En

צור קשר

checked

כניסה לבתי הדין הרבניים בתקופת החירום

מצ"ב הודעה לתקשורת בנושא "כניסה לבתי הדין הרבניים בתקופת החירום"

 

בהתאם להודעה הכניסה לביה"ד ולמזכירות תתאפשר אך ורק עבור הנושאים הבאים:

 

1.     בקשות לסעדים זמניים שנועדו לשמר מצב קיים, לרבות צו לעיכוב יציאה מן הארץ וסעד דחוף לעניין שהות ילדים;

2.     בקשות לסעד דחוף המנויות בהוראה 12(א) להוראות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), התשע"ו– 2016.

3.     בקשות דחופות לפי חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון), התשט"ז– 1956.

4.     בקשות דחופות לשם מניעת עיגון לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), התשי"ג– 1953.

5.     הליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א–1991, ולפי חוק מניעת הטרדה מאיימת, התשס"ב– 2001.

6.     בקשות דחופות לבירור יהדות כשכבר נקבע מועד קרוב לעריכת הנישואין.

7.     סידור גט שכבר נקבע לו מועד ערב כניסתה לתוקף של ההודעה.

 

ניתן להתעדכן בכל המיידע בנושא באתר בתי הדין בכתובת rbc.gov.il

 

בברכת "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני ה' רפאך"

 

משה גורט

 

מנהל לשכת מנכ"ל

הנהלת בתי הדין הרבניים

דרג את הכתבהדירוג כתבה כניסה לבתי הדין הרבניים בתקופת החירום: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
3 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד