En

צור קשר

checked

הליך הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור


הסכם חיים משותפים הוא צורה של הסכם משפטי שהושג בין בני זוג שבוחרים לחיות יחד (בין אם הם הטרוסקסואלים או הומוסקסואלים). במובנים מסוימים, ניתן להתייחס לזוג כזה כמו לזוג נשוי, כמו למשל בעת הגשת בקשה למשכנתא או הסדרת  מזונות ילדים. עם זאת, בכל הקשור בזכויות כגון זכויות קניין, פנסיה ו ירושה , הם בעלי מעמד שונה.

הליך הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור מהווה תיעוד חוזי לזוג שרוצה לחיות יחד על מנת להגן על עצמם מפני עלויות והתדיינות מיותרות במידה והחיים המשותפים שלהם יסתיימו. ידועים בציבור יכולים להסדיר בבירור את זכויות הקניין שלהם ואילו סידורים עשויים להיעשות לתמיכה כספית הדדית, טיפול בחובות , טיפול בילדים וכו '.

ההסכם גם, בדומה להסכם ממון , הקניית זכויות לבן הזוג האחד ברכוש בן הזוג האחר מבוססת על "חזקת השיתוף בין בני זוג" ולא חוק יחסי ממון, אם בני זוג החיים יחד אך אינם נשואים ולא רוצים שתחול עליהם "חזקת השיתוף", יש לערוך מסמך מפורש - הסכם לחיים משותפים, שהוא המקביל להסכם יחסי ממון בין בני זוג נשואים.. הוא מאפשר לאנשים הנוגעים בדבר לקבוע מראש מי ישמור על קניינו ביחס לנכסים ספציפיים ומה יקרה לנכסים שנרכשו במשותף אם הם ייפרדו, הסכם זה כשמו נועד לאגד את שני הצדדים בצורה מוסדרת.

יתרונות
בני זוג ידועים בציבור עשויים להיחשב כבעלי זכויות זה ברכושו זה של זה, במקרה של פרידה. בארצות הברית כ -15 מיליון זוגות מוסדרים מחותנים לפי נישואי חוזה בהסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור. הסכם חיים משותפים יכול לתת לכל צד מושג לגבי ציפיות היחסים עם האכיפה המשפטית, להגן מפני אובדן כספי או אובדן תמיכה פיננסית שהובטח על ידי בן/בת זוג. הסדר חוזי זה הוא רעיון טוב להסדרת חיים זוגיים ארוכי טווח, שכן, אם בני הזוג אכן נפרדים, יתכן ויכוח על מי מקבל את מה וההסכם מונע אי הבנות.  עם זאת, בתי המשפט רשאים לשנות מדי פעם או להתעלם מהוראות שנקבעו בהסכם חיים משותפים אם הם מרגישים שהם אינם מספקים בנסיבות העניין.

חסרונות ומגבלות
הסכמי חיים משותפים אינם נחשבים כמחייבים מבחינה משפטית באופן חקיקתי, בהליך הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור בדרך כלל בלתי ניתן להסדיר את כל הסוגיות המשפטיות שעלולות להתעורר, כך בנאמנויות, זכויות קניין וירושה.

הסכמי ממון 
ניתן להתייחס הסכמי חיים משותפים כסוג של הסכמי ממון, אלה נועדו לעתים קרובות להיחתם כאשר מתכוונים להגן על ממונו של בן זוג במקרה של סיום הנישואין בגירושין. המטרה של החוזה היא להשיג מידה של וודאות לגבי ה"נזק "הכספי אם הנישואין יסתיימו.

 

הסכם ידועים בציבור

בני זוג החיים כידועים בציבור יכולים לערוך הסכם  תקף בכתב הנחתם בידי שני הצדדים. הסכם לחיים משותפים מסדיר את חלוקת הרכוש במידה והזוגיות מסתיימת. ההסכם ניתן לאישור אצל נוטריון או בבית המשפט לענייני משפחה ובכך תוקפו יגבר לאכיפה ויקבל תוקף פסק דין אך אין חובה לעשות זאת.

שלבי ההליך הסכם לחיים משותפים
כדי שהסכם יהיה תקף יש צורך  לעשותו  בכתב ושני הצדדים נדרשים לחתום על המסמך, ואז לאשרו בפני נוטריון או בית משפט לענייני משפחה כדי שיקבל תוקף פסק דין (למרות שאין חובה והוא יהיה תקף כחוזה) , מומלץ לעשות כן, בלווי עורך דין.

צוואה או ירושה והסכם לחיים משותפים
הסכם לחיים משותפים מסדיר כיצד יש לחלק נכסים של בני זוג, ניתן להוריש רק נכסים וכספים השייכים לבן/בת זוג או את חלקם בנכסים משותפים. הסכם החיים המשותפים משפיע על היקף עזבון כל בן/בת זוג שיחולקו  על פי צוואה או כללי חוק הירושה אם השייכות אינה מוגדרת לפי הסכם.

דרג את הכתבהדירוג כתבה הליך הסכם לחיים משותפים בין ידועים בציבור: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד