En

צור קשר

checked

מה גובה המזונות כשהאב עשיר מאוד? עמ"ש 1971-12-16 פלוני נ' פלונית ואח' ; עמ"ש 53656-08-17 פלונית נ' פלוני

מזונות כשבן הזוג עשיר מאוד

פערי ההשתכרות בין בני הזוג הם כאלו שבן הזוג העשיר - האב משתכר פי 140 יותר מיכולתה של האם- בת הזוג, ובהתחשב בדין האישי החל על הצדדים, בית המשפט לענייני משפחה פסק כי האם לא תחויב בהוצאות  הילדים - מזונות מדין צדקה וכי האב יישא בחיובים בגין צרכי הילדים והוצאותיהם.

 

דמי מזונות בהתאם לרמת החיים גבוהה
בהתחשב ברמת החיים שבה חיה המשפחה בטרם המשבר ביחסי הצדדים, תבעה בת הזוג מזונות ילדים בסך של כ-70,000 ₪. תשלום המזונות נתבע לא כולל תשלומי מדור, הוצאות רפואיות חריגות והוצאות חינוך נפרדות. סכום המזונות הופחת בסיכומים  לסכום גלובלי של 45,000 ₪ לחודש, כולל מדור, ובתוספת מלוא ההוצאות הרפואיות עבור הילדים.

 

דיני מזונות - הכלל "עולה עמו ואינה יורדת עמו" אינו מתקיים במזונות הילדים
בית המשפט למשפחה קבע כי אין לקבל מצב בו משפחה חיה, טרם פרוץ סכסוך ברמת חיים גבוהה ביותר, האב יבקש לפסוק עבורו סכומי מזונות מינימום, או סכומים נמוכים לרמת החיים שבה הורגלה המשפחה.
ביחס למזונות ילדים לא מתקיים הכלל ״עולה עמו ואינה יורדת עמו״ להבדיל מהדין אישי החל במזונות אישה.

 

רקע: המערער - בן הזוג, הוא איש עסקים עתיר ממון ואילו בת הזוג, לא עבדה במהלך תקופת הנישואין מחוץ לביתה, אלא גידלה את הילדים  היה זה שמימן את הוצאות המשפחה ברמת חיים גבוהה מהממוצע.

בני הזוג נישאו זה לזו בשנת 2010 בצרפת הן בנישואין אזרחיים והן בנישואין דתיים יהודים. בשנת  2012 בני הזוג עלו לישראל ונולדו להם 3 ילדים אחד מהם יליד 2011 מעל גיל 6. מנישואיהם
בטרם עלייתם ארצה ובטרם נישואיהם, חתמו על הסכם ממון לפני נישואין בפני נוטריון בצרפת, הסכם טרום נישואין אשר קובע הפרדה רכושית בין הצדדים, מלבד מה שהוסכם בין הצדדים כי ייחשב לרכוש משותף.
עוד טרם עלו בני הזוג לישראל, רכשו בני הזוג הנשואים דירת מגורים בתל-אביב אשר נרשמה על שמם בחלקים שווים. לאחר  עלייתם לישראל, פתחו בני הזוג חשבון בנק משותף.

 

האם דמי מזונות גבוהים עלולים לפגום ברמת חייו של האב?
בית המשפט למשפחה קבע כי למרות שנתבעו מזונות גבוהים, לא מדובר בדרישה לפסיקת דמי מזונות שעלולה לפגום ברמת חייו של האב - בן הזוג ואף אם תתקבל תביעתה ש האם לעניין מזונות הילדים, הרי שמדובר חלק יחסי מהכנסתו החודשית המוערכת של האב ולא צפוי לפגוע באיתנותו הכלכלית או על רמת חייו של בן הזוג.

 

עושרו של האב יהיה בעל משקל מכריע לחישוב גובה המזונות אך יותאם להוצאות הילדים
בית המשפט לענייני משפחה הדגיש כי לעושרו של האב יינתן משקל מכריע אך תישמר הזיקה להוצאות הילדים. בית המשפט מצא לנכון לחייב את המערער בתשלום מזונות הילדים בסך כולל של 30,000 ₪ לחודש עבור שלושת הילדים. נפסק כי סכום זה מתיישב עם הצרכים האמיתיים של הילדים, עובר לסכסוך שפרץ בין ההורים ובהתחשב ביכולתו הכלכלית של האב.

מזונות אישה
חרף הוראות הדין האישי, ובמקביל אליו ולאור פסק הדין בבע״מ 3151/14 פלונית נ' פלוני (5.11.2015), הרי שניתן לפסוק לאישה מזונות מן הדין האזרחי, אף במקביל למזונות מן הדין הדתי וזאת על מנת לאפשר לאישה להתאושש. בפסק דין זה נקבע כי השיקולים אותם יש לשקול במסגרת פסיקת מזונות שיקומיים, הם בין היתר: יכולותיה לצאת ולעבוד מחוץ לביתה, משך הנישואין והרכוש שנותר בידה בתום הנישואין.
נקבע כי אין חולק שממועד הגשת תביעת המזונות ועד למועד סידור הגט (תקופה של 13 חודשים), הייתה לאישה זכאות למזונותיה מאת בעלה.
בשים לב לפירוט הוצאותיה וצרכיה ובשים לב ליכולותיו של בן הזוג, בית המשפט קמא פסק בעבור תקופה זו סך של 10,000 ₪ לחודש (כפול 13). בהתחשב בזכויות האישה ברכוש הצדדים, לא נפסקו בנוסף גם דמי מזונות שיקומיים לתקופה נוספת לאחר גירושי הצדדים.

דרג את הכתבהדירוג כתבה מה גובה המזונות כשהאב עשיר מאוד? עמ"ש 1971-12-16 פלוני נ' פלונית ואח' ; עמ"ש 53656-08-17 פלונית נ' פלוני: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד