En

צור קשר

checked

הודעה בדבר החלת תקנות שעת החירום על בתי הדין הרבניים

לפי תקנות שעת חירום (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד), התש״ף-2020

בתוקף סמכותי לפי תקנה 2(א) לתקנות שעת חירום (סדרי דין בבתי הדין הרבניים בעת מצב חירום מיוחד), התש״ף-2020י (להלן - תקנות שעת החירום), אני מודיע כי בשל מצב חירום מיוחד חלות תקנות 3 עד 5 לתקנות שעת החירום על בתי הדין הרבניים, החל ביום כ״ד באדר התש״ף (20 במרס 2020) עד יום י״ג בניסן התש״ף (7 באפריל 2020).

כ״ד באדר התש״ף ( 20 במרס 2020)

(חמ 3-5996)

יצחק וקנין

 השר לשירותי דת

דרג את הכתבהדירוג כתבה הודעה בדבר החלת תקנות שעת החירום על בתי הדין הרבניים: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד