חוק לקביעת גיל שינוי גיל תביעה לתיקון גיל בקשה לקביעת אבהות
צור קשר דיני משפחה וגירושין צור קשר

צור קשר

checked
צוואה וירושה דיני משפחה וגירושין צוואה וירושה
תוכן מרכזי בעמוד דיני משפחה וגירושין תוכן מרכזי בעמוד

טופס בקשה לקביעת גיל

 

 

לחץ על התמונה להורדת הקובץ

 

 


 

 

עו"ד ומגשרת מאיה רוטנברג העומדת בראש מחלקת דיני משפחה ברוטנברג, משרד עורכי דין, הינה בעלת ניסיון של מעל 15 שנים בתחום דיני המשפחה, מאחוריה ניסיון רב בניהול תיקי ירושות צוואות  ועזבונות וצוות עורכי דין בעלי מומחיות מגוונת בעולם המשפט.

מעוניינים להתייעץ? אנחנו כאן בשבילכם.

יצירת קשר עם עו''ד מאיה רוטנברג


באפשרותכם למלא את טופס יצירת הקשר ונחזור אליכם בהקדם.
ניתן להשיג אותנו באמצעים הבאים:

 

מאיה רוטנברג, עורכת דין

סניף תל-אביב צפון:

 

רחוב ראול ולנברג 18, מתחם CU (שוק צפון) מגדל C קומה 2 רמת החייל, תל-אביב.

ישראל     

 

מיקוד:  6971915 

 

טלפון:  03-6161535

 

פקס:  03-6161913   

 

נייד:    0544-705733

 

office@rotenberglaw.co.il

Maya Rotenberg, Adv.

North Tel-Aviv branch:

 

18 Raoul Wallenberg St., Building C, 2nd floor CU business park, Ramat Hachayal ,Tel-Aviv, Israel.

 

Zip Code: 6971915

 

Tel:       +972-3-6161535

 

Fax:   +972-3-6161913


Mobile:
+972-54-4705733

 

office@rotenberglaw.co.il

 

                                             

*
*
*
*

 

 

 

 

 

חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963*

סמכות לקבוע גיל (תיקון מס' 1)  תשנ"ה-1995
1.    הסמכות ליתן פסק דין הצהרתי בבקשה לקביעת גילו של אדם, תהיה בידי בית המשפט לעניני משפחה.
שינוי קביעת גיל
2.    נקבע גיל לפי חוק זה, רשאי אדם מעונין לבקש מבית משפט השלום שינוי הקביעה על סמך ראיות שלא היו לפני בית המשפט; אולם אם הוגשה הבקשה לשינוי קביעת הגיל על ידי אדם שלפי בקשתו נקבע הגיל, רשאי בית המשפט שלא להיזקק לראיות שהמבקש יכול היה להביא לפני בית המשפט בשעת הדיון בבקשה הקודמת.
ערעור בשופט אחד
3.    בערעור על פסק דין של בית משפט שלום לפי חוק זה ידון בית המשפט המחוזי בשופט אחד.
סטיה מדיני הראיות
4.    בדונו בקביעת גיל או בשינוי קביעת גיל לפי חוק זה רשאי בית המשפט לסטות מדיני הראיות אם, מטעמים שירשום, ראה לעשות כן לשם גילוי האמת.
דין גיל שנקבע
5.    נקבע גילו של אדם לפי חוק זה, יהא זה גילו לכל ענין.
הגדרות
6.    לענין חוק זה, "גיל" - לרבות גיל מינימלי, גיל מכסימלי ומתח גילים.
הזמנת פוקד
7.    הוגשה בקשה לקביעת גיל, או לשינויה, והדבר עשוי להשפיע על חובתו של אדם על פי חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב], ימציא בית המשפט העתק מן הבקשה לפוקד כמשמעותו באותו חוק (להלן - פוקד) ויזמינו להופיע כצד בבירור הבקשה. שר המשפטים, בהתייעצות עם שר הבטחון, יקבע בתקנות את סוגי הבקשות שעליהן תחול הוראה זו.
תיקון חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב]
8.    בתוספת לחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב] –
(1)   בסעיף 3 לאחר פסקה (2) יבוא:
(2א) נקבע לאדם מתח גילים רואים אותו לענין חובת שירות בטחון לפי חוק זה כמי שנולד באמצע התקופה של מתח הגילים;
(2)   בסעיף 4, במקום "מבית המשפט המחוזי" יבוא "מבית משפט השלום"; והמלים "לענין חוק זה" - יימחקו.
(3)   לאחר סעיף 4 יבוא:
(4א) נקבע גילו של אדם, או שונתה הקביעה, לפי חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963, רשאי הפוקד, אם לא הוזמן להופיע בבירור הבקשה כאמור בסעיף 7 לאותו חוק, לבקש מבית משפט השלום שינוי הקביעה, ורשאי הפוקד לעשות כן אף אם אין בידו ראיות נוספות על אלו שהיו בפני בית המשפט; בבירור בקשה זו רשאי הפוקד לחקור את האדם ועדים שהעידו בבירור בקשה קודמת לקביעת גילו או לשינויה.
(4)   סעיפים 6-9 בטלים.
בדיקות
9.    הוגשה בקשה לקביעת גיל או לשינוייה, ופוקד הוא צד לבירורה, חייב מי שמבקשים את קביעת גילו להיבדק כל בדיקה רפואית על-ידי ועדה רפואית לפי חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב], או בדיקה אחרת, שבית המשפט ימצא לנכון שייעשו - לשם קביעת הגיל; ורשאי בית המשפט לקבוע את הגיל אף על סמך מסקנות הבדיקה לבדן.
חובת שירות סדיר
10.  מי שגילו נקבע או שונה לפי חוק זה לאחר שנמצא כשר לשירות לפי חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב], ולא פוטר מחובת שירות סדיר או לא סיימו, ימשיך להיות חייב בשירות סדיר אף אם לא היה חייב בו על פי הקביעה או שינויה.
תיקון חוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953
11.  בסעיף 104 לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953 בסופו יבוא:
"אולם לא תהיה לו סמכות לקבוע גילו של אדם, אלא לצורך סעיף 72 בתחום מתח גילים שנקבע לפי חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963".
הוראות מעבר
12.  ענין שהיה תלוי ועומד בבית משפט או בבית דין ערב תחילתו של חוק זה, ינהגו בו כאילו לא היה חוק זה בתקפו.
תקנות
13.  שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי דין בהליכים לפי חוק זה.

צוואה אונליין

עריכת צוואה

כיצד עורכים צוואה? מהם הדגשים שחשוב לדעת בעת עריכת צוואה? עורך דין מומחה בצוואות וירושות מסביר אודות המסמך המשפטי החשוב כל כך הנקרא צוואה.

חוק הירושה

אישור עשיית צוואה

צו קיום צוואה

מהו צו קיום צוואה? מתנגדים לצוואה ? חלוקת עיזבון בהתאם לצוואה, מצריכה קודם לכן קבלת צו קיום צוואה. צו זה מעניק תוקף משפטי מחייב לצוואה ומצהיר על זהות היורשים וחלקם בעיזבון.

צו ירושה

כאשר אדם נפטר ללא צוואה, יש צורך בקבלת צו ירושה כדי לחלק את עזבונו. כיצד מגישים בקשה למתן צו ירושה? מה חשוב לדעת?

צוואה הדדית

צוואה הדדית היא צוואה משותפת של בני זוג, אשר מורישים את רכושם זה לזו. פנו אל עורך דין ירושה לעריכת צוואה הדדית.

נוסח צוואה לדוגמא

נוסח צוואה סטנדרטית דוגמא להורדה Sample Last Will and Testament Israeli Family law Hebrew doc download


דרג את הכתבהדירוג כתבה טופס בקשה לקביעת גיל: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
צור קשר דיני משפחה וגירושין צור קשר

צור קשר

checked
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד