En

צור קשר

checked

תביעה להגדלת מזונות קטינים: שינוי נסיבות המהותי | תלה"מ 15636-08-17

תביעה להגדלת מזנות

 

 

כאשר מדובר על הפחתה או הגדלה של מזונות ילדים בעילה של שינוי נסיבות מהותי, מתוך הפסיקה שציטטה התובעת בסיכומיה, מצאתי רק פסק דין אחד, שראה בצמצום זמני השהות של קטינים עם אביהם כשינוי נסיבות מהותי ואולם שם שינוי הנסיבות היה בנוסף בשל השינוי בהכנסות האם, וכן היה קיפוח בעצם קביעת המזונות בהעדר השתתפות בהוצאות חינוך. המסקנה היא כי רק בדוחק ניתן לומר, כי יש שינוי נסיבות מהותי במקרה הנדון. מאידך, אני סבורה, כי במקרה הנדון אין לדבר על תביעה להגדלת מזונות אלא על תביעה עצמאית של הקטינים למזונותיהם.

 

הסכם הגירושין אליו הגיעו הצדדים אשר קיבל תוקף  של פסק דין, נעשה בלא שהאינטרסים של הקטינים נשקלו לגופם.

ההסכם עוסק בגירושי הצדדים, חלוקת הרכוש ביניהם וגם מזונות הילדים וחלוקת  זמני השהייה שלהם עם כ"א מההורים, עם זאת לא נבחנה במסגרת הסכם הגירושין או קודם לכן,  הכנסות הצדדים, לא נבחנו צרכי הקטינים, אלא התקיים בכלל דיון ענייני במזונות  הקטינים.

ניתן לומר, שיש מידה מסוימת של קיפוח במזונותיהם של הקטינים בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין, משום שהלכה למעשה עקב אי ההסכמות שבין ההורים בפועל הקטינים אינם מקבלים את צרכי החינוך שלהם. .בנסיבות האמורות לעיל, אני מאמינה אפוא כי ניתן לפתוח את הסכם הגירושין שקיבל תוקף של פסק דין, ולבחון, לעומק תוך בחינת התשתית הראייתית שהונחה בפני, את שאלת מזונות הקטינים.

דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה להגדלת מזונות קטינים: שינוי נסיבות המהותי |  תלה"מ 15636-08-17: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד