En

צור קשר

checked

הפרת הסכם גירושין בנוגע לזכויות בדירה | תמ"ש 3660-01-17

הסכם גירושין,"החוזה המשפחתי" הנובע מיחסי משפחה בעבר או בהווה, מכיל פרקים אפילו מכללא לעניין משמורת, הסדרי ראיה, חלוקת רכוש ואחזקתו, זכויות למזונות וכו', הוא מכיל גם "עקרון על" אשר התפתח, לפחות מאז חוקק חוק החוזים חלק כללי, והשולל מכל וכל תכסיסנות אגב נתינת וקבלת זכויות משפטיות. דיני החוזים בישראל אינם נעצרים על סף הבית המשפחתי. המשפט אינו שולל תוקף משפטי מחוזים אף חוזים משתמעים המבוססים על אדנים רגשיים 2 והנוצרים בנסיבות אינטימיות בי-אישיות.

 

לא דומה הסכם גירושין שהוא פסק דין, להסכם עם משכיר. הסכם הגירושין הוא כלים שלובים באים בו לידי ביטוי צרכי מדור של קטין, שיעורי המזונות, טובת קטין מבחינת סבירות מגוריו, הסדר איזון המשאבים, יכולת השתכרות ושאר תחומים שאינם שיקול, אגב הסכם שכירות סתם.

פירוק שיתוף במדור על דרך דחיית המועד על מנת לספק מדור לקטין, היא לפעמים כורח בל יגונה אך יחד עם הסכמה כזו נדרשות תדיר תניות מגן למען לא ישתלט בן הזוג הנשאר בדירה על זכויות זולתו.

דרג את הכתבהדירוג כתבה הפרת הסכם גירושין בנוגע לזכויות בדירה | תמ"ש 3660-01-17: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
5 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד