הסכם זוגיות

צור קשר


 מעונין בקבלת ניוזלטר

הסכם זוגיות

הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית, התשע"ד-2013

חוק ברית הזוגיות לחסרי דת, התש"ע-2010

הצעת חוק ברית הזוגיות, התשע"ה-2015

בענייני נישואין מפנה הדין הישראלי לדין הדתי. אין לכפות על אדם הליכים וטקסים דתיים בניגוד לאמונתו; רבים מאזרחי המדינה אינם יכולים או אינם רוצים להינשא בנישואין הדתיים; במציאות המשפטית הנהוגה בישראל ישנו מספר גדול של אזרחים ותושבים - במיוחד בקרב עולים חדשים וילדיהם ובני זוג מאותו המין - שאין ביכולתם לממש, הלכה למעשה, זכויות יסוד אלה.

תוצאה נוספת של המצב המשפטי הקיים היא שבני זוג רבים אשר יכולים להינשא בישראל, בוחרים לחיות יחדיו כמשפחה ומנהלים משק בית משותף כידועים בציבור בלי להסדיר את מערכת היחסים שביניהם במסגרת חוקית המספקת יציבות משפחתית; מעמד הידועים בציבור אינו מאפשר לבני הזוג ליהנות מכל ההטבות וההגנות שנישואין מקנים.

החוק המוצע מייצר חלופה אזרחית ומאפשר לזוגות אשר אינם מעוניינים או אינם יכולים למסד את חיי משפחתם על פי הדין הדתי ליצור תא משפחתי שיקנה להם זכויות בדומה לבני זוג נשואים, אך זאת, בלי לפגוע במעמדם או באופיים של הנישואין והגירושין הדתיים.

החוק יוצר מסלול מקביל ושווה זכויות וחובות שבאמצעותו יכולים אזרחי המדינה החפצים בכך להקים משפחה שלא באמצעות המסלול הדתי; דין "ברית הזוגיות" כדין הנישואין לכל דבר ועניין.

הצעת חוק לקביעת מעמדם של בני זוג שבאו בברית הזוגיות, התשע"ה-2015

הנישואין בישראל הם דתיים בלבד; אין לכפות על אדם הליכים וטקסים דתיים בניגוד לאמונתו; רבים מאזרחי המדינה אינם יכולים או אינם רוצים להינשא בנישואין הדתיים.

החוק המוצע יוצר מסלול מקביל ושווה זכויות וחובות שבאמצעותו יכולים איש ואישה אזרחי המדינה החפצים בכך ליצור הסכם זוגי שאינו יוצר נישואין על פי הדין הדתי.

החוק המוצע מפרט את מכלול רכיבי ברית הזוגיות - ממינוי רשמי ברית הזוגיות ועד להליכי התרת הברית על ידי הרשם או בית המשפט
עבור לתוכן העמוד