En

צור קשר

checked

אגרות הרשם לענייני ירושה

בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהגשה לא מקוונת - אגרת פתיחת בקשה  497.00 ₪
 
בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בהגשה מקוונת - אגרה מופחתת לפתיחת בקשה מקוונת  422.00 ₪
 
בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה - הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום)  130.00 ₪
 
בקשה לצו ירושה וקיום צוואה - אגרת פתיחת בקשה (שובר כחול) 994.00 ₪
 
בקשה לצו ירושה וקיום צוואה - הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום)  130.00 ₪
 
בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה  497.00 ₪
 
עשיית צוואה בפני רשם לענייני ירושה  233.00 ₪
 
הפקדה של צוואה  105.00 ₪
 
עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לענייני ירושה  27.00 ₪
 
העתק מאושר מכל מסמך/צו שניתן בתיק הרשם לענייני ירושה - בולי הכנסה של 5.10 ש"ח לעמוד  5.10 ₪
 
התנגדות למתן צו ירושה או צו קיום צוואה  956.00 ₪
 
כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בסעיפים שפורטו לעיל כולל הגשת בקשה מתוקנת  233.00 ₪
בקשה למינוי מנהל עזבון  497.00 ₪
דרג את הכתבהדירוג כתבה אגרות הרשם לענייני ירושה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד