En

צור קשר

checked

האם מזונות שנפסקו לאישה בהסכמה לפני חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד- 2014 יכולים להרשם כפנסיה בגופים המתאימים: תמ"ש 2206-02-16 א.ל נגד מ.ל

 

לא נתקיימו התנאים הנדרשים בחוק, שכן לא נקבע בהסכם שהתובעת זכאית לחלק מהחיסכון הפנסיוני של הנתבע : לא נקבע בפסק הדין מועד הפירוד בין הצדדים, והצדדים חלוקים ביניהם גם בשאלה זו, שכן ההסכם נחתם במועד שונה מפרידת הצדדים ובמועד שונה מגירושיהם.

 

לא נקבע בפסק הדין מהו השיעור  לא תהא זכאית התובעת. הפסיקה כבר קבעה, כי ההסדרים המהותיים הקבועים בחוק לחלוקת חיסכון פנסיוני הינם הסדרים מחייבים, מהם ניתן לסטות רק בהסכמת שני בני הזוג ובית המשפט אינו יכול לבחור שלא להיזקק להם.

 

התובעת חוששת ממצב בו ילך הנתבע לעולמו לפניה, וכי לא תוכל לקבל את מזונותיה, חרף מה שנקבע בהסכם ומשום כך מנסה היא לעשות את השינוי המבוקש  אך טעם זה, אין בו סיבה לבטל או לשנות את פסק הדין, וגם מטעמי מדיניות שיפוטית ראויה, אין בכך טעם המצדיק את התביעה.

דרג את הכתבהדירוג כתבה האם מזונות שנפסקו לאישה בהסכמה לפני חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד- 2014 יכולים להרשם כפנסיה בגופים המתאימים: תמ"ש  2206-02-16 א.ל נגד מ.ל: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד