En

צור קשר

checked

תעריפי אגרות הרשם לענייני ירושה

סוג בקשה תאריך תחילת תוקף סכום אגרת רשם סכום אגרת פרסום סכום אגרת פיקוח על מנהלי עיזבון
בקשה לצו ירושה 1/1/2016 498 130 433
בקשה לצו קיום צוואה 1/1/2016 498 130 433
בקשה לצו ירושה וקיום צווא 1/1/2016 996 130 433
צו ירושה ומינוי מנהל 1/1/2016 996 130 433
קיום צוואה ומינוי מנהל 1/1/2016 996 130 433
בקשה מקוונת-צו ירושה 1/1/2016 423 130 433
בקשה מקוונת-צו קיום צוואה 1/1/2016 423 130 433
התנגדות 1/7/2016 947 0 0
בקשה להוספת פרטים בצוואה 1/1/2016 233 0 0
בקשה להוספת פרטים בצו קיו 1/1/2016 233 0 0
בקשה לקבלת צוואה בהעתק 1/1/2016 233 0 0
בקשה להסכם חלוקת עזבון 1/1/2016 233 0 0
בקשה להמצאת צוואה מקורית 1/1/2016 233 0 0
בקשה לעיכוב הליכים 1/1/2016 233 0 0
מינוי מנהל עזבון 1/1/2016 498 0 433
בקשה למינוי מנהל זמני 1/1/2016 498 0 433
תיקון צו ירושה 1/1/2016 498 0 0
תיקון צו קיום צוואה 1/1/2016 498 0 0
ביטול צו ירושה 1/1/2016 498 0 0
ביטול צו קיום צוואה 1/1/2016 498 0 0
הוכחת מוות 1/1/2016 233 0 0
עשיית צוואה 1/1/2016 233 0 0
בקשת צו ירושה מתוקנת 1/1/2016 233 0 0
בקשת צו קיום צוואה מתוקנת 1/1/2016 233 0 0
בקשה מתוקנת 1/1/2016 233 0 0
בקשה אחרת 1/1/2016 233 0 0
הפקדת צוואה 1/1/2016 105 0 0
העתק צו (לכל עותק) 1/1/2016 5.12 0 0
להארכת מועד להגשת התנגדות 1/1/2016 233 0 0
החזרת צוואה 1/1/2015 0 0 0
תיקון טעות סופר בצו 1/1/2015 0 0 0
בקשה לעיון בתיק 22/12/2014 27 0 0
פטור מאגרה 1/1/2014 0 0 0
הוצאות פרסום 1/7/2008 130 0 0
דרג את הכתבהדירוג כתבה תעריפי אגרות הרשם לענייני ירושה: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד