En

צור קשר

checked

ייעוץ וחקיקה לשנת 2018

אודות ייעוץ וחקיקה

המנחה הגוף היא וחקיקה ייעוץ עבור מוסמך ההמקצועי הממשלה הצעות של הכנתן לעניין חקיקה וחקיקה ייעוץ יסוד. חוקי של יוזמות ו הליכי את מלווה החוק הצעות של החקיקה הממשלתיות והצעות החוק ועדות ושל הכנסת חברי של הפרטיות הכנסת, משרדי את מנחה הממשלה הכנת לגבי החקיקה בנושאים בתחום אשר אחריותם ומסייעת בהתקנתה חקיקת של משרדי כל של המשנה הממשלה. כמו כן, ייעוץ וחקיקה יוזמת ומובילה הליכי חקיקה בנושאים אשר באחריות משרד המשפטים.

 

 ייעוץוחקיקה מסייעת ליועץ  המשפטי ממשלה והנחיות דעת חוות במתן משפטיות על לממשלה זרועותיה וגופיה. חקיקה וייעוץ עובדת זו במסגרת היועצים מול שוטף באופן המשפטיים במשרדי הממשלה וברשויות המוסמכות האחרות, בהכוונה משפטית-מקצועית ובקביעת מדיניות משפטית וחוקתי.

 

ייעוץ וחקיקה

דו"ח סיכום הפעילות השנתי של ייעוץ וחקיקה לשנת 2018 מתפרסם לראשונה, ביוזמת ובהכנת המחלקה לניהול ותפקידים מיוחדים בייעוץ וחקיקה, בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עו"ד רז נזרי. זאת כחלק ממגמה של הגברת השקיפות והנגשת מידע לציבור על אודות פעילותם של גורמים ממשלתיים בכלל, וגורמי הייעוץ המשפטי לממשלה בפרט. הדו"ח מאפשר לציבור הרחב להיחשף לעשייה הרבה, המגוונת והחשובה של ייעוץ וחקיקה, ללמוד על יעדיה ותפקידיה ועל אופן מעורבותה בקידום המדיניות הממשלתית.

 ייעוץ וחקיקה

 

 

 

 ייעוץ וחקיקה תחומי עשייה מרכזיים

 

ייעוץ וחקיקה

 

 

 

 

 

 

מה זה ייעוץ גירושין?

 

 

 

 

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה ייעוץ וחקיקה לשנת 2018: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד