En

צור קשר

checked

covid-19: הודעה בדבר הארכת החלת תקנות שעת החירום על בתי הדין הרבניים


לפי תקנות שעת חירום (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד),
התש"ף–2020
בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות שעת חירום (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד), התש"ף–2020) להלן – תקנות שעת החירום), אני מודיע כי בשל מצב חירום מיוחד הארכתי את החלת תקנות 3ו-5לתקנות שעת החירום על בתי הדין הרבניים, כך שהתקנות האמורות יחולו עד יום א' בסיון התש"ף (24במאי 2020).
י"ב באייר התש"ף (6במאי 2020)
(חמ 5996– 3)

יצחק וקנין
השר לשירותי דת


דרג את הכתבהדירוג כתבה covid-19: הודעה בדבר הארכת החלת תקנות שעת החירום על בתי הדין הרבניים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד