדים מסתיימת כאשר הילד מגיע לגיל 18 אולם בפועל, במרבית המקרים, חובה זו ממשיכה עד סיום השירות הצבאי, או עד גיל 21.   

 

ש. האם ניתן לחייב בן/בת זוג בהלוואה שלקח/ה ולא פרע/ה ?

ת. המלווה לא יכול לתבוע כספים ישירות מבן/בת הזוג אולם יוכל לבקש עיקול על רכוש משותף כגון דירה או חשבונות בנק משותפים. בן הזוג יוכל לבקש מבית משפט להכיר בחוב כחלק מן הרכוש המשותף במסגרת הליך גירושין בין בני הזוג.

עו"ד ומגשרת מאיה רוטנברג העומדת בראש מחלקת דיני משפחה ברוטנברג, משרד עורכי דין, הינה בעלת ניסיון של מעל 15 שנים בתחום דיני המשפחה, מאחוריה ניסיון עשיר בניהול תיקים של גירושין ומזונות וצוות עורכי דין בעלי מומחיות מגוונת בעולם המשפט

 

 

  

יצירת קשר עם עו''ד מאיה רוטנברג


באפשרותכם למלא את טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
ניתן להשיג אותנו באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2th floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 
*
*
טען קובץ
checked

 
 

לחצ/י כאן למפת הגעה למשרד

                                             

 

 מזונות   

מדריך לתביעת מזונות

הוצאה לפועל אכיפת מזונות

 

לקריאה נוספת באתר:

 

מזונות במשמורת משותפת

 

מזונות תקדים

 

מזונות 2016

מזונות תיקון 42

טופס 807 מזונות

 

 

 

מזונות ילדים

מזונות ילדים- חוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי"ט-1959, קובע כי שני ההורים חייבים במזונות ילדיהם. גובה המזונות נקבע על פי הכנסתו של ההורה וחלוקת הימים. אולם כאשר מדובר על זוגות שנישאו כדת משה וישראל, מוטלת חובת המזונות על האב בלבד, עד גיל 15. בתי המשפט עם זאת, פונים כיום לכיוון לשון החוק ובהתאם לעיקרון השוויון בין המינים.

מזונות אישה

מזונות אישה – מהו תשלום זה ומתי האישה זכאית לו? האם אישה עובדת מאבדת את זכותה למזונות גירושין? כל המידע על מזונות אישה בגירושין.

הפחתת מזונות

הפחתת מזונות – האם ניתן להפחית או להגדיל את דמי המזונות? כיצד נקבעים מזונות ילדים ? מדריך משפטי לשינוי או ביטול מזונות.

גביית מזונות

האב לא משלם את דמי המזונות? יש מה לעשות! ניתן לפנות אל המוסד לביטוח לאומי או להוצאה לפועל ולנקוט בהליכים כנגד האב לגביית החובות.

הסכם מזונות

הסכם מזונות ילדים – דואג לרווחת הילדים ומונע מחלוקות עתידיות בין ההורים. הסכם זה מאפשר לשני הצדדים להיות בראש שקט ולנהל בצורה יעילה וטובה את הליך הגירושין, שינוי הסכם מזונות כיצד ? מה נכלל בהסכם מזונות ילדים ?.

מזונות ילדים - סקירת פסקי דין

מזונות ילדים – סקירת פסקי דין בנושא: הפחתת מזונות, מהי השפעתה של משמורת משותפת על גובה מזונות ילדים.

חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות),תשי"ט­1959*


  נושאים נוספים:

מזונות ילדים 2018

חוק מזונות 2018

מחשבון מזונות 2018

דמי מזונות מינימליים 2018

דמי מזונות 2018

מזונות אישה

עד איזה גיל משלמים מזונות

דמי מזונות ממוצעים לחודש

מהם מזונות רטרואקטיביים?
מזונות רטרואקטיביים – סוגיה חשובה ומורכבת עבור האם והאב גם יחד. האם ניתן להגיש תביעה לתשלום מזונות עבר? מתי ובמה זה תלוי? כל התשובות, במאמר זה.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה מהם מזונות רטרואקטיביים?: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
דרג את הכתבהדירוג כתבה דמי מדור זמניים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
חלטה בבקשה לסילוק תביעה בעניין מזונות אישה ומזונות קטינה
הליך: תלה"מ 35894-02-19
מספר תיק: 35894-02-19
סוג ההליך: משפחה
שופט/ראש הרכב: טל פפרני
בית משפט: לענייני משפחה
מחוז: מחוז חיפה
מועד החלטה: 16.6.2019
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בני זוג ללא נישואין: מזונות משקמים, אישה, אזרחיים ומזונות קטינה: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בג"ץ 6751/04 סבג נ' בית הדין הרבני הגדול לערעורים
תביעת המזונות שהגישה האישה כנגד הבעל אינה נכנסת בגדרו של סעיף 4 לחוק מן הטעם שאין היא באופן אמיתי תביעת מזונות "שלא אגב גירושין", אלא היא תביעת מזונות אגב גירושין ותלויה בעניין הגירושין בקשר בל יינתק.עיקר תכליתה של הוראת סעיף 4 האמורה לשמש מקור סמכות לביתהדין לדון בתביעת מזונות של אישה במסגרת הנישואין ולהסדיר בכך את שאלת סמכותו של ביתהדין הדתי באשר לערכאה האזרחית, המוסמכת אף היא לדון במזונות בניזוג מכוח הדין האזרחי.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תיק 1149772/4 | כריכה בתביעת גירושין שלפי סעיף 4א לחוק שיפוט בתי דין רבניים, תשי"ג – 1953; סמכות במזונות "שלא אגב גירושין": 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
מזונות: הליכי גירושין בהם הבעל הוא איש עסקים צרפתי, עתיר ממון, נכסים, חשבונות בנק במדינות שונות והכנסות ממקורות שונים. בית המשפט העריך את הכנסותיו בכמיליון ₪ לחודש לכל הפחות בהתחשב היקף נכסיו והיקף רכושו. לעומת זאת הבעל הצהיר בבית משפט למשפחה על משכורת בסך עשרות אלפי שקלים בלבד ואף טען כי משכורתו ירדה לסך של 5,700 ₪ לחודש הבעל שנחשב למליונר בחר שלא להגיש הרצאת פרטים בתביעה למזונות ולכן תביעת האישה נתקבלה בערכאה ראשונה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה מה גובה המזונות כשהאב עשיר מאוד? עמ"ש 1971-12-16 פלוני נ' פלונית ואח' ; עמ"ש 53656-08-17 פלונית נ' פלוני: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
האם מתקיימות נסיבות להטלת חובת תשלום מזונות על מי מהסבים והסבות מכוח החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט – 1959?
סבות היא צורת הריבוי התקנית של המילה סבתא בהתאם להנחיות האקדמיה ללשון עברית.

בהתאם לחוק, אדם חייב במזונות בני משפחתו, לרבות סבים במזונות נכדיהם (סעיף 4(3) לחוק). ברם, החיוב איננו "אוטומטי", וכדי להחילו, על המבקש להוכיח מספר תנאים, הקבועים בחוק.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת האישה להשתת חיוב מזונות לקטינות על הורי האיש | חיוב סבים במזונות | תמ"ש 3528-03-16 א.ס. ואח' נ' ק.ס. ואח': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
שירות זה מאפשר לאשה ולילד תושבי ישראל שבידיהם פסק דין לתשלום מזונות והם אינם מקבלים את התשלום מן החייב, להגיש בקשה לתשלום מזונות מהמוסד לביטוח לאומי.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לתשלום דמי מזונות: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
המבקש פנה אל הרשמת בבקשה להפחתת החיוב השוטף בגין המדור בתיק ההוצל"פ, מפאת הפסקת תשלום מזונות הבנות ש' ו-ה', וכן להפחית מדמי המדור את החלק היחסי בגין ביטול מזונות המשיבה.

הפסיקה קובעת כי שיעור חלקם של 3 ילדים הינו סך של 50% מדמי המדור, ושיעור האם הוא 50% הנותרים. כך שבמקרה דנן, הפחתת שיעור האם ושתי הבנות אמור להסתכם ב- 83.33%. ,כך ששיעור דמי המדור שעל המבקש לשלם, עבור הבן ע', יסתכם ב-16.66%. מדמי המדור.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה ביטול רטרואקטיבי של חיוב מדור: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בהתייחס לטענת הנתבע כי הוא חייל בשרות סדיר המקבל ממשרד הביטחון סך של כ-1000 ₪ לחודש, מציינת התובעת כי הנתבע צבר סכומים נכבדים מעבודות שעבד בהן במהלך השנים.

הפסיקה נוטה לראות בחיובו של האב בסיפוק צרכים בסיסיים בתחום הכלכלה, ביגוד, הנעלה, מדור )והחזקתו(, בריאות, חינוך, תקשורת ונסיעות – בבחינת צרכים הכרחיים. צרכים אחרים, כגון נופש, בית מלון, טיולים, בגדי מותגים, בילויים וכיו"ב נופלים למעגל הצרכים מדיני צדקה, כאשר בהם יחויב האב, רק אם ניתן לומר כי הוא "אמיד" על פי ההלכה הפסוקה.

עד ההלכה שנקבעה בפסק הדין בע"מ 919/15 חיוב אב לבדו במזונות ההכרחיים של ילדיו חל עד גיל 15 שנים ומעבר לכך חלו דיני הצדקה. אולם בהמשך להלכה שנקבעה בבע"מ 919-15 נקבע כי בגילאי 6-15 חבים שני ההורים באופן שווה במזונות ילדיהם מדין צדקה, תוך שהחלוקה ביניהם תקבע על פי יכולותיהם הכלכליות היחסיות מכלל המקורות העומדים לרשותם, לרבות שכר עבודה, בנתון לחלוקת המשמורת הפיזית בפועל, ובשים לב למכלול נסיבות המקרהקרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת מזוות  מאב חייל בצא סדיר  | תמ"ש 32409-07-16 ז.ק ואח' נ' ג.: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים

פסק דין למזונות הוא פסק דין שביצועו הולך ונמשך בעתיד וככזה, הוא מסווג כעילה הולכת ומתמשכת. משכך אין פסק הדין למזונות מהווה מעשה בי-דין סופי בין אם ניתן לאחר שמיעת ראיות ובין אם עפ"י הסכמות.

ההלכה הפסוקה מורה, כי מקום שמתרחש "שינוי נסיבות מהותי" ניתן לעיין בפסק הדין מחדש: "פסק דין מזונות אינו יוצר מחסום החלטי בפני התדיינות חוזרת אלא ניתן לשוב ולפנות לבית המשפט בבקשה לעיון חוזר בפלוגתה פלונית בקשר למזונות, אך זאת בכפיפות לתנאי המפורש והדווקני שחל שינוי מהותי בנסיבות.

אין המדובר בשינוי של מה בכך, נהפוך הוא, ההלכה מגבילה ומצמצמת את הדיון החוזר כאמור, רק לאותם מקרים בהם חל שינוי מהותי בהשוואה למצב שבעבר, מבחינה זו אין שוני בין פסק דין שהושג על יסוד הסכמה לבין פסק דין שיכריע בפלוגתאות על יסוד הראיות"
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תובענה להגדלת מזונות תמ"ש 13231-05-15 ה. נ' ש: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
האם תביעת הגירושין, בה נכרכו כדין מזונות האישה והקטינה, הוגשה לבית הדין הרבני ,טרם הגשת תביעת האישה למזונותיה ומזונות הקטינה לבית משפט לענייני משפחה, בהכרח קובעת כי הסמכות לדון במזונות האמורים נתונה לבית הדין הרבני? על פי ההלכה התובע נדרש להוכיח כי כרך באופן כנה את מזונות האישה והקטינה לתביעת הגירושין.

חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) התשי"ג-1953
לכאורה עולה מסעיף 3 לחוק כי ניתן לכרוך לתביעת גירושין גם מזונות אישה וילדים. יחד עם זאת בבר"ע 120/69 שרגאי נ' שרגאי קבע בית המשפט העליון, בכל הקשור לסוגיית מזונות ילדים, כי ניתן לתובעם בשתי דרכים:

א.תביעה להשבת יציאות של הורה שהוציא יציאות למזונות הילד.
הורה התובע מן ההורה האחר, החב במזונות הקטין, החזר מזונות שהוציא או עומד להוציא, ניתן לכרוך לתביעת גירושין, ובהתאם לסעיף 3 לחוק שיפוט בתי דין רבניים, הסמכות תהא לבית הדין הרבני. זאת כיוון ששני הנושאים נשוא ההתדיינות הם בין ההורים.

ב.תביעת מזונות של הילד בעצמו.
תביעה מן הסוג השני בה הקטין תובע מזונותיו בעצמו מההורה (האב) החב במזונותיו, באמצעות האפוטרופוס הטבעי עליו, ההורה האחר (האם), לא ניתנת לכריכה לתביעת גירושין ובית הדין לא קונה סמכות, אלא בהסכמת שני ההורים, האב והאם- ההורה החב במזונות וההורה האחר, האפוטרופוס על הקטין, מכוח סעיף 9 לחוק שיפוט בתי דין רבניים. זאת כיוון שבשתי הסוגיות המתדיינים הם שונים. תביעת הגירושין היא בין שני ההורים ותביעת המזונות היא בין ההורה החב במזונות לבין הקטין.

קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה מזונות אישה ומזונות קטינה איזו ערכאה מוסמכת לפסוק? בית הדין הרבני או בית משפט לענייני משפחה | רמ"ש  57412-09-17 פלוני נגד פלונית ואלמנית (קטינה): 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
לפי הלכת התביעה העצמאית, רשאי הקטין "לפתוח" מחדש הסכמות שאליהן הגיעו ההורים בהסכם הגירושין בקשר למזונותיו. הלכה זו התפתחה והוחלה גם על עניינים נוספים, כמו משמורת ומקום מגורים, הסדרי ראייה וחינוך.

בעוד שבתביעה רגילה לשינוי סכום המזונות הנטל הוא על המבקש להוכיח כי חל שינוי מהותי בנסיבות, הרי שבתביעה עצמאית הנטל הפוך, והצד המבקש להותיר על כנו את סכום המזונות לקטין הוא שנדרש להוכיח כי "בסיבוב הקודם" נערך דיון מהותי בעניין מזונותיו של הקטין.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה בג"ץ 4407/12 פלונית ואח' נגד בית הדין הרבני הגדול ואח': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
לטענת האב בית משפט חייב אותו במזונות גבוהים מכפי יכולתו: הוא אינו עובד, שקוע בחובות, המשיבה משתכרת כפליים ממנו ומתקיימת משמורת משותפת בפועל. בפסיקתו, הפר בימ"ש את עיקרון השוויון.

לטענת האם הסכום שנפסק נמוך מצרכי הקטינות. הקטינות מתחת לגיל 6 וחיוב המבקש במזונותיה הינו אבסולוטי. היא משתכרת סך 4,763 ש"ח בממוצע. המבקש משלם¬ חובות בגין הימורים והוריד לטמיון 750,000 ₪ מכספי המשפחה. הקטינות הורגלו לרמת חיי¬ גבוהה. לאב נכס מקרקעין בעוד למשיבה אין נכסים כלל.

הכלל הוא כי בית המשפט הדן בבקשה לקביעת מזונות זמניים אינו דן בניתוח מקיף של הראיות ואינו נכנס לעובי הקורה ועל כן גם אינו חייב לבחון את מכלול הראיות. כך גם ערכאת הערעור לא תתערב בסכום המזונות הזמניים אלא במשורה ובמקרים חריגים.
דין הבקשה להידחות.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה מזונות גירושין: הפחתת מזונות זמניים לשתי בנות קטינות כאשר מתקיימת משמורת משותפת בפועל | רמש 14655-06-17 ק' נגד ק': 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
- החיוב במזונות בן בגיר אינו אוטומטי ועל האם להוכיח התקיימותם של תנאי החוק.
-מקור חיוב הורה במזונות ילדו הבגיר הינו על פי הוראות סעיפים 5 ו-4 לחוק לתיקון דיני
המשפחה (מזונות), תשי"ט – 1959 חוק המזונות.

כלפי קטינים ישנה חובת מזונות אבסולוטית, בהתאם להוראות הדין האישי, ואילו חובת מזונות כלפי ילדים בגירים מתגבשת בהתקיים שלושת התנאים בסעיף 4 במצטבר. על פי סעיף 4(1 )לחוק המזונות, יש להוכיח את היות האב "אמיד"- שביכולתו לספק מזונות לבן משפחתו המנוי בסעיף 5 לחוק המזונות,

לאחר סיפוק צרכיו שלו, צרכי ילדיו הקטינים וילדי בן זוגו הקטינים. בנוסף, בהתאם לחוק המזונות, יש לבדוק היות בן המשפחה "נצרך", קרי: מי שאינו יכול לספק צרכיו מעבודה, מנכסיו או ממקור אחר על אף מאמציו, וכן, בהתאם לחוק המזונות, יש לבדוק שאינו יכול לקבל מזונות על פי לשון חוק.
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה למזונות בגיר - תמ"ש  17982-10-10 פלוני (באמצעות אמו) נגד אלמוני (האב): 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בבית משפט לענייני משפחה בירושלים- בפני כב' השופט הבכיר איתי כץ
התובעת הסתמכה על הבטחה מפורשת של הנתבעת כי הן יביאו יחד לעולם ילד אשר הנתבעת תהא שותפה מלאה בכלכלתו ופרנסתו ותדאג יחד עימה לכל מחסורו ועל התובעת לעמוד בהבטחתה.

הנתבעת נתנה את הסכמתה מכללא להולדת הקטין ולנשיאה בהוצאותיו בכך שליוותה את התובעת בכל חודשי ההיריון, דאגה לכל מחסורה וטיפלה בה כבת זוג אידיאלית, וגם בהמשך נוצר קשר הורי בין הנתבעת לקטין.

הדין העברי אינו מכיר ביחסים חד מיניים, גם סעיף 3(ב) לחוק המזונות, הקובע מזונות אזרחיים, אינו רלוונטי שכן, אין קשר ביולוגי בין הקטין לבין בת הזוג.

כידוע, אין דיני המשפחה ממצים את כל מכלול היחסים המשפטיים בין בני משפחה, על אחת כמה וכמה בין שאינם בני משפחה. חוק המזונות אינו שולל אפשרות של שימוש בדיני החוזים הכלליים, במקרים בהם אין דיני המשפחה נותנים מענה דרוש, בעיקר ל"משפחות לא שמרניות".
קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה זוג חד מיני (אישה ובת זוגה) בתביעת מזונות קטין אשר נולד באמצעות תרומת זרע של צד שלישי- תמ"ש 44281-08-14 ס.ק ואח' נגד י.י: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
במקרה דנן, החלטת בית המשפט לפסוק תחילה סעדים זמניים, בטרם תוכרע שאלת הסמכות העניינית, היא החלטה סבירה וראויה. מדובר בהחלטות המסדירות את סיפוק הצרכים המידיים והיומיומיים של הילדים ועניין השימוש ברכב, הטעונים הסדרה מיידית לנוכח פרידת הצדדים. מדובר בהחלטות ביניים מובהקות, שנועדו להסדיר באופן זמני ומיידי את הכלכלה השוטפת והניידות של הקטינים. אין בהן כדי להביא לתוצאות בלתי הפיכות, לא בהיבט המעשי ולא בהיבט הנורמטיבי. השהיית העניין עד לאחר בירור והכרעה בשאלת הסמכות, משמעותה כי ילדיהם של בני הזוג לא יקבלו מזונות זמניים
לעת עתה, ויוותרו ללא אמצעי ההתניידות ששימש את המשפחה לפני הפירוד. יש לזכור כי לגבי עצם החיוב במזונות, גובה המזונות ומתן זכות שימוש ברכב, המבקש אינו טוען כי הקביעות השיפוטיות מקפחות אותו. גישת בית המשפט קמא להסדיר תחילה באופן זמני את מהלך החיים השוטף, לפני בירור שאלת הסמכות, היא החלטה סבירה, ולא ניתן לומר שהיא נוגדת את הדין ויוצרת עיוות דין.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה רמ"ש 3944-02-17 א.ס. נגד ג'.ס. - סמכות בית משפט למשפחה בנושא שימוש ברכב כחלק ממזונות קטינים זמניים: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
בית משפט לענייני משפחה בתל אביב - יפו
בפני כבוד השופטת שפרה גליק
עניינו של פסק הדין הוא הכרעה בתביעת אשה שתבעה את בעלה לשעבר להצהיר, המזונות שנפסקו לה בהסכמה, לפני חקיקתו של החוק לחלוקת חסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו התשע"ד – 2014 ,הינם הלכה למעשה פנסיה, ולפיכך יש לתת הוראות כדי שתוכל לקבל חלקה בפנסיה מהגופים המתאימים ישירות, מכאן ולהבא עוד תבעה התובעת ברור של תשלומי העבר שמגיעים לה – אם מגיעים לה.קרא עוד
דרג את הכתבהדירוג כתבה האם מזונות שנפסקו לאישה בהסכמה לפני חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד- 2014 יכולים להרשם כפנסיה בגופים המתאימים: תמ"ש  2206-02-16 א.ל נגד מ.ל: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
משרד עורכי דין מאיה רוטנברגדלג על משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

עורך דין גירושין | עורך דין משפחה

עדכונים: קורונה Covid-19 נקרא גם: 2019-nCov‏, ‎2019 Novel Coronavirus

במהלך הימים הללו,  משרדנו ממשיך לספק שירות ללקוחותינו בישראל ובעולם.

כחלק מהמחויבות המתמדת של משרדנו לספק שירות מקצועי בסטנדרט הגבוהה ביותר של משרדי עורכי הדין בתחום דיני המשפחה בישראל , הצוות שלנו ממשיך בזמינות מלאה עבור כל  לקוח לשאלות בקשר לשינויים הכרוכים בהתמודדות עם משבר הקורונה.

אנו עוקבים באופן רציף אחר הודעות מטעם הרשויות, לשכת עורכי הדין, בתי המשפט, ובתי הדין הרבניים ופועלים מיד לאסוף ולנתח את ההשלכות המשפטיות על תיקים מתנהלים בעקבות התפשטות נגיף ה- Coronavirus. 


לנוחיותכם, תוכלו למצוא עדכונים באתר בכל  הקשור בשינויים שננקטו על ידי רשויות הממשלה וכן ניתוח סוגיות משפטיות שהתעוררו ופסקי דין שנקבעו עקב התפתחות אחרונה זו.

התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה

 מדוע לבחור בנו? תשומת לב אישית של משרד עורכי דין מאיה רוטנברג בכל נושא שעוסק בדיני משפחה, גירושין או צוואות, עורך הדין המתאים יכול לעשות את ההבדל בתוצאה הסופית של העניין המשפטי הספציפי שלך. החלטה נבונה בבחירת עורך הדין המתאים יכולה להיות החלטה מכריעה, במיוחד אם אינך יודע לאן ללכת או מהן זכויותיך. 

מאמר חדש באתר: האם אתה זקוק לעורך דין כדי להתגרש?

עו"ד מאיה רוטנברג

כל החומרים והתכנים המופיעים באתר נמצאים תחת הקריטריונים של חוק זכויות יוצרים אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם,להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. 

למען הסר ספק, כל שימוש בתכנים וברעיונות ללא אישור מפורש בכתב מעורכת דין מאיה רוטנברג אסור בהחלט ובמידה וייעשה שימוש כזה, הוא יחויב בתשלום. כל הזכויות שמורות © 2020 משרד עורכי דין מאיה רוטנברג 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד