En

צור קשר

checked

חובת בעל מוסלמי במזונות אישה וכן מזונות ילדיו , תנאיה והיקפה

 

 

לגבי סכום המזונות שיש לפסוק, התובעת מתייחסת בסיכומיה להלכה החדשה שנקבעה בביהמ"ש העליון בבע"מ 919/15 וטוענת כי במקרה זה אין להחיל את ההלכה כאשר מחומר הראיות  ומחקירות הצדדים עולה, כי התובעת לא עבדה ואין לה כל הכנסה וכן לאור העובדה כי לא  מתקיימים הסדרים של משמורת משותפת ורוב הזמן הילדים שוהים אצלה.

 

נערך דיון נוסף בפני כבוד השופטת רונית גורביץ, במסגרתו העלה כל צד  טענותיו,הן לעניין המזונות והן לעניין התביעה הרכושית שתלויה ועומדת בין הצדדים.  לאחר שביהמ"ש שמע את טיעוני הצדדים קבע, כי לא מצא כל שינוי בנסיבות או בנתונים  אשר מצדיקים שינוי החלטת המזונות הזמניים. במסגרת הדיון הנ"ל, קבע ביהמ"ש, כי לא  שוכנע כי יש לשנות את סכום המזונות הזמניים בהעדר שינוי נסיבות, ועוד קבע, כי התובעת  מתגוררת בדירת המגורים המשותפת של הצדדים ואין לה הוצאות מדור, וכן הוסיף, כי לא  השתכנע כי קיימת מניעה לכך שהאשה תצא לעבוד.

 

יש לציין כבר בשלב זה, כי הצדדים התגרשו בהתאם להסכם גירושין אשר גובש בבית הדין  השרעי לערעורים וקיבל תוקף של פס"ד, לפיו נקבע, כי על הנתבע להפקיד סכום של 35,000₪ בבית הדין השרעי ובמקביל תוותר האישה על כל זכויותיה השרעיות לרבות מזונות ההמתנה. התיק הוחזר לבית הדין השרעי בערכאה הראשונה לצורך יישום פס"ד של בית  הדין השרעי לערעורים. ניתן פס"ד ע"י בית הדין השרעי בנצרת לפיו, הורה  בית הדין השרעי על גירושי הצדדים לאחר שהנתבע הפקיד בבית הדין השרעי את הסך של  35,000₪.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה חובת בעל מוסלמי במזונות אישה וכן מזונות ילדיו , תנאיה והיקפה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד