En

צור קשר

checked

אבהות: קביעת ההורות במרשם האוכלסין | תמש 31471-04-15

פסק דין קביעת אבהות

 

 

מן הראיות שהוצגו, מצאתי כי אכן הוכח קשר אבהות עם הקטין ו/או חיים משותפים של  הצדדים טרם הורייתו.

בני הזוג הציגו שטר  חתונה, תמונות מחתונתם וכן מסמכי בית הדין הרבני האזורי בחיפה לפיהם התגרשו בגט לחומרא.

עפ"י נהלי משרד הפנים "נוהל הוספת פרטי אב לקטין תושב ישראל הרשום במרשם  האוכלוסין" מספר:2.2.0007 ,ככל ומוגשת בקשה על ידי שני ההורים, בתוך שנה ממועד  לידת הקטין, ניתן לרשום האבהות על פי הודעתם )בכפוף לסמכות פקיד הרישום לדרוש  ראיות במקרה של חשש(.  הבקשה אמנם הוגשה תחילה על ידי האם )כפי הנראה בשל מחלוקות /סכסוך בין הצדדים  באותו המועד( אולם, סמוך לאחר הגשתה, ניתנה הסכמת האב.

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה אבהות: קביעת ההורות במרשם  האוכלסין | תמש 31471-04-15: 5 כוכבים
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
2 מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד