En

צור קשר

checked

בחינת מהות הקשר הזוגי בין ידועים בציבור | תמ"ש 53292-01-13

יש להתחשב בכל מקרה ומקרה בטיב הקשר הזוגי, בנסיבותיו ובכוונות  המונחות בבסיסו, תוך בחינת האפשרויות שעמדו בפני בני-הזוג למיסוד הקשר הזוגי  מחד-גיסא ומידת האפשרות של כל אחד מבני-הזוג לניתוק הקשר מאידך-גיסא. יש ליתן  משקל נכבד לאוטונומית-הרצון של בני-הזוג בעיצוב הקשר הזוגי ביניהם ובקביעת  ההסדר הרכושי החל על נכסיהם.

 

הסכם ממון - לטענת הנתבע, נחתם בין הצדדים בשלב מוקדם הסכם ממון הקובע הפרדה רכושית ביניהם. העותק החתום נשאר אצל התובעת שהעלימה אותו, אין לו עותק, אך יש ראיות נסיבתיות שהיה הסכם ושהתנהלו כל השנים בהתאם לו. כל אחד מהם שמר על רכושו לפני הקשר, כל אחד מהם הגיע לאחר גירושים קודמים ועם רכוש נצבר. התובעת מכרה את דירתה הקודמת, ורכשה דירה אחרת חדשה, בנפרד ממנו ולא במשותף, וגם את מה שנצבר בתקופת החיים המשותפים ראו כרכוש נפרד.

 

 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד