En

צור קשר

checked

תביעת נזיקין במשפחה - בגידה, התעללות, בן מורד ופגיעה בפרטיות

למעשה בגידה וניאוף אפשר שתהא השפעה על עניינים אחרים הנוגעים לתא המשפחתי, כך אפשר שבית המשפט ימצא כי בשל מעשי בגידה כעורים של האב מצאו ילדיו לנתק הקשר עמו וכי יש במעשים אלו בכדי להצדיק את המשך חיובו במזונותיהם למרות הניתוק הנזכר, עניין בו נדון אף אנו בהמשך הדברים, ובמילים אחרות – דיני המשפחה מעניקים ליושב בדין ארגז כלים עשיר ובו פתרונות יצירתיים אף למעשים המצויים בגבול המוסרי, דוגמת מעשי בגידה, וזאת ללא צורך בהפעלת דיני הנזיקין.

 

ניתן לסכם את השיקולים שעל בית המשפט לשקול בדונו בשאלת ביטול מזונות לילד מרדן באופן הבא - ביטול המזונות יעשה במקרים קיצוניים ונדירים, ויש לשקול תמיד חלופה מתונה יותר כגון הקטנת המזונות. ומכל מקום בית המשפט יבחן -

א. האם סרבנות הקשר נובעת אך ורק מרצונו האמיתי והעצמאי של הילד או שקיימת אשמה ההורה למצב שנוצר.

ב. האם ההורה נקט בכל הנדרש לצורך חידוש הקשר.

ג. האם ביטול המזונות עלול לגרום לסיכול הסיכוי לחידוש הקשר.

ד. מה תהא השפעת ביטול המזונות על אפשרות קיומם הסביר של הילדים.

ה. מהו גילו של הילד – האם הוא קטין או בגיר ומה מקור חיוב האב במזונותיו.

דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעת נזיקין במשפחה - בגידה, התעללות, בן מורד ופגיעה בפרטיות: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד