En

צור קשר

checked

ארבעת השלבים בהוכחת שיתוף רכושי בין ידועים בציבור בבית המשפט | תלה"מ 8884-11-18 ע.פ. נ' ש.ש.

חלוקת רכוש בין בני זוג ידועים בציבור

פרידה בין ידועים בציבור, מעלה את נושא יחסי הממון, כוונת השיתוף בין בני הזוג. מה קורה כאשר בני זוג שחיים כ"ידועים בציבור" משך שנים  ומחליטים להיפרד ואחד מבני הזוג מעוניין לחלק את הרכוש שווה בשווה, על בן הזוג להוכיח במידת הוכחה גבוהה את כוונת השיתוף, כלומר שבני הזוג התכוונו לשתף את הנכסים ביניהם באופן שוויוני.

 

מה מלמד על כוונת שיתוף בין ידועים בציבור? 
כיצד בית המשפט קובע אם הייתה כוונת שיתוף בין בני הזוג? בית המשפט יבחן את משך הקשר ואורך התקופה של המגורים המשותפים בין בני הזוג,ומקורות המימון של הנכסים, שותפות בהשגת מקורות פרנסה והכנסה, גידול משותף של ילדים וכד'

 

  

ארבעת השלבים בהוכחת שיתוף רכושי בין ידועים בציבור בבית המשפט

 

הדרישות להוכחת כוונת שיתוף ביחס לדירת בן/בת זוג לשעבר

בהליכים רכושיים בין בני זוג ידועים בציבור על  בן הזוג התובע שיתוף ברכוש להוכיח מספר דברים בפני בית המשפט:

 

שלב ראשון:  הוכחת ידועים בציבור כבני זוג נשואים

בן הזוג המבקש לתבוע זכות רכושית מכוח חוק יחסי ממון נדרש להוכיח כי בני הזוג היו "ידועים בציבור כבני זוג נשואים". לא ניתן לטעון לשיתוף רכושי והתביעה אם בני הזוג אינם ידועים בציבור, התביעה הרכושית תימחק על הסף.  

לאחר הוכחת סטאטוס ידועים בציבור, בית המשפט יבדוק מדוע הצדדים  לא מיסדו את הקשר בנישואין? לשאלה משמעות משפטית וראייתית שכן יש לשלול את ארעיות הקשר ביניהם או היות הקשר בין בני הזוג בלתי מחייב באופן ששולל אפריורית האפשרות להחיל על הצדדים "כוונת שיתוף רכושית"

 

בחינתה של כוונת הצדדים צריכה להיות הקשרית בשים לב למכלול הנסיבות בכל מקרה ומקרה, ובכלל זה לשאלת "מיסוד" הקשר או "אי מיסודו". את התשובה לשאלה מה הייתה כוונת הצדדים, יש לתת גם בהתאם לנסיבות הרלוונטיות לתקופה שבה נוצר והתהווה הקשר הזוגי.

 

השלב השני: סוג הנכס

המבחן מתמקד בסוג הנכסים הנתבעים – במקרה של נכס משפחתי מובהק כגון דירת המגורים בה גרו הצדדים, הנטל מופחת לעומת נכס חיצוני או נכס עסקי (הלכת סלם נ' כרמי)

 

השלב השלישי: האם התקיימה הסכמהמפורשת הנוגעת להסדר הרכושי ?

בחינה עובדתית של עיצוב ההסדר הרכושי החל על נכסיהם של הצדדים והמניעים לכך ומענה לשאלה האם התקיימה מערכת הסכמית מפורשת הנוגעת להסדר הרכושי. הסכם בעל פה או בכתב ו/או אמירות מפורשות בין הצדדים בהקשר לשיתוף רכושי. מבחן זה נובע מהאוטונומיה של בני הזוג לעצב את הן את הקשר הזוגי והן את ההסדר הרכושי ביניהם כאוות נפשם וכרצונם. המבחן נובע מהזהירות שלא לכפות על הצדדים הסדר של שיתוף רכושי מקום בו בני-הזוג בחרו שלא להחיל על עצמם הסדר שיתוף רכוש.

 

השלב הרביעי: האם יש מקום להכיר בחזקת שיתוף נכסים בין בני זוג,  כמסגרת נורמטיבית ערכית שבית המשפט מחיל על הצדדים אף אם הם עצמם לא הסכימו 

בחירת הצדדים שלא להינשא במכוון, הגם שאין בה כדי לשלול כוונת שיתוף, הצהרות, מכל סוג, על אופיו של הקשר הזוגי, יכולות להצטרף לנסיבות המעידות על אותה כוונת לשיתוף, גם  בנכסים הספציפיים, ולו באופן נסיבתי. באם מגיע בית המשפט למסקנה שאין הסדר מפורש כאמור בין בני הזוג,  אזי יש לבחון בשים לב לעיקרון תם הלב המחיל על המערכת ההסכמית בין הצדדים ערכים  של צדק, יושר, הגינות ושוויון, האם יש מקום להכיר בחזקת שיתוף נכסים בין בני זוג,  כמסגרת נורמטיבית ערכית שבית המשפט מחיל על הצדדים אף אם הם עצמם לא הסכימו  על קיומה במפורש במהלך חייהם המשותפים.  

 

 

 פסד שעוסק ביחסי שיתוף בין ידועים בציבור

 

תביעת ידוע בציבור לחלוקת רכוש נסיבות המקרה 

בן הזוג הגיש תביעה כנגד הידועה בציבור, בטענה כי יש להצהיר עליו כבעלים של מחצית הזכויות בדירה שרשומה במלואה על שם בת הזוג כל תמורתה שולמה על ידי הנתבעת - בת הזוג.הדירה נרכשה באמצעות כספי הלוואת משכנתא שנטלה בת הזוג  לבדה בהיות אם חד הורית.

 

התביעה של בן הזוג לחלקו בדירת בת הזוג הדירה הוגשה בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג  בהיותו  "ידוע בציבור" של בת הזוג הנתבעת כ12 שנים. לטענתו מעבר להלוואת המשכנתא מומנה רכישת הדירה גם על ידו ממקורות פרטיים והיא נרכשה כאשר הצדדים  חיו כבני זוג לכל דבר ועניין. לטענתו של בן הזוג, מדובר בדירה שהיא  פרי מאמץ ועמל שהושקע על ידו.

 

בת הזוג הכחישה שהצדדים היו ידועים בציבור כבני זוג ולדבריה התקשרו בקשר זוגי למטרת הבאת ילדים משותפים לעולם בלבד. הקשר בין בני הזוג  פרידות ארוכות, לא רציף אך ארוך שנים. מעבר לכך, הם לא צברו כל רכוש במשותף, אלא  שמרו על הפרדה רכושית מוחלטת ביניהם. כיום, למעט הילדים המשותפים אין דבר שמחבר  או קושר את בני הזוג אחד לשני.

בת הזוג טוענת כי רכשה הדירה בעצמה ואת תכולת הדירה וריהוטה ללא כל עזרה מצד בן הזוג אין ולא היה כל שיתוף רכושי  או כוונת שיתוף בין הצדדים, הדירה שולמה באמצעות כספים  שהיו בבעלותה ובאמצעות כספי הלוואת משכנתא אותה היא שילמה לבדה במהלך כל החיים  המשותפים ועד בכלל.

 

 

 

 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד