En

צור קשר

checked

בקשה לביטול אפוטרופסות

ביטול אפוטרופסות של ההורים

המערער לבית משפט קמא ב"בקשה בהולה לביטול האפוטרופסות". בהחלטה מיום 4.7.19 הורה בית משפט קמא על קבלת תגובת ההורים, תוך שציין את עובדת קיומו של ההליך בו נדחתה הבקשה הראשונה לביטול האפוטרופסות. לאחר שהתקבלה תגובת ההורים ובהתבסס עליה, ניתן פסק דין שדחה את הבקשה.

 

 

הדרישה לנימוק או עילה לביטול או לשינוי האפוטרופסות

בית המשפט ציין כי ההורים פועלים לטובת המערער, עושים לילות כימים למענו, מקדישים זמן רב ואת כל מרצם לטובה ולדאגה לו ואף מוציאים כספים רבים לטיפול בו. מצבו של המערער, כך בית משפט קמא, אשר הצדיק את המינוי מלכתחילה, נותר בעינו ואף החריף והבקשה האמורה לא מעלה כל נימוק או עילה לביטול או לשינוי האפוטרופסות.

 

הבן טען כי אין כל עילה להמשך האפוטרופסות עליו

בערעור שלפנינו חזר המערער על בקשתו וטען כי אין כל עילה להמשך האפוטרופסות עליו, וביקש לבטל אותה ו/או לצמצמה. לדבריו, הוא נבדק אצל נוירולוג אשר ציין כי אין הוא זקוק למינוי אפוטרופוס.

לצורך הכרעה בבקשה הקודמת לביטול האפוטרופסות הוזמן תסקיר עדכני שההמלצה בו הייתה ברורה וחד משמעית, לפיה אין מקום להורות על ביטול הצו או צמצום הסמכויות על פיו.

דרג את הכתבהדירוג כתבה בקשה לביטול אפוטרופסות: 2 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד