En

צור קשר

checked

שאלון מפורט לידועים בציבור (107) להורדה

טופס ידועים בציבור להורדה

לחצ/י על התמונה להורדת הטופס↓

 

 

ידועים בציבור

 

שאלון לידועים בציבור
טופס שאלון זה מאפשר לבחון את מעמדם של בני זוג כידועים בציבור באמצעות שאלון, לעניין חובות וזכויות במוסדות ציבוריים. יש למלא שאלון לידועים בציבור לצרף את המסמכים הנדרשים ולשלוח בדואר לסניף המוסד הקרוב למקום מגוריכם. השירות ניתן ללא תשלום.

 

קבלת מעמד של ידועים בציבור
מדוע כדאי לקבל הכרה רשמית של מעמד ידועים בציבור? בני זוג המקיימים חיי משפחה ומבקשים לקבל מעמד של ידועים בציבור. מעמד רשמי זה עשוי להשפיע על תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח הבריאות לביטוח הלאומי וכמו כן על זכאותכם לקצבאות השונות של הביטוח הלאומי.


אלו מסמכים נדרשים להכרה כידועים בציבור ?


תצהירים בכתב מאנשים שיכולים להעיד שבני הזוג מקיימים משק בית משותף.


מסמכים או תיעוד על מקרים בהם הופעתם בציבור יחד כבני זוג.


הסכם ממון בין ידועים בציבור


צוואה המעידה על רכוש משותף


 אישור על תהליך הכרה כידוע בציבור המתנהל בבית משפט.


אישור על בעלות בני הזוג ברכוש משותף.


אישורים על ניהול משק בית משותף: הוצאות ניהול הבית בכתובת המגורים.


מסמכים על קבלת גמלה כלשהי מגוף ציבורי.

 

שינוי במעמד בין ידועים בציבור


בני זוג שהוכרו כידועים בציבור וחל שינוי במעמדם, מתבקשים להצהיר על כך בכתב בסניף המוסד לביטוח לאומי הסמוך למקום מגוריהם.

 

יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד