En

צור קשר

checked

הסכם ממון לפני נישואין הפרדה רכושית מלאה | עמ"ש 46612-10-12; בע"מ 1381/14 פלונית נ' פלוני

הסכם ממון לפני נישואין

 

הסכם ממון טרם נישואים שאושר בבית המשפט

בני הזוג נישאו והתגרשו לפי פסק גירושין בבית משפט לענייני משפחה ולהם שני ילדים משותפים, בין הצדדים נחתם הסכם ממון טרם נישואיהם. להסכם הממון הקובע הפרדה רכושית מלאה, ניתן בבית המשפט לענייני משפחה במחוז ת"א אישור על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג-1973. במעמד אישור ההסכם, ניתן תוקף לסעיפים 2, 4, 5, 6 להסכם הממון, כאשר תוקף האישור מיום הנישואין, וכן ניתן תוקף של פסק דין לסעיפים 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11 להסכם הממון.

 

הסכם ממון להפרדה רכושית מוחלטת
בן הזוג, הנתבע, שהיה הצד העשיר ובעל הממון ביחסי הזוגיות, טען בכתב ההגנה כי עקב חששו שבת זוגתו – גרושתו וידועה בציבור דאז, מעוניינת בקשר איתו בשל כספו, ועל מנת להפיס את דעתו בעניין זה, הבהירה בת הזוג, עוד מראשית יחסיהם, כי היא מסכימה להחיל על יחסיהם משטר של הפרדה רכושית מוחלטת. בת הזוג הצהירה כי תהיה מוכנה לחתום על הסכם ממון שיסדיר ויעגן את עקרון הפרדת הרכוש המוחלטת בין הצדדים, עקרון שהיה מוסכם עליה.

 

תביעה לביטול אישור הסכם ממון לפני נישואין
האישה, בת הזוג המערערת, הגישה תביעה כנגד בן זוגה, בעלה לשעבר בה ביקשה לבטל את אישור בית המשפט של הסכם הממון שנחתם טרם הנישואין, התביעה- לבטל את הסכם הממון ולהחיל את חזקת השיתוף על מסגרת היחסים הרכושיים בין בני הזוג קודם לנישואין ואת איזון המשאבים מיום הנישואין, ביטול תוקף הסכם הממון שנחתם באופן בו תזכה האישה בעין או לחילופין בשווי, של מחצית מרכוש בן הזוג.


 

הסכם ממון לפני נישואין עם בן זוג עשיר
בכתב התביעה נאמר שהמשיב הינו אחד מעשירי העולם והונו רב מאוד כשאת החלק המכריע של הונו עשה המשיב ב-9 השנים האחרונות שהיה ביחד עם בת הזוג, בתחילה כידועים בציבור ואחר כך כבני זוג נשואים.


הסכם ממון לפני נישואין – נישואים פרק ב'
לטענת בן הזוג לאחר שהתגרש מאשתו הקודמת, נערכו טיוטות ראשונות של הסכם ממון, וזאת לאחר מו"מ ארוך של כחצי שנה לחתימה על הסכם ממון בזמן שהיו ידועים בציבור. במהלך תקופה זו, נפגשה גרושתו בת זוגתו שהייתה ידועה בציבור דאז והתייעצה עם אנשי מקצוע שונים ובהם עורכי דין מומחים להסכמי ממון, ולאחר שבת הזוג קיבלה יעוץ משפטי וייצוג עצמאי ונפרד מאת עו"ד הסכם ממון, עד שנחתם ואושר הסכם הממון בהסכמה חופשית ובהבנה מלאה ובלא כל הטעיות.

 

הסכם טרום נישואין טענות לביטולו
בת הזוג, טענה כי הסכם הממון אינו תקף, בטל מעיקרו, נאמר בהסכם הממון על הפרדת רכוש מוחלטת בין הצדדים, הם לא נהגו בפועל בדרך זו, אלא הסכימו לנהוג בדרך של שיתוף ברכוש. בני הזוג לא קיימו את הסכם טרום הנישואין.


אישור הסכם הממון בבית המשפט לענייני משפחה, הושג תוך הטעיה ומרמה חמורים ביותר של בית המשפט ע"י בן הזוג, שהסתיר עובדות מבית המשפט והצהיר בהסכם הממון אמירות שקריות.


אישור הסכם טרום הנישואים בשקר, בן הזוג טען שהצדדים בתחילת מערכת יחסיהם ואין להם רכוש משותף אך הם היו ידועים בציבור כשלוש וחצי שנים והיה להם רכוש משותף והון רב. 


בן הזוג, בדרכי מרמה, בחוסר תום לב ובערמה הטעה את בת הזוג להאמין כי אין לה כל זכויות קיימות ולפיכך אינה מוותרת בהסכם הממון על דבר, אלא רק זוכה ממנו.

 

האם לבית המשפט לענייני משפחה סמכות לאשר הסכם הממון כשבני הזוג  טרם נישאו?
האישה טענה לחוסר סמכות בית המשפט לענייני משפחה שאישר את הסכם הממון כשהצדדים טרם נישאו זה לזה ולכן נטען לבטלות מעיקרו של ההסכם, בית המשפט קבע כי טענה זו לא הועלתה בכתב התביעה המקורי ובקשתה של האישה לתקן את כתב התביעה ולהוסיף עילת חוסר סמכות ביהמ"ש למשפחה לאשר הסכם טרום נישואים כשבני הזוג לא התחתנו רשמית נדחתה ע"י כבוד הרשמת סנונית פורר ועל החלטתה זו לא הוגש ערעור בפניו.


בני זוג שציפו למועד נישואין והייתה להם כוונה להינשא יכולים להתקשר בהסכם ממון מחייב ותקף ולהביאו לאישורו של בית המשפט
במעמד אישורו של הסכם טרום הנישואים היו בני הזוג בעלי כוונה להינשא, ואף קודם לכן כעולה מעדויותיהם ושל עורכי דין  הסכם הממון. בני הזוג היו בעלי כוונה להינשא, כאלו שצפו נישואין, בניגוד לבני זוג השוללים במפורש אפשרות להינשא.
במקרה זה לבני הזוג הייתה כוונה להינשא זו לזו וכך עולה מהעדויות, והם אף נישאו בפרק זמן של פחות משנה ממועד אישור הסכם הממון, ובני זוג שצפו גם פני נישואין והייתה להם כוונה להינשא, כפי שבענייננו, יכולים להתקשר בהסכם ממון מחייב ותקף ולהביאו לאישורו של בית המשפט.

 

הסכם הממון תקף מכוח דיני החוזים בת הזוג פועלת בחוסר תום לב לאחר קבלת הכספים
הסכם הממון תקף מכוח דיני החוזים, ההסכמות החוזיות שבין הצדדים להסכם הממון שרירות וקיימות גם באותם מקרים בהם בית המשפט אינו מאשר את ההסכם ממון. האישה עתרה ביחד עם בן זוגה, בעלה לעתיד, בבקשה משותפת לאשר את הסכם הממון, ולכן, היא מנועה מלהעלות את טענתה כי בית המשפט נעדר סמכות לאשרו וזאת גם מכוח דוקטרינת תום הלב, האישה הגישה את התביעה לביטול הסכם טרום הנישואין לאחר שקיבלה את כל הכספים, ואף מעבר, על פי הסכם הממון.

 

האם בת הזוג הייתה ידועה בציבור טרם חתמה על הסכם הממון לפני הנישואין?

בפסק הדין בבית המשפט לענייני משפחה, נקבע כי לא ניתן להגדיר את מעמדם של בני הזוג טרם אישור הסכם הממון כבני זוג ידועים בציבור, מכיוון שגאו במגורים משותפים תקופה קצרה של שנה וחצי, תקופה שאינה מספיקה לקביעת שיתוף ברכוש. כמו כן, בת הזוג לא הוכיחה כוונת שיתוף בנכסים אלו או אחרים.

 

האם בת הזוג הוטעתה בחתימת הסכם הממון לפני הנישואין?

בית המשפט לענייני משפחה דחה את טענות בת הזוג לגבי טעות או הטעיה בחתימת הסכם הממון לפני הנישואין הן מבחינת הדין והן מבחינה עובדתית כעולה מהראיות אשר תבאנה לביטול הסכם הממון טרום הנישואים. ביהמ"ש קבע כי האישה בחרה באפשרות של הפרדה מוחלטת מדעת ומרצון חופשי  תוך וויתור על כל טענות לגבי זכויות ורכוש של בן זוגה שנרכשו קודם לתחילת הקשר ביניהם, במהלך הקשר, בין אם יינשאו ובין ייפרדו . רק בעקבות הסכמת בת הזוג להפרדת רכוש מוחלטת, נוהל המו"מ באשר לזכויותיה לפיצויים במקרה של הפסקת הקשר.

 

ביטול הסכם ממון לפני נישואין - טענות לעושק ו/או לסתירה של תקנת הציבור

בית המשפט דחה את הטענות לעושק ו/או לסתירה של תקנת הציבור בחתימה על הסכם הממון לפני הנישואין, וקבע כי בת הזוג קיבלה על עצמה, כתנאי מוקדם, את דרישת בן זוגה להסכם ממון להפרדה מוחלטת ברכוש, ולאחר ניהול מו"מ קשוח באמצעות עורכי דין להסכם ממון , כך שלא ניתן לאפשר לה להתכחש להסכמותיה המפורשות, בדיעבד, בוודאי כאשר לא הוכחה כל טעות ו/או הטעיה המצדיקים את ביטול הסכם הממון שנחתם לפני הנישואין.

 

האם אי מתן אישור בית המשפט למשפחה לחלק מהסעיפים בהסכם הממון, מבטל את התוקף של הסכם ממון לפני הנישואין?
בית המשפט לענייני משפחה המאשר הסכם ממון לפני נישואין מאשר את אותן הוראות העוסקות בהסדרת ענייני הרכוש ביום פקיעת הנישואין והוראות שאינן כאלה אינן מצריכות את אישור בית המשפט למשפחה על פי חוק יחסי ממון כתנאי לתוקפו.

אין משמעות משפטית לכך שחלק מסעיפי הסכם הממון אושרו מכוח חוק יחסי ממון וחלק מכוח חוק בית המשפט לענייני משפחה. אי מתן אישור על פי חוק יחסי ממון לחלק מהסעיפים בהסכם הממון, אינו מבטל את תוקף הסכם ממון טרום הנישואין כולו, לרבות הסעיפים אשר אושרו בהסכם ממון.
לא נפל כל פגם בהליך האישור של הסכם טרום הנישואין באופן המחייב את ביטול פסק הדין שאישר את ההסכם ממון.
 

ערעור על הליך אישור הסכם הממון לפני נישואין
האישה המערערת על תוקף הסכם טרום הנישואין לא ערערה על הליך אישור הסכם הממון בבית המשפט לענייני משפחה בסמוך ולאחר אישורו של הסכם הנישואין ואין אפשרות לעשות כן במסגרת טענותיה בתביעה זו. קיימת חזקת התקינות המנהלית ובית המשפט לענייני משפחה מכוחו של חוק יחסי ממון, מוסמך היה לאשר את ההסכם ממון אשר הצדדים חתמו עליו והגישו בקשה מוסכמת לאישורו בבית המשפט למשפחה.    

 

גם אם בית המשפט טעה מבחינת מועד אישור הסכם הממון לפני הנישואין, לא ניתן לתבוע ביטול אישור ההסכם
על פי ההלכה הפסוקה "טעות" של בית המשפט היא בגדר סמכותו ואינה יכולה להוות פעולה של חוסר סמכות המביאה לביטול אישור ההסכם. גם אם נרחיק לכת ונקבל את טענת בת הזוג כי בית המשפט "טעה" מבחינת מועד אישור ההסכם הממון (קודם לנישואי הצדדים ואולם בכפוף לנישואין). עם נישואי הצדדים בפועל נשמטת טענת המערערת כאילו הצדדים לא צפו פני נישואין במועד בו אישר בית המשפט את הסכם הממון.

 

האם בת הזוג שקיבלה מיליוני ש"ח על פי הסכם הממון הייתה צריכה להחזיר את הכספים?
אלמלא קיבלה בת הזוג את תנאיו, בבהסכם להפרדה מלאה ומוחלטת של הרכוש והזכויות, טרם הנישואין, מהלך הנישואין, לגבי כל התקופה מלפני ההיכרות עם בן הזוג והתקופה לאחר הגירושין, כאשר הצדדים עתרו במשותף לאשר את ההסכם על פי חוק יחסי ממון ונהגו על פי הוראותיו במהלך השנים לאחר אישורו של הסכם הממון שנחתם לפני הנישואים והסתמכו על הוראותיו, כאשר האישה הרוויחה מהסכם הממון הנאה כלכלית משמעותית בת הזוג קיבלה מיליוני ש"ח על פי הסכם הממון, ולא הציעה להחזיר את הסכומים שקיבלה, לבן זוגה, כאשר תביעתה היא לביטול הסכם הממון, וזאת כאשר בן הזוג לא היה נכנס כלל למו"מ לקראת חתימת הסכם הממון שבעיקרו בא לדאוג לזכויות המערערת היה והצדדים ייפרדו

הסכם ממון שהושקעה בו מחשבה רבה, שנעשה על-ידי מיטב עורכי הדין
מדובר בהסכם ממון לפני נישואין, לאחר מכן פעלו בניי הזוג בהסתמך על הסכם טרום נישואין זה, והאישה קיבלה מבעלה לאחר הפרידה את הסכומים שלהם הייתה זכאית על פי הסכם הממון, סכומים של עשרות מיליוני ₪. זהו הסכם ממון שנחתם לפני הנישואין והושקעה בו מחשבה רבה, ההסכם נעשה על-ידי מיטב עורכי הדין בשיתוף הצדדים, לאחר שהוחלפו טיוטות ונעשו תיקונים.
עקב הסכם הממון והסכמת בת הזוג לתנאי של ההפרדה הרכושית המוחלטת, נישא המשיב למערערת ונכנס עמה למערכת של חיים משותפים     
הסכם נישואין זה מפרט בפרטי פרטים את עניין הפרדת הרכוש המלאה והמוחלטת, לגבי כל רכוש ובכל ציר של זמן, תוך פירוט הנכסים והזכויות להם זכאית המערערת במקרה של סיום החיים המשותפים, ותוך הדגשה שהמערערת מוותרת בכך על כל דרישה ו/או תביעה כלפי המשיב לגבי כל רכוש ו/או זכויות.  

 

 

 

להורדת פסקי הדין:

דרג את הכתבהדירוג כתבה הסכם ממון לפני נישואין הפרדה רכושית מלאה | עמ"ש  46612-10-12; בע"מ  1381/14 פלונית נ' פלוני: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד