En

צור קשר

checked

תביעה על פי חוק קביעת גיל


 

מבקשים              י.ב.

ע״י ב״כ עו״ד נתן מלסה

משיב                   היועץ המשפטי לממשלה משרדי ממשלה

באמצעות פרקליטות מחוז דרום

פסק דין

עניינו של ההליך שבכותרת תביעה על פי חוק קביעת גיל תשכ״ד- 1963.

1.                  לפניי תובענה לתיקון גיל אשר הוגשה ביום 7.5.2019 ע״י המבקשת, הגב׳ י.ב..

2.                  גב' ב' רשומה במשרד הפנים כמי שנולדה בתאריך 12.6.1964 ועותרת להצהיר כי נולדה בתאריך 12.6.1956, דהיינו מבוגרת בשמונה שנים מגילה הרשום.

3.                  על פי האמור בבקשה ובשאלון שצורף לה:

א.                  המבקשת שהינה אלמנה, עלתה לישראל בשנת 1981, נישאה בתאריך 23.3.1983 ונולדו לה שישה ילדים : א' )יליד 16.7.1983), ב' )יליד 27.2.1985),

ה' )ילידת 5.7.1989), י' )ילידת 5.7.1989) ר' )יליד 4.4.1992) ות' )ילידת 13.10.1997).

ב.                  למבקשת 8 אחים )חלקם אחים למחצה, מאותו אב): האחות הבכורה מ' ז״ל והאח ק' ז״ל, ס' שיבדל״א, ה', ע', א', א'. המבקשת הינה הצעירה מבין אחיה.

ג.                    המבקשת ציינה כי עובר לעלייתה ארצה, בעודה מפליגה באוניה, נרשם ע״י עובדי הסוכנות היהודית בשוגג כי היא בת 17, על אף שהדגישה בפני נציגי העלייה כי הינה בת 25 שנים.


ד.                  בבקשה צוין כי במקום הולדת המבקשת (אתיופיה) לא נהוג להנפיק תעודות ולפיכך אין לה תעודת לידה, פנקס משפחה או תעודת נישואין.

ה.                  המבקשת טוענת כי לוח השנה האתיופי אינו תואם את לוח השנה הלועזי, תאריך לידתה על פי הלוח האתיופי הינו 12.10.1948, הזהה לתאריך 12.6.1956 על פי הלוח הלועזי, הנוהג בישראל.

ו.                    המבקשת הצהירה כי נסיבות החיים התובעניים הכוללים התאקלמות, הקמת משפחה ועבודה, לא איפשרו לה לטפל בתיקון גילה. לטענתה, לפני כשנה החליטה לטפל בנושא זה, אך באותה תקופה בעלה חלה וכל עיסוקה התמקד בטיפול בו.

למרבה הצער בעלה נפטר בתאריך 8.7.2018 ולאחר מכן שבה לטפל בענין תיקון גילה.

4.                  באת כוח היועמ״ש מתנגדת לבקשה.

א.                  לטענתה למבקשת אינטרס כספי מובהק בהגשת הבקשה, שכן אם תתקבל בקשתה יוקדם גיל הפנסיה שלה בצורה משמעותית ולכן מוטל עליה נטל מוגבר.

ב.                  נטען עוד כי חרף הצהרת המבקשת כי במקום מגוריה לא היו נהוגות תעודות לידה, תעודת זהות, פנקסי משפחה וכיוצ״ב, עולה כי לאחיה שגדול ממנה בעשרות שנים בוצע תיקון גיל בהתאם לפס״ד מיום 22.2.1995 לאחר שהמציא לבית המשפט תעודת זהות שהוצאה באתיופיה.

ג.                    נטען כי במהלך 38 השנים בחלפו מאז עלייתה ארצה של המבקשת ועד היום, הצהירה לא פעם כי שנת לידתה הינה 1956.

ד.                  נטען כי המבקשת נהגה בשיהוי ממשי עת הגישה בקשתה בחלוף 38 שנה מאז עלתה לישראל.

דיון והכרעה

5.                  על המבקש לשנות את גילו להביא ראיות אשר ישכנעו את בית המשפט באמיתות גרסתו.

ראה:    ע״א 2831/61 דוראני נ׳ היועמ״ש, טו 1935.


עליו להוכיח לא רק שהגיל הרשום אינו נכון, אלא גם להוכיח את גילו המדויק והנכון.

ראה:    ע״א 1760/60 קעשה נ׳ מ״י טו 1933.

ע״א סולטנה נ׳ היועמ״ש, יד 2177.

לאחר שעיינתי בבקשה על צרופותיה, עמדת ב״כ היועמ״ש לרבות טיעוני הצדדים בסיכומים בעל פה ולאחר ששמעתי את המבקשת ועדיה, מצאתי להיעתר לבקשה.

עדות המבקשת הייתה אמינה והיא הותירה רושם כי אינה פועלת מתוך מניע כלכלי גרידא, הגם שאין מחלוקת כי אכן יש לה אינטרס כספי.

6.                  המבקשת זכרה מה היה גילה האמיתי בכל שלב משמעותי בחייה (בעת העלייה

לישראל, ביום הנישואין ובמועד הולדת ילדיה).

המבקשת העידה בפני ביום 10.11.2019 כי כיום הינה בת 63 שנים, דהיינו: הינה ילידת 1956 (עמ׳ 3 שורה 17).

טענה כי במועד עלייתה ארצה בשנת 1981 הייתה בת 25 שנים, עדות המתיישבת עם גרסתה כי הינה ילידת שנת 1956 (שם, שורה 19).

המבקשת העידה כי נישאה בשנת 1983, בהיותה כבת 27 שנים.

"          לשאלת בימ״ש, אם זה לא נחשב מאוחר להתחתן בקהילה

שלי, בגיל 27, אני אומרת שבאתיופיה בגלל שהייתי תלמידה ולמדתי זה לא היה נחשב מאוחר. זה נכון שאצל חלק מקובל להתחתן מוקדם, אצל אמא שלי, אחיות שלי התחתנו בגיל הנעורים.

זה לא רק אני, יש הרבה כמוני, למדנו אז בבי״ס, יצאנו ללמוד, מי שיצאה ללמוד התחתנה מאוחר, בזמנו לא רציתי להתחתן, וגם ההורים שלי לא רצו שאתחתן מוקדם, הם רצו שאלמד.

אני הייתי הקטנה, הכי קטנה, וזה היה מודרני ללכת לבי״ס באתיופיה, האחיות שלי התחתנו יותר מוקדם.                                                                                                "

(עמ׳ 6 שורות 6-12).


7.                  המבקשת העידה כי לאחר עלייתה ארצה התגוררה בפרדס חנה וזוכרת כי חשה מבוכה ללמוד בפנימייה עם נערות בנות 15-16, כשהיא עצמה בת 25 שנים (עמי 6 שורות 1-4).

"          לשאלות בימ״ש:

ש:           כשהיית בפנימייה, כשאמרת שאת מבוגרת הוציאו

אותך מהפנימייה?

ת:           כן. אחרי חודשיים ככה, ואז שמו אותי באולפן עם

אנשים מבוגרים ממש. גם מפה לא למדתי וגם משם לא למדתי. "

(עמי 6 שורות 20-22).

8.                  המבקשת גילתה כי נפלה טעות בגילה הרשום לאחר לידת בנה, כאשר נשאלה בטיפת חלב לגילה ומאותו מועד "התחלתי להתעניין ולברר את הגיל האמיתי שלי".

המבקשת הסבירה כי בנסיבות חייה כאשר היא מתגוררת לבדה בישראל, צריכה לדאוג לפרנסת המשפחה ולאור קשיי שפה ותקשורת, לא התפנתה לצורך טיפול בבקשה לתיקון גילה הרשום.

"              ש:           למה חיכית כל הזמן הזה לתקן את שנת הלידה

שלך?

ת:           כי הייתי בודדה פה, ההורים שם, האחים שם,

לדאוג, עבודה, גם התקשורת, עד עכשיו אני לא כ״כ, וזהו. האחים הגיעו, ידעתי שאפשר לתקן וגם ניסיתי ולא יכולתי גם, כאילו באה לתקן, את יודעת עורך דין תשלמי ככה, כל זה היה קשה, לבוא באמצע עבודה ובאמצע היריון.

"

(עמי 5 שורות 17-19).

עדיי המבקשת

מטעם המבקשת העידו שני אחיה ס׳ וע׳ ובן דודה מר ע׳.

עדויותיהם מחזקות את גרסת המבקשת ביחס לשנת לידתה הנטען, כילידת 1964.

העדים מסרו עדות ביחס לתאריך לידתם על פי הלוח האתיופי וכן ביחס לפער הגילאים ביניהם לבין המבקשת ועדותם מתיישבת עם גרסתה כי הינה ילידת 1964.

 

ת״ג15779-05-19

9.                  אחיה של המבקשת מר ס׳ יליד 1923 לפי הלוח האתיופי, קרי: יליד 1930 על פי הלוח הלועזי.

העד אמנם בן 89 שנים אך צלול, רהוט ועדותו בהירה ורצופה, מכילה אף פרטים רלוונטיים שנמסרו בצורה אותנטית . העד זכר אירועים מיוחדים, לרבות היסטוריים, שאירעו בסמוך ללידת אחיו.

כך למשל העיד כי זוכר שהאח ה׳ נולד בתקופה שבה איטליה שלטה באתיופיה )איטליה פלשה לאתיופיה בשנים 1936 עד 1941), ראה בעמ׳ 10 שורות 28-29.

וכך העיד כי המבקשת נולדה בחודש ״סאני״ )תחילת החורף באתיופיה), בשנת 1948 לפי הלוח האתיופי )עמ׳ 9 שורה 7), דהיינו : ילידת 1956 לפי הלוח הגרגוריאני.

מעדותו עולה כי קיים פער של כ- 25 שנים בינו לבין המבקשת והאמור מתיישב עם עדותו כי כיום הינו כבן 89 ועדות המבקשת כי כיום הינה כבת 63 שנים. יש לציין כי סביר יותר לקבל טענת האחים כי פער הגילאים ביניהם הוא של 26 שנים מאשר 33 שנים.

10.              עדות אחיה של המבקשת )אחים למחצה מאותו אב), מר ע׳ הייתה אותנטית ואמינה, כאשר העד העיד רק ביחס לעובדות הידועות לו.

א.                  העיד כי יודע רק את גילאי האחים שנולדו אחריו ואינו יודע למסור תשובות ביחס לאחים המבוגרים ממנו )עמי 11 שורה 21 ועמי 12 שורה 18)

ב.                  העד העיד כי הינו כבן 73 שנים, יליד 1946 לפי הלוח הנהוג בישראל.

ג.                    האח ע׳ העיד כי המבקשת ילידת 1948 לפי הלוח האתיופי ולפיכך צריכה להיות ילידת 1956 לפי הלוח הגרגוריאני.

עדות זו מתיישבת עם עדות האח ס׳.

ד.                  האח ע׳ העיד כי בינו לבין המבקשת נולדו שתי אחיות נוספות )האחות א׳ גם היא ילידת 1946, כמו האח ע׳) והסביר כי פער הגילים בין האחים הינו 3 שנים: הוא נולד בשנת 1946, לאחר 3 שנים נולדה א׳, לאחר 3 שנים נולדה האחות ו׳ ולאחר 3 שנים נוספות נולדה המבקשת י׳ )ראה בעמ׳ 11 שורות 22-32).

מעדותו עולה כי זו הייתה הדרך של אביו לזכור את גילאי ילדיו, בהתאם להפרש ביניהם )עמ׳ 12 שורות 4-5).


ה.                  המבקשת אף היא העידה כי קיים בינה לאחיה ע׳ הפרש של כ- 9 שנים )עמי 5 שורות 7-8). עדות זו ביחד עם עדות האח ע׳ מחזק את גרסת המבקשת כי הינה ילידת 1956 ולא 1964 כפי שרשום במשרד הפנים.

ו.                    האח ע׳ העיד בהתרגשות כי לעולם לא שוכח את לידת אחותו י׳ בהיותו בן 9 שנים, שכן ייחל להולדת אח קטן )אחרי שתי בנות) ובסופו של דבר אביו סיפר לו שנולדה לו אחות )עמי 12 שורות 11-12).

11.              בן דודה של המבקשת מר ע׳ העיד כי הינו יליד 1943 והמבקשת קטנה ממנו ב- 15 שנים. העד לא ידע לענות על שאלות בנוגע לפערי הגילאים בין יתר אחיי המבקשת.

12.              ב״כ היועמ״ש טענה בקדם המשפט כי "זה לא הגיוני" שהמבקשת ילדה את בתה הצעירה בהיותה בת 47 שנים, אם תתקבל גרסתה כי הינה ילידת 1956.

על אף שטענה זו לא הובאה פעם נוספת בסיכומים, מצאתי להעיר כי באותה מידה, אם המבקשת אכן הינה ילידת 1964 כפי שרשום במשרד הפנים, אין היגיון כיצד אמה ילדה אותה כמעט בגיל 60 ? לפיכך, דווקא הגרסה כי הינה ילידת 1956 סבירה יותר ומתקבלת על הדעת.

13.              לענין הטענה בדבר האינטרס הכספי שעומד מאחורי הגשת הבקשה

אני מאמינה למבקשת כי האינטרנט הכלכלי לבדו לא עומד בבסיס הבקשה, אלא הרצון לסגור פרק זה בחייה ולתת תוקף רשמי לגילה האמיתי, כאשר נסיבות החיים לא אפשרו לה להתפנות לכך, מבעוד מועד.

"              ש:          את רוצה לשנות את הגיל שלך בשמונה שנים, זה מאוד יקרב

אותך לגיל הפנסיה. את זכאית לפנסיה?

ת:           אני לא באתי באמת בגלל הפנסיה, אני מתכוונת לעבוד כל

עוד שיהיה בכוחי לעבוד, אם אני לא מרגישה טוב נותנים תרופות, יש לי אסטמה, יותר מזה, אמרתי, זה מפחיד אותי כל התרופות, גם הילדים שלי ידעו את הגיל שלי האמיתי, אני מוכנה לעבוד, ברוך השם.

"

)עמי 5 שורות 20-24).


ובהמשך;

"          ש:          ב״כ המדינה חוששת, אולי העבודה קשה לך ואת רוצה

לצאת לפנסיה, איפה את עובדת? העבודה פיזית?

ת:           אני עובדת בליווי ילדים בהסעות.

ש:          זה קשה?

ת:           לא.

ש:          מטעם מי?

ת:           עירייה. עבדתי בקהילה ברווחה, אחרי זה עברתי לליווי,

בעלי לא הרגיש טוב, הייתי תקועה כל הזמן עם העבודה ואז הליווי יש לי זמן, ביקשתי בעירייה, התקבלתי והלכתי. אני חוזרת מהליווי מטפלת בבעלי. אני אוהבת את הילדים, נגלה רביעית, ההורים והילדים אוהבים אותי, טוב לי, הלוואי שאמשיך ככה, תעקבי אחרי אני רוצה לעבוד, זהו.

"

)עמי 7 שורות 7-17).

14.               ביחס לטענת באת כוח היועמ״ש כי במהלך חייה הצהירה המבקשת כי תאריך לידתה

הינו כפי גילה הרשום, כבר הבעתי לא אחת את דעתי כי אין בטענה זו כדי להשליך על העתירה שלפני, שכן מטבע הדברים אדם מצהיר עפ״י הפרטים הרשומים בתעודות רשמיות, גם אם הפרטים אינם מדויקים וזאת כל עוד לא תוקנו במרשם האוכלוסין וזאת מכיוון שאם לא יאשר את האמור במסמכים לא יוכל להשלים את הפעולה הקונקרטית שביקש לבצע.

לגבי טיעון זהה, כבר נקבע ע״י כבי סגן הנשיא, השופט חיים פורת, בע״מ (ת׳׳א) 1099/00 גד גבריאל נ׳ היועמ״ש ואח׳ (פורסם באתר נבו):

"          לכשעצמי התנהגות זו היא סבירה משום שמטבע הדברים שאדם

מצהיר על תאריך הלידה שלו עפ״י הכתוב בתעודת הזהות, שאם לא יעשה כן - במקרים רבים לא יסכימו לקבל תאריך לידה אחר, כל עוד לא יתוקן במרשם האוכלוסין, ולכן המערער סיגל לעצמו את תאריך הלידה עפ״י הרשום.


15.             לסיכום,

ביחס לעולי אתיופיה לא פעם נשמעו תיקים במסגרתם הוכח כי הרישומים אינם מדויקים, בנסיבות של תקשורת לקויה בין פקיד הרישום לעולה וכן לאור הפער בשנים שקיים בין הלוח האתיופי ללוח הגרגוריאני.

המבקשת הוכיחה כי נפלה טעות ברישום וכן הוכיחה את גרסתה כי נולדה בשנת 1948 לפי הלוח האתיופי, דהיינו : ילידת 1956 לפי הלוח הגרגוריאני.

מעבר לאמור, במקרה הקונקרטי, שוכנעתי בגרסת המבקשת ביחס לגילה הנטען והעדים מטעמה חיזקו את גרסתה.

א.                  לאור כל האמור, אני נעתרת לבקשה.

ב.                  המבקשת עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי גילה הרשום שגוי וכן הצליחה להוכיח גרסתה כי נולדה דווקא בשנת 1956 ולא בשנת 1964, כפי שרשום במשרד הפנים.

ג.                   אני קובעת כי תאריך לידתה של המבקשת גב׳ י.ב. הוא 12.6.1956 ולא כפי שרשום היום במשרד הפנים.

ד.                   תאריך הלידה של המבקשת יתוקן בהתאם ברישומי משרד הפנים.

16.             בכך מסתיים בירור ההליך שבכותרת.

המזכירות תשלח העתק פסק הדין לצדדים ותסגור את התיק.

ניתן ביום, ז׳ שבט תש״פ, 02 פברואר 2020, בהעדר הצדדים.


 


 


רותם קודלר עיאש, שופטת

דרג את הכתבהדירוג כתבה תביעה על פי חוק קביעת גיל: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד