En

צור קשר

checked

ביטול הסכם ממון | תביעת אישה לביטול הסכם ממון בין בני זוג כנגד בעלה אשר מונה לו אפוטרופוס | תמ"ש 1365-05-18

הסכם ממון הוא חוזה, וכמו כל חוזה אחר, עליו להיות בהתאם להוראות חוק החוזים או שבית משפט רשאי לראותו כהסכם בטל שאינו ניתן לאכיפה. כמו כל חוזה משפטי, עדיף שלכל אחד מהצדדים יהיה עורך דין מייצג להסכם ממון מטעמו. כאשר עורכי דין מנוסים אינם מעורבים בניסוח הסכם ממון, קיימת סבירות גבוהה  לשגיאות נפוצות בכריתת החוזה שהופכות את הסכם הממון לחסר ערך.

ביטול הסכם ממון


האם ניתן לבטל הסכם ממון? זוגות רבים פונים לעו"ד הסכם ממון וחותמים על הסכמי ממון מתוך רצון לביטחון כלכלי וודאות כלכלית ובמטרה להסדיר את חלוקת הרכוש שנצבר במהלך הנישואים או החיים המשותפים במקרה של פרידה. זוג נשוי המעוניין לקבוע כי בסיום נישואיהם יחולקו הנכסים שצברו במשך השנים, כך שיהיו שייכים לכל אחד בנפרד ולא תבוצע חלוקה לפי קביעת החוק,  נדרשים לחתום על הסכם ממון המתווה את אופן חלוקת הרכוש והזכויות באופן מפורש. 

 

האם לאחר שחתמו הצדדים על הסכם ממון שאושר על ידי בית משפט, ניתן יהיה לבטלו?

 

הסכם ממון, אין דינו כחוזה עסקי סטנדרטי. הסכם הממון  הוא הסכם משפטי בעל מעמד ייחודי, מכיוון שהוא הסכם שנחתם בין בני זוג והנמצאים ביחסים מורכבים בגלל היחסים המיוחדים, העדינים והמורכבים, הקיימים בין בעל ואישה, קבע המחוקק, כי אין תוקף להסכם ממון ביניהם, אלא אם כן משתכנעת ערכאה שיפוטית, שההסכם נעשה מתוך רצון חופשי. בנוסף, בשונה מהסכמים אחרים, אשר נכנסים לתוקפם מרגע חתימת הצדדים על ההסכם הסכם זה נכנס לתוקף לאחר שהוא מאושר על ידי בית משפט לאחר תשלום אגרת אישור הסכם ממון בבית המשפט לענייני משפחה. בית דין דתי או גורם מוסמך המהווים תנאי שיהיה לו תוקף כמסמך משפטי מחייב.

 

הסכם ממון מותנה באישור בית משפט לענייני משפחה  או בית הדין הדתי שלו סמכות שיפוט בענייני נישואין וגירושין של בני הזוג שינוי של הסכם ממון טעון אישור גם כן.

 

האם אישור ההסכם על ידי בית משפט מונע את ביטולו של הסכם הממון?

התשובה היא כן אך בנסיבות מיוחדות וחריגות  כפי שנראה בפסק הדין תמ"ש 1365-05-18. הסכמים אשר קיבלו תוקף של פסק-דין על-ידי בית המשפט אינם חסינים באופן מוחלט וגורף מפני ביטולם, שכן הם ניתנים לביטול אם יוכח כי נפל פגם בהליך אישורם בפני בית המשפט. אמנם דיני החוזים חלים על הסכמי ממון, אך מכיוון שהסכם הממון עובר אישור תחת עינו הבוחנת של בית משפט משפיעה מאוד על האפשרות של ביטול הסכם ממון. הצד המעוניין לבטל את ההסכם יצטרך להציג טיעונים כבדי משקל כנגד תקפותו של ההסכם ממון שכאמור נבחן על ידי ערכאה משפטית מוסמכת. נטל ההוכחה להתקיימות  הקשר הסיבתי בין עצם הטעות לבין חתימה על הסכם הממון, מוטל על  הצד הטוען את טענות אלו ועליו להוכיח שאכן במעמד אישור הסכם הממון בבית המשפט או בית הדין, הוא נתן את הסכמתו, אך בגלל חוסר ידיעה לחץ או הטעיה שנעלמה מעיניו של בית המשפט או קיומם של פגמים אחרים שנעלמו בכריתתו.

 

מהו הליך אישור הסכם הממון?
השופט  י. שנלר  בע"מ (ת"א) 1242/04 פלוני נ' פלונית

תפקידו של בית המשפט בבואו לאשר הסכם ממון,  לבחון לא רק את זהות החותמים על ההסכם ורצונם החופשי, אלא גם לוודא את הבנת כל אחד מבני הזוג, את משמעות הסכם הממון  ואת תוצאותיו. הדרישה לקיום בדיקות אלו היא דרישה מהותית אי קיום דרישה זו על ידי בית משפט תקים עילה להשיג על תוקפו של הסכם הממון .

 

בית המשפט אינו "חותמת גומי" לאישורי הסכמי ממון

לא די בעצם הצהרה של בני הזוג מיוצגים אף אם הם על ידי עורך דין הסכם ממון כי אכן הבינו משמעותו של ההסכם הנחתם ותוצאותיו  על בית המשפט להסביר לכל אחד מבני הזוג, את התנאים להתקיימות תנאים  מסוימים בהסכם, והסבר זה יירשם בפרוטוקול הדיון. בית המשפט הנדרש לאשר הסכם ממון ו/או ליתן תוקף פס"ד להסכם ממון, לשאול את עצמו היטב מדוע נמנע אחד מהצדדים להיוועץ עם גורם עו"ד הסכם ממון מטעמו.

 

האישה לא הבינה את פרטי ההסכם

כאשר באה האישה בפני בית המשפט (נוכחותה נדרשת בחוק פיזית)  נתבקש בית המשפט לאשר את נוסח ההסכם בשפה העברית שפה אותה האישה לא הבינה. בית המשפט במרה זה לא היה יכול לוודא כי האישה הבינה את תוכן ההסכם עליו היא חתמה ובוודאי לא את משמעות תניות החוזה שהוצג בפניה. כך שלא ניתן לומר שלא חתמה מרצון חופשי כי לא הבינה על מה היא חותמת. כאשר הונח לפני בית המשפט תרגום ההסכם לשפת האם של האישה היא לא הייתה נוכחת בפני בית המשפט  כך שבית המשפט לא יכול היה להתרשם בעצמו, כנדרש בחוק, כי לאור תרגום הסכם הממון, התובעת אכן הבינה תוכן ומשמעות הסכם הממון.
 

החתמתו של אזרח זר, שאינו דובר עברית, על הסכם ממון שהוצג והוסבר לו על-ידי עורך דין הסכם ממון מטעם משפחת הבעל וזאת מבלי שטרם האישור יוכל לקרוא את נוסח ההסכם, לאחר שבוצע שינוי מהותי של ההסכם ממון אשר נחתם זמן קצר קודם לכן שקול  לביצוע חוזה ואף ניהול משא ומתן לחתימה על חוזה בחוסר תום לב.

 

לאורך ההליך כולו לא הייתה האישה  מיוצגת על ידי עו"ד.

בתי המשפט מכירים בחשיבות הרבה שיש לייחס לייצוגו של צד בהליכים משפטיים בכלל ובהליכים המתנהלים בפני בית המשפט לענייני משפחה בפרט ובטח במעמד אישור הסכם ממון.
די בדברים אלו לכאורה לבסס עילה לביטול הסכם הממון.  לא התקיימה בדיקת גמירות הדעת של האישה באישור ההסכם ,לא הבינה את תוכן ומשמעות  ההסכם  טרם האישור. האישה  חתמה על  נוסחו של ההסכם ללא הבנת תוכנו ומשמעותו.

 

בבג"צ 6810/97 בן שושן נ' בן שושן, בוטל פסק-הדין שנתן תוקף להסכם הממון וזאת בשל העובדה שהאישה לא היתה מיוצגת על ידי עורך דין הסכם ממון.

 

 

טופס פניה מהירה לעו"ד הסכם ממון:

*
*
טען קובץ

 

דרג את הכתבהדירוג כתבה ביטול הסכם ממון | תביעת אישה לביטול הסכם ממון בין בני זוג כנגד בעלה אשר מונה לו אפוטרופוס | תמ"ש 1365-05-18: 0
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים
ללא מדרגים
יצירת קשר
יצירת קשר מהירה
עבור לתוכן העמוד