חיפושדלג על חיפוש
En
עורך דין משפחה וגירושין בתל אביבדלג על עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

עורך דין משפחה וגירושין בתל אביב

ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 , רמת החייל, תל-אביב.   טלפון: 03-6161535  נייד: 0544705733  Email: office@rotenberglaw.co.il

צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
הסכם ממוןדלג על הסכם ממון
תוכן מרכזי בעמודדלג על תוכן מרכזי בעמוד

מהו תפקידו של בית המשפט כשנדרש אישור הסכם ממון

 

                                                          לחצ/י על התמונה להורדת הקובץ

                                                                               ↓

 

אישׁור הסכם יחסי' ממון

 

1. אגב בירור תלונות שהוגשו לנציבות, התﬠוררה השאלה ברבר מידת התﬠרבותו של בית
המשפט בתוכנו של הסכם יחסי ממון, לקראת מתן אשור לו. באחד המקרים נדרשו בני זוג
לﬠרוך שינויים בהוראות ההסכם הממוני שביניהם וﬠשו כן, לטﬠנתם, רק בשל לחץ שהפﬠיל
ﬠליהם בית המשפט, מתוך חשש שההסכם לא יאושר, למרות שתנאיו הוסכמו במסגרת יחסים
תקינים וטובים ביניהם.

 

2. חוק יחסי ממון בין בני-דוג, תשל"ג-1973 )להלן "חוק יחסי ממון׳׳(, מﬠניק לבני זוג
חופש לבחור במשטרים שונים של יחסי רכוש ﬠל ידי ﬠריכת הסכם ממון ביניהם. תוכנו של
ההסדר הממוני נגזר מרצונם האוטונומי של הצדדים )ﬠ׳׳א 543/82 שטרן נ' שטרן ואחײ, פ׳׳ר
לו)4( 752, בﬠמ׳ 757-758(. חופש ההתנאה ההווי מאפשר לבני זוג “לבחור לﬠצמם שיטה
רכושית המבוססת ﬠל יכולתם, ﬠל צורכיהם הכלכליים והפסיכולוגיים וﬠל האינטרסים הרגשיים
שלהם" )א. רודן צבי, יחסי ממון בין בני-זוג, בﬠמ, 52(.

 

3. חוק יחסי ממון קובﬠ כי הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם טﬠון אישור בית
משפט לﬠנייני משפחה או בית דין דתי )סﬠיף 2)א( לחוק יחסי ממון(. כאשר הסכם הממון נכרת
לפני הנישואין יכול גם רושם הנישואין או נוטריון לאמת את ההסכם )סﬠיפים 2)ג( ו-2)ג1(
לחוק יחסי ממון(.

 

 אופי תפקידו של בית המשפט בﬠת מתן אישור להסכם זה, נגזר מהאוטונומיה
המסורה לבני הדרג לבחור בהסדר הרכושי לפי ראות ﬠיניהם. החוק קובﬠ כי "האישור לא יינתן
אלא לאחר שנוכח בית המשפט או בית הדין שבני הזוג ﬠשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה
חפשית ובהבינם את משמﬠותו ואת הוצאותיו" )סﬠיף 2)ב( לחוק(.

 

4. תקנה 258 כו' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 )להלן= תקנות סד"א( קובﬠתנ
"הוגשה תובﬠנה לאישור הסכם או לשינוי הסכם בﬠנייני משפחה לפי סﬠיף 3)ג( לחוק, יסביר

בית המשפט לבﬠלי הדין, לפני אישור ההסכם, את משמﬠות הוראות ההסכם, ויברר שהם ﬠרכו
אותו בהסכמה חופשית.

 

חובת ההסבר מכוונת לכך שבית המשפט יווכח כי הצדדים הבינו את

משמﬠות ההסכם ותוצאותיו. חובת הבירור מכוונת לבחינת קיומה של הסכמה חופשית. "בגלל
היחסים המיוחדים, הﬠדינים והמורכבים, הקיימים בין בﬠל ואישה, קבﬠ המחוקק, כי אין תוקף
להסכם ממון ביניהם, אלא אם כן משתכנﬠת ﬠרכאה שיפוטית, שההסכם נﬠשה מתוך רצון
חופשי, ללא לחץ..." )ﬠ"א 4/80 מונק נ' מונל, פװד לו)3(, 421, ﬠמ' 430-431(.

 

5. הליך אישור ההסכם אינו בﬠל אופי אדוורסרי, ואינו ביטוי למחלוקת בין הצדדים לו.
אישור הסכם ממון הוא הליך פורמלי שאינו מצריך דיון מהותי לגופן של הסוגיות הנכללות בו
)בג׳'צ 8578/01 חליווה נ' חליווה ואח', פ׳'ד נו)5(, 634 בﬠמ' 640-641(. "אין בית המשפט
בודק את תוכנו של הסכם הממון המובא בפניו לשם אישור תוכנו ואין הוא אמור לאשר את
תוכנו. כל שﬠושה בית המשפט הוא מתן אישור להסכם, לאחר שנוכח שבני הזוג ﬠשו אותו
בהסכמה חופשית ובהבינם את משמﬠותו ואת תוצאותיו..." )ﬠ"א 189/95 בנק אוצר החייל

בﬠ"מ נ' מזל אהרונוב, פ"ד נג)4(, 199 בﬠמ' 214-215(.

 

6. תפקידו של בית המשפט במהלך אישור הסכם אינו בﬠל אופי פאסיבי שכן מוטלת ﬠל
בית המשפט החובה להסביר לצדדים את משמﬠותו ותוצאותיו ולוודא כי ההסכם נﬠרך מתוך
רצון חופשי, ללא כפיה. ﬠם זאת, ככלל, אין ﬠל בית המשפט להתﬠרב בהסדרים הרכושיים

הקבוﬠים בו מתוך ניסיון לשנותו או להשיג איזון רכושי אחר ממה שהסכימו ﬠליו הצדדים.


 

דרג את הכתבהדירוג כתבה מהו תפקידו של בית המשפט כשנדרש אישור הסכם ממון: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

checked
משרד עורכי דין מאיה רוטנברגדלג על משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

משרד עורכי דין מאיה רוטנברג

עורך דין גירושין | עורך דין משפחה

עדכונים: קורונה Covid-19 נקרא גם: 2019-nCov‏, ‎2019 Novel Coronavirus

במהלך הימים הללו,  משרדנו ממשיך לספק שירות ללקוחותינו בישראל ובעולם.

כחלק מהמחויבות המתמדת של משרדנו לספק שירות מקצועי בסטנדרט הגבוהה ביותר של משרדי עורכי הדין בתחום דיני המשפחה בישראל , הצוות שלנו ממשיך בזמינות מלאה עבור כל  לקוח לשאלות בקשר לשינויים הכרוכים בהתמודדות עם משבר הקורונה.

אנו עוקבים באופן רציף אחר הודעות מטעם הרשויות, לשכת עורכי הדין, בתי המשפט, ובתי הדין הרבניים ופועלים מיד לאסוף ולנתח את ההשלכות המשפטיות על תיקים מתנהלים בעקבות התפשטות נגיף ה- Coronavirus. 


לנוחיותכם, תוכלו למצוא עדכונים באתר בכל  הקשור בשינויים שננקטו על ידי רשויות הממשלה וכן ניתוח סוגיות משפטיות שהתעוררו ופסקי דין שנקבעו עקב התפתחות אחרונה זו.

התייעצות עם עורך דין לענייני משפחה

 מדוע לבחור בנו? תשומת לב אישית של משרד עורכי דין מאיה רוטנברג בכל נושא שעוסק בדיני משפחה, גירושין או צוואות, עורך הדין המתאים יכול לעשות את ההבדל בתוצאה הסופית של העניין המשפטי הספציפי שלך. החלטה נבונה בבחירת עורך הדין המתאים יכולה להיות החלטה מכריעה, במיוחד אם אינך יודע לאן ללכת או מהן זכויותיך. 

מאמר חדש באתר: האם אתה זקוק לעורך דין כדי להתגרש?

עו"ד מאיה רוטנברג

כל החומרים והתכנים המופיעים באתר נמצאים תחת הקריטריונים של חוק זכויות יוצרים אין להעתיק, לשכפל, לצלם, לתרגם,להקליט, לשדר, לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני, דיגיטלי, אופטי, מגנטי ו/או אחר חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל תוכן אחר שצורף ו/או נכלל באתר זה, בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי. 

למען הסר ספק, כל שימוש בתכנים וברעיונות ללא אישור מפורש בכתב מעורכת דין מאיה רוטנברג אסור בהחלט ובמידה וייעשה שימוש כזה, הוא יחויב בתשלום. כל הזכויות שמורות © 2020 משרד עורכי דין מאיה רוטנברג 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד