Scan17-05-23 0912.tif
En

צור קשר

checked

חסיון עו"ד לקוח במסגרת עזרה משפטית - הליך המתנהל בבית המשפט האוסטרלי | חד"א 53029-03-17 בית המשפט באוסטרליה נגד ד"ר פיטר ליסי

כפני כבה' השופט ד"ר אוהד גוריון

בהליך וה התבקש בית המשפט בישראל. לפי הוק ונורה משפטית ביו מדינות, לסייﬠ לבית המשפט חﬠליון בניו סאות' ויילס "בית המשפט האוסטרלי". באמצﬠות תשאולו של המשיב וקבלת מידﬠ ומסמכים ממנו לצרכי הליך המתנהל בבית המשפט האוסטרלי.

שקלתי האם לחכריﬠ ﬠתה בטﬠנת החיסיון. הנם שלשיטתי חוק פורה משפטית מאפשר לבית משפט
זה לﬠשות כן בהתאם לדין הישראלי ראו למשל סﬠיף 8 לחוק. איני סבור כי יש לﬠשות כו בשלב
הנוכחי. המדובר בהליך רמתנהל באוסטרליה. ובטﬠנה לחיסיוו לפי הדין השוויצרי. שילובה של
מﬠרכת דינים שלישית, וו הישראלית, והכרעה בהתאם לה שעה שייתכן כי התוצאה תהיה שונה במדינה המבקשת.

דרג את הכתבהדירוג כתבה חסיון עו"ד לקוח במסגרת עזרה משפטית - הליך המתנהל בבית המשפט האוסטרלי | חד"א 53029-03-17 בית המשפט באוסטרליה נגד ד"ר פיטר ליסי: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
1 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד