En

צור קשר

checked

תקנות והוראות לרישום נישואין

העורכים לפני נישואיהם "הסכם ממון" להסדרת חלוקת נכסיהם, יש להקפיד אצלם כדלהלן:

·         איש ואשה הבאים להרשם לנישואין, ונערך ביניהם "הסכם ממון", יצרף מורשה הנישואין עותק ממנו לתיק הנישואין, ובנוסף יידע את עורך החו"ק שיש הסכם ממון בין בני הזוג, כדי שיעשה קנין סודר עם החתן ועם והכלה בין הקידושין לנישואין על ההסכם הנ"ל, כפי ההלכה.

·         מורשה הנישואין לא יאשר הסכם שיש בו פגמים הלכתיים. מקרים אלו – ישלח אל בית הדין הרבני.

·         ע"פ החוק האזרחי חוק יחסי ממון תשל"ג, פרק א סעיף 2 ,הסכם ממון טעון אישור בית הדין הדתי שלו סמכות השיפוט בענייני הנישואין והגירושין של בני הזוג, או אישור בית המשפט לעניני משפחה. כמו כן, הסכם ממון שנכרת לפני הנישואין או בשעת עריכתם, יכול אימות מורשה הנישואין לבוא במקום אישור בית הדין או בית המשפט.

·         הרב מורשה הנישואין יאמת את הסכם ממון, או תיקון להסכם ממון שכבר נעשה, אך רק כשהללו מוגשים לפניו בכתב.

·         נוסח אימות הסכם ממון של הרב מורשה הנישואין יהיה בנוסח דלהלן: "הצדדים הופיעו בפני, לאחר שחתמו בפני העדים הנ"ל. ולאחר שנוכחתי כי הצדדים עושים את ההסכם בהסכמה חפשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו, ולאחר שאימתו בפני את חתימותיהם, ע"פ סמכותי החוקית לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג ה'תשל"ג פרק ראשון סעיף 2 ג, הריני מאשר את ההסכם הנ"ל". לאחר נוסח זה יוסיף את חתימתו.

·         אין לאשר "הסכם ממון" לאחר הנישואין. הביאו בני הזוג הסכם ממון שנערך לאחר נישואיהם, יש להפנותם אל בית הדין הרבני האיזורי.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה תקנות והוראות לרישום נישואין: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד